Obs!

Regeringens förslag om avskaffande av vuxenutbildningsstödet har överlämnats till riksdagen och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet, där hittar du svar på frågor om studier som börjar hösten 2024.

Gå till innehållet.

Vuxenutbildningsstöd

Vuxenutbildningsstöd

Avskaffande av vuxenutbildningsförmåner

I regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering ingår avskaffande av vuxenutbildningsstödet 2024. Senare meddelades att också yrkesexamensstipendiet ska avskaffas. Regeringen har fattat beslut om att ge förslaget om avskaffande av vuxenutbildningsstöd till riksdagen på torsdag 15.2.2024. I regeringens proposition föreslås att vuxenutbildningsstöd inte under några omständigheter kan erhållas för studier som inleds hösten 2024. Enligt regeringens proposition skulle lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet och yrkesexamensstipendiet träda i kraft så snart som möjligt, dock senast 1.6.2024. Observera att det kan ske ändringar i innehållet i lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet och tidtabellen för dess ikraftträdande ännu under riksdagsbehandlingen.

 

Vad är vuxenutbildningsstöd?  

Vuxenutbildningsstöd är ekonomiskt stöd som beviljas en arbetstagare eller företagare för studier som stöder yrkesutveckling. Med vuxenutbildningsstödet kan du studera för hela examina eller kortare utbildningar vid många läroanstalter runt om i Finland. 

Får du vuxenutbildningsstöd för tillfället?

  • Om du för närvarande får vuxenutbildningsstöd och fortsätter att studera samma studier fram till utgången av 2025, inverkar inte regerings förslag av upphävandet av vuxenutbildningsstödet på dig
  • Som samma studier betraktas avläggandet av samma examen eller övergång från grundstudier i samma ämne till ämnesstudier
  • Du kan ansöka om ytterligare rätt till stöd för samma studier antingen i en eller flera perioder fram till utgången av 2025
  • Du kan ansöka om stödrättighet och utbetalning av stöd fram till utgången av 2025. Den sista ansökan om utbetalning skall sändas senast 31.3.2026
  • Om du skulle byta studier efter den 1.8.2024 skulle vuxenutbildningsstöd under inga omständigheter längre beviljas för dina nya studier.

Läs mer om konsekvenserna av nedläggningen på vår sida Aktuellt om vuxenutbildningsstödet.

Får du vuxenutbildningsstöd för tillfället?

Planerar du att ansöka om vuxenutbildningsstöd?

  • Enligt regeringens förslag kan du beviljas vuxenutbildningsstöd om både dina studier och stödperiod börjar senast 31.7.2024
  • Om du redan har studierätt för de studier för vilka du vill ansöka om vuxenutbildningsstöd, se till att din stödperiod börjar senast 31.7.2024 så att du kan få vuxenutbildningsstöd även under övergångsperioden
  • Stödperioden avser den tid under vilken du har fått ett positivt beslut om stödrättighet. Om du har fått ett positivt beslut för perioden 1.4.-1.9.2024, är detta din stödperiod
  • För att du ska kunna få vuxenutbildningsstöd även övergångsperioden fram till utgången av 2025 bör din stödperiod börja senast 31.7.2024
  • Enligt regeringens förslag beviljas vuxenutbildningsstöd inte i något fall för nya studier som inleds 1.8.2024 eller därefter.

Läs mer om konsekvenserna av nedläggningen på vår sida Aktuellt.

Planerar du att ansöka om vuxenutbildningsstöd?