Gå till innehållet.

Vuxenutbildningsstöd ger många möjligheter för arbetsgivaren

Vuxenutbildningsstöd är ett enkelt sätt att säkerställa att arbetstagarnas kompetens är uppdaterad och relevant. Det är ett kosteffektivt sätt för en arbetsgivare att stödja personalens utbildning vid studieledighet på heltid eller deltid.

Vuxenutbildningsstödet ger ett konkret sätt att stödja arbetstagarnas utveckling och välmående i arbetet. Samtidigt bidrar det till att stärka arbetsgemenskapens kompetens i riktning mot organisationens mål.  

En kostnadseffektiv lösning för många situationer

Vuxenutbildningsstödet kan finansiera enormt många olika typer av utbildningar: till exempel examina, delar av dem och kortare yrkesmässiga helheter inom många branscher. Om man vill kan man kombinera arbete och studier, eftersom man med vuxenutbildningsstöd kan studera på såväl heltid som deltid. 

Arbetstagaren ansöker om stöd i Sysselsättningsfondens e-tjänst och stödet betalas direkt till den sökande.  Utbildningen medför inga kostnader eller skyldigheter för arbetsgivaren, med undantag för arrangemang av studieledighet och sändning av uppgifter om anställningen i ansökningsskedet.  

–  Man bör definitivt ta med vuxenutbildningsstöd i den egna verktygslådan. Man behöver inga massiva utvecklingsplaner för personalen för att utnyttja det, berättar Tuulikki Saari,  direktör för kundrelationer på Sysselsättningsfonde.

Ett sätt att skaffa nya färdigheter 

De viktigaste villkoren för vuxenutbildningsstöd är att arbetstagaren måste ha en arbetshistoria på åtta år inom vilken bransch som helst och ett arbetsförhållande på minst ett år i det nuvarande arbetet. Stödet kan alltså användas mycket snart efter arbetsförhållandets början, vilket kan sänka tröskeln för att anställa personer som arbetat en kortare tid i branschen. 

Ibland erbjuder vuxenutbildningsstödet en väg, med vilken arbetstagaren kan gå över till helt nya uppgifter, antingen i sitt nuvarande jobb eller någon annanstans.  

–  Vuxenutbildningsstödet kan göra det lättare att hitta en lösning på en överraskande situation – vare sig det är fråga om underprestation, arbetstagarens vilja att utvecklas i sitt nuvarande arbete eller en önskan att börja på en ny karriär, säger HR- och kommunikationsdirektör Katja Knaapila.

Dra nytta av utbildning: guide som stöd 

Som bäst är utbildning något gemensamt för arbetstagaren och arbetsgivaren och något som gynnar alla. Även om vuxenutbildningsstödet betalas till arbetstagaren, kan initiativet att använda det också komma från arbetsgivaren. 

Guide för vuxenutbildningstöd innehåller modeller med vilka arbetstagaren och arbetsgivaren kan diskutera önskemål och mål tillsammans. 

Läs guiden! (PDF)

Arbetsgivarens minneslista i ansökningsskedet 

Ansöker din arbetstagare om vuxenutbildningsstöd? Med checklistan säkerställer du att stödet organiseras smidigt. 

  • När du accepterar studieledigheten, ta reda på hur den inverkar på arbetstagarens semester. 
  • Gör arrangemang för en vikarie för arbetstagarens studieledighet, och kom överens om vem arbetstagaren kan kontakta på arbetsplatsen under sin ledighet. 
  • När arbetstagaren ansöker om rätt till vuxenutbildningsstöd med en inledande ansökan ombeds du fylla i arbetsgivarblanketten i e-tjänsten. Meddela följande uppgifter om anställningsförhållandet med blanketten: uppgifter om organisation, arbetstid per vecka, datum när anställningen började, uppgifter om ordinarie anställning eller visstidsanställning, information om pensionssystemet samt tidpunkt för studieledighet. 
  • Om du får information om att de löneuppgifter som finns i inkomstregistret behöver korrigeras, gör korrigeringen i inkomstregistret så snart som möjligt. Skicka sedan ett löneintyg för arbetstagarens rätta inkomst genom Sysselsättningsfondens e-tjänst. 
  • Logga in i e-tjänsten med Suomi.fi-identifikation med dina personliga bankkoder. Dina personliga uppgifter lagras inte.  
    • Observera att arbetsgivarblanketten i e-tjänsten fungerar bäst med den nyaste Chrome-, Firefox- och Edgewebbläsaren. Försäkra dig i webbläsarinställningarna om att du använder den senaste versionen.  
    • E-tjänsten är den säkraste kanalen för att skicka information. Om du inte har möjlighet att använda nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort för Suomi.fi-identifikation kan du skicka oss de nödvändiga uppgifterna genom en skyddad e-postförbindelse. Se instruktioner för att skicka e-post.
Sidan uppdaterad: 7-4-2022