Gå till innehållet.
Artikel

Småföretagare, anpassa dig till förändringen och jämna ut riskerna genom vuxenutbildningsstöd för företagare

ARTIKEL

Som företagare är det ibland svårt att hitta en lämplig tid att studera. Många har lyckats med hjälp av vuxenutbildningsstöd för företagare, då det ger möjlighet att uppdatera sin kompetens, utan att riskera sin företagsverksamhet och sin utkomst. 

Tack vare sin flexibilitet smälter stödet väl in i företagarens vardag. Mottagaren av stödet kan själv bestämma när han eller hon studerar med stödet och när hen inte tar ut stödet och arbetar i sitt företag. Stödet är ett mycket intressant alternativ, särskilt för de företagare som har svårt att vara borta från jobbet en längre tid eller att anställa en vikarie för sina studier. 

De flesta av stödmottagarna är mikroföretagare eller företagare med firma inom olika branscher. Många av dem är glada över att höra att stödet på maximalt 15 månader kan användas i delar.  

– De månader då man inte tar ut stöd, kan man ha inkomster på vanligt sätt utan att det påverkar rätten till stöd, säger teamchef Isa Väätäinen från Sysselsättningsfondens förmånstjänster.

 

Vem kan få stöd?  

 

Alla företagare på heltid som har haft FöPL- eller LFöPL-försäkring i minst ett år och arbetat minst 8 år som anställd eller företagare inom vilken bransch som helst är berättigade till stöd.  

Stödet betalas ut till företagaren själv. För beviljande av stöd är det därför avgörande stöd hur mycket förvärvsinkomsten från företaget minskar på grund av studierna. En är berättigad till vuxenutbildningsstöd för företagare, om inkomsten på grund av studier minskar med minst en tredjedel jämfört med den det senast bekräftade beskattningsbeslutet innan början av studierna.

– Kapitalinkomster påverkar inte beviljandet av stöd. Man behöver inte heller göra uppehåll i företagsverksamheten på grund av studier och stöd, säger Väätäinen. 

År 2022 är beloppet för vuxenutbildningsstöd för företagare 612,97 euro per månad. Under de månader som man tar ut stödet får man dessutom tjäna maximalt 459,72 euro per månad brutto som biinkomster eller förmåner utan att det påverkar stödet. 

 

Hur lång tid tar det att få stöd? 

 

Ibland kan behovet av utbildning överraska. Vuxenutbildningsstöd är ett alternativ även då, eftersom det i bästa fall bara tar några månader från det att man ansöker om stöd till att man påbörjar studierna. 

Vad gäller ordningen i processen är det bra att veta att man först väljer utbildningsplats och sedan ansöker om stöd. Hjälp finns i de omfattande anvisningarna på Sysselsättningsfondens webbplats.  

– Dessutom kan en företagare ansöka om ett preliminärt beslut från oss när studieplatsen har fastställts, om det finns tillräcklig arbetshistoria och om studierna omfattas av vuxenutbildninsstöd, säger Väätäinen.  

 

Hurdana studier beviljas stöd? 

 

Stöd kan beviljas för studier som anordnas vid läroanstalter under offentlig tillsyn i Finland. Sådana är exempelvis universitet, yrkeshögskolor och läroanstalter för yrkesutbildning. Studier vid privata läroanstalter omfattas i regel inte av stöd.  

Ur en vuxenstuderandes perspektiv är det glädjande att en allt större andel av studierna kan anpassas flexibelt så att de passar den egna vardagen. Enligt Väätäinen ökar till exempel utbudet av olika nät- och distansstudier hela tiden, vilket gör studierna oberoende av tid och plats. 

Med vuxenutbildningsstödet för företagare kan man studera för såväl en längre examen som kortare fortbildningar. Väätäinen uppmuntrar att bekanta sig med utbudet i god tid och ta tag i möjligheterna. 

– Även om kompetenskraven i den egna branschen inte regleras genom lag, säger många företagare att deras kunder betraktar de formella meriter som studierna ger som ett tecken på kvalitet och aktualitet i kompetens.   

Således kan utbildning verkligen förbättra ett företags konkurrenskraft.  

– Vuxenutbildningsstöd för företagare gör detta möjligt. Arbetsgivarföretag som vill uppmuntra sin personal att studera bör också bekanta sig med vuxenutbildningsstöd för arbetstagare, tipsar Väätäinen till slut.