Gå till innehållet.

Observera att lagen om avskaffandet av vuxenutbildningsförmåner trädde i kraft 1.6.2024. Läs mer om dess inverkan på sökandet av vuxenutbildningsstöd på sidan Aktuellt om vuxenutbildningstödet.

Testa om du kunde få vuxenutbildningsstöd

Testa om du kan få vuxenutbildningsstöd. Assistenten hjälper dig att hitta det vuxenutbildningsstödet du möjligen kan få och leder dig till den rätta informationen.

Assistenten är ett vägledande verktyg som hjälper dig att ta reda på om du kan ansöka om vuxenutbildningsstöd. Du får ett officiellt beslut om din rätt till vuxenutbildningsstöd när vi handlägger din ansökan.

Bor du i Finland och omfattas du av den sociala tryggheten i Finland?
Har du en arbetshistoria på åtta år eller tid som kan jämställas med det? Obs. Arbetshistorian beräknas inte automatiskt i arbetsår. Du hittar mer information om beräkningen på sidan Så här ser du till att vuxenutbildningsstöd ordnas.
Får du en förmån som förhindrar utbetalandet av vuxenutbildningsstödet, som till exempel studiepenning, sjukdagpenning, föräldradagpenning, specialvårdspenning, arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd, full sjukpension/invalidpension, arbetslöshetspension, ålderspension?
Har du ett anställnings- eller tjänsteförhållande på heltid som har varat i minst ett år i en eller flera perioder innan vuxenutbildningsstödet börjar?
Har du studierätt till studier vid en finsk offentligt övervakad läroanstalt som till exempel ett universitet, en yrkeshögskola, öppen högskola eller yrkesskola och leder studierna till examen eller är studierna del av examen eller för dig tilläggs- och fortbildning?
Har du beviljats vuxenutbildningsstöd före augusti 2020 för samma studier, som du ansöker stöd för nu?
Har din arbetsgivare beviljat eller kommer din arbetsgivare att bevilja dig studieledighet som varar i minst två månader utan avbrott?
Ska du få periodisk studieledighet, studieledighet på under två månader eller studieledighet på deltid, eller har du biinkomster på över 250 euro i månaden under studieledigheten?
Ska du bli på helt oavlönad studieledighet eller studieledighet på deltid?
Sidan uppdaterad: 16-2-2024