Obs!

Telefontjänsten för vuxenutbildningsförmåner är stängd på sommarfredagarna 21.6, 28.6, 5.7, 12.7, 19.7. och 26.7. Övriga dagar betjänar vi normalt mellan klockan 9 och 15.

Lagen om avskaffande av vuxenutbildningsförmåner trädde i kraft 1.6.2024. och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet.

Gå till innehållet.

Vuxenutbildningsstöd

Vuxenutbildningsstöd

Avskaffande av vuxenutbildningsförmåner

Riksdagen har godkänt lagförslaget om att avskaffa vuxenutbildningsförmånerna 22.5.2024. Lagen träder i kraft 1.6.2024. Enligt lagen kan man inte under några omständigheter få vuxenutbildningsstöd för studier som inleds hösten 2024. 

Vad är vuxenutbildningsstöd?  

Vuxenutbildningsstöd är ekonomiskt stöd som beviljas en arbetstagare eller företagare för studier som stöder yrkesutveckling. Med vuxenutbildningsstödet kan du studera för hela examina eller kortare utbildningar vid många läroanstalter runt om i Finland. 

Får du vuxenutbildningsstöd för tillfället?

  • Om du för närvarande får vuxenutbildningsstöd och fortsätter att studera samma studier fram till utgången av 2025, inverkar inte regerings förslag av upphävandet av vuxenutbildningsstödet på dig
  • Som samma studier betraktas avläggandet av samma examen eller övergång från grundstudier i samma ämne till ämnesstudier
  • Du kan ansöka om ytterligare rätt till stöd för samma studier antingen i en eller flera perioder fram till utgången av 2025
  • Du kan ansöka om stödrättighet och utbetalning av stöd fram till utgången av 2025. Den sista ansökan om utbetalning skall sändas senast 31.3.2026
  • Om du skulle byta studier efter den 1.8.2024 skulle vuxenutbildningsstöd under inga omständigheter längre beviljas för dina nya studier.

Läs mer om konsekvenserna av nedläggningen på vår sida Aktuellt om vuxenutbildningsstödet.

Får du vuxenutbildningsstöd för tillfället?

Planerar du att ansöka om vuxenutbildningsstöd?

  • Du kan beviljas vuxenutbildningsstöd om både dina studier och stödperiod börjar senast 31.7.2024
  • Om du redan har studierätt för de studier för vilka du vill ansöka om vuxenutbildningsstöd, se till att din stödperiod börjar senast 31.7.2024 så att du kan få vuxenutbildningsstöd även under övergångsperioden
  • Stödperioden avser den tid under vilken du har fått ett positivt beslut om stödrättighet. Om du har fått ett positivt beslut för perioden 1.4.-1.9.2024, är detta din stödperiod
  • För att du ska kunna få vuxenutbildningsstöd även övergångsperioden fram till utgången av 2025 bör din stödperiod börja senast 31.7.2024
  • Beviljas vuxenutbildningsstöd inte i något fall för nya studier som inleds 1.8.2024 eller därefter.

Läs mer om konsekvenserna av nedläggningen på vår sida Aktuellt.

Planerar du att ansöka om vuxenutbildningsstöd?