Gå till innehållet.
Artikel

Arbetsgivare, du känner väl till möjligheterna med vuxenutbildningsstöd?

ARTIKEL

Vuxenutbildningsstöd är ett enkelt och billigt sätt att öka arbetstagarnas yrkesskicklighet vid sidan av arbetet, antingen som deltidsstudier eller heltidsstudier. Detkan vara lämpligt som ett verktyg för små och medelstora företag, till exempel när det råder brist på arbetskraft eller kompetens.

Arbetsgivare tänker inte alltid på vuxenutbildningsstöd som ett eget verktyg, kanske för att arbetstagare söker det och det betalas till dem. Vissa har också intrycket att stödet endast riktar sig till dem som byter bransch, trots att det också möjliggör flexibel yrkesmässig fortbildning vid sidan av arbetet. 

– Man bör definitivt ta med vuxenutbildningsstöd i den egna verktygslådan. Det kan användas med låg tröskel som stöd för utbildning av enskilda arbetstagare eller som en del av utvecklingsplaner för personalens kompetens, berättarkundchef Tuulikki Saari på Sysselsättningsfonden.

Man kommer igång även med en liten satsning, till exempel genom att bekanta sig med hurdana offentligt finansierade yrkesstudier eller examina det finns på hemorten, vilka motsvarar företagets behov. Dessutom lönar det sig att uppmärksamma de ständigt ökande webb- och fjärrstudierna som är oberoende av tid och plats. De mest passande kan samlas till ett utbildningspaket som man föreslår för nuvarande eller framtida arbetstagare. 

Det är möjligt att föreslå studier med vuxenutbildningsstöd till en arbetstagare efter ett årsanställning. Denna rytm maximerar fördelarna med utbildning för både arbetstagaren och arbetsgivaren. Man kan komma överens om målen för utbildningen tillsammans, och lärdomarna stöder den studerandes eget arbete.  

 

Stora möjligheter, även på deltid  

 

Vuxenutbildningsstöd kan beviljas en arbetstagare med en anställningshistorik på över åtta år inom vilken bransch som helst. Värnplikt eller vårdledighet i högst två år kan också räknas till arbetsåren.  

Det är bra för arbetsgivaren att observera att studerande som studerar med vuxenutbildningsstöd måste ta studieledighet på deltid eller heltid. Man kan ta reda på hur övergången till stöd inverkar på arbetstagarens inkomster med hjälp av en räknare och överväga de bästa alternativen med detta som grund. 

– En kombination av arbete och studier med vuxenutbildningsstöd är mycket flexibel. Dessutom kan stöd beviljas för både examina och kortare studiehelheter som finansieras offentligt, säger Katja Knaapila, direktör för HR och kommunikation på Sysselsättningsfonden.  

 

En lösning även i oväntade situationer  

 

Byte till nya uppgifter inom samma arbetsplats eller till en helt ny bransch är inte alltid ett eget val, utan i bakgrunden kan finnas till exempel förändringar i arbetslivet, hälso- eller familjeskäl. Ibland överraskar en situation där ett nytt yrke kallar en erfaren trotjänare. 

Vuxenutbildningsstöd underlättar dessa situationer ur såväl arbetsgivarens som arbetstagarens perspektiv. Enligt Knaapila är det viktigaste att förbereda sig även för oväntade situationer.  

– Redan det att chefer och arbetstagare känner till att det finns ett alternativ gör det ofta lättare att hitta en lösning på situationen – oavsett om det är fråga om underprestation, arbetstagarens vilja att utvecklas i sitt nuvarande jobb eller viljan att börja på en ny karriär. 

På Sysselsättningsfonden har man gärna följt hur diskussionen mellan arbetsgivare och anställd har blivit öppnare.  

– En konfidentiell dialog är en av garantierna för kontinuiteten iföretagsverksamheten på samma sätt som kontinuerligt lärande och utveckling. Under de senaste åren har intresset för vuxenutbildningsstöd ökat tydligt, sammanfattar Saari och Knaapila. 

Vuxenutbildningsstödet i korthet:  

  • Stödet är en flexibel lösning för att kombinera arbete och studier.  
  • Det finns många utbildningsalternativ från examina till fortbildning. 
  • Man behöver inga utbildnings- eller karriärvägar för att utnyttja stödet. 
  • Initiativet att använda vuxenutbildningsstöd kan komma från både arbetsgivaren och arbetstagaren. 
  • För att få vuxenutbildningsstöd måste man bland annat ta studieledigt antingen på deltid eller heltid.  
  • Arbetstagaren ansöker själv om vuxenutbildningsstöd i Sysselsättningsfondens e-tjänst och får stödet själv.