Obs!

Regeringens förslag om avskaffande av vuxenutbildningsstödet har överlämnats till riksdagen och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet, där hittar du svar på frågor om studier som börjar hösten 2024.

Gå till innehållet.

Observera att enligt regeringens förslag skulle den lag som avskaffar vuxenutbildningsstödet träda i kraft så snart som möjligt, dock senast 1.6.2024. Läs mer om dess inverkan på sökandet av vuxenutbildningsstöd på sidan Aktuellt om vuxenutbildningstödet.

Räkna hur mycket vuxenutbildningsstöd du kan få

Är du i ett anställnings- eller tjänsteförhållande och planerar att ansöka om vuxenutbildningsstöd? Vill du veta redan innan du ansöker, hur mycket du kan få i vuxenutbildningsstöd? Vuxenutbildningsstödets belopp påverkas av inkomsterna före studierna som stödet är avsett för samt av inkomsterna och förmånerna under studietiden. Med denna räknare kan du få en riktgivande uppskattning av hur mycket du kan få i vuxenutbildningsstöd.

 

Uppskatta stödets maximala belopp och inkomsternas inverkan 

Med denna räknare kan du uppskatta beloppet på ditt eventuella vuxenutbildningsstöd om du skulle få det till fullt belopp. Dessutom kan du uppskatta hur mycket dina inkomster eller förmåner under studierna som stöds minskar på stödbeloppet under en enskild stödmånad. Vuxenutbildningsstöd ansöks retroaktivt månadsvis. 

Månatliga inkomster och förmåner påverkar också hur många studiepoäng du måste avlägga under stödmånaden och hur snabbt din stödtid förlöper. Därför kan du också se denna information i räknaren. 

Räknaren hjälper personer i anställnings- och tjänsteförhållanden som inlett studierna 1.8.2020 eller därefter. Om du är företagare, se anvisningarna på sidan Stödbelopp och stödtid. Om du är i ett anställnings- eller tjänsteförhållande men har inlett dina studier före 1.8.2020, prova räknaren för jämkat vuxenutbildningsstöd. 

 

Så här använder du räknaren 

Om du vill göra en uppskattning av det största möjliga beloppet på vuxenutbildningsstöd ska du i räknaren ange dina genomsnittliga månadsinkomster före studierna. 

Om du däremot vill bedöma effekten av inkomster som betalas ut under någon stödmånad, ange det totala inkomstbeloppet under ”Alla inkomster som du fått under stödmånaden (brutto/mån.)”. Ange bruttoinkomsterna i räknaren.  

Alla löner, förmåner och företagsinkomster som betalas till dig under stödmånaden betraktas som inkomster. En mer detaljerad uppdelning av inkomster och förmåner som påverkar vuxenutbildningsstödet finns under Vuxenutbildningsstödets belopp och stödtid.

Förmåner som påverkar stödbeloppet 

Om du vet att du under någon stödmånad får till exempel sjukdagpenning eller föräldradagpenning, alltså så kallad förhindrande förmån, öppna en mer omfattande räknare genom att klicka på klappen "Jag får en förhindrande förmån." Vuxenutbildningsstöd kan inte betalas ut samtidigt med dessa förmåner. För att räknaren ska kunna beakta inverkan av dessa förmåner på vuxenutbildningsstödet, ange antalet dagar, för vilka du får den förhindrande förmånen under ”Antal dagar, för vilka du inte har rätt till stöd”. 

Information om förmåner som påverkar vuxenutbildningsstödet finns på sidan Vuxenutbildningsstödets belopp och stödtid.

Stödtid som börjar i mitten av månaden eller ansökan om stöd för enskilda dagar

Du kan också använda räknaren för att beräkna stödet när giltigheten av ditt stödrättighet beslut börjar i mitten av en kalendermånad eller du vill ansöka om vuxenutbildningsstöd för enstaka dagar. Öppna den mer omfattande räknaren genom att klicka på ”Jag får en förhindrande förmån” och ange antalet veckodagar, under vilka ditt beslut inte ännu är giltigt under ”Antal dagar, för vilka du inte har rätt till stöd”.  

Om det beslutet till exempel är giltigt från och med 15.1 ska du ange 10 dagar under ”Antal dagar, för vilka du inte har rätt till stöd”. Då får du en uppskattning av vuxenutbildningsstödets belopp för en ofullständig stödmånad. 

Om bruttostödet för den sökta stödmånaden ligger under grunddelen för stödet per dag (30,74 € år 2024) betalas inget stöd ut för den månaden. 

Räknarens resultat är en riktgivande uppskattning utifrån de uppgifter som användaren uppgett, och binder inte Sysselsättningsfonden. 

Din normala lön före studierna (brutto / e mån)

Inkomst brutto e/mån

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
- 660,91 784,85 985,61 1185,37 1387,13 1587,89 1694,99 1790,59 1886,19 1981,79
250 535,91 659,85 860,61 1061,37 1262,13 1462,89 1569,99 1665,59 1761,19 1856,79
500 410,91 456 735,61 936,37 1137,13 1337,89 1444,99 1540,59 1636,19 1731,79
750 285,91 285,91 610,61 811,37 1012,13 1212,89 1319,99 1415,59 1511,19 1606,79
1000 160,91 160,91 434 686,37 887,13 1087,89 1194,99 1290,59 1386,19 1481,79
1250   35,91 184 561,37 762,13 962,89 1069,99 1165,59 1261,19 1356,79
1500       412 637,13 837,89 944,99 1040,59 1136,19 1231,79
1750       162 512,13 712,89 819,99 915,59 1011,19 1106,79
2000         387,13 587,89 649,99 760,59 886,19 981,79
2250         140 462,89 569,99 665,59 761,19 856,79
2500           337,89 444,99 540,59 636,19 731,79
2750           118 319,99 415,59 601,19 606,79
3000             194,99 290,59 386,19 481,79
3250             69,99 165,59 216,19 356,79
3500               40,59 136,19 231,79

 

Räknaren laddas, vänta ett ögonblick
{{translation.fullAidTitle}} {{translation.partialAidTitle}} {{translation.newCalcTitle}}
{{translation.daysSuffix}}

{{translation.resultEstablishedMonthlyEarnings}}

{{vm.resultEstablishedMonthlyEarnings}}

{{translation.resultFullTrainingSubsidy}} {{translation.resultPartialTrainingSubsidy}} {{translation.resultAllowanceAmount}}

{{vm.resultAllowanceAmount}}

{{translation.resultBenefitDaysUsed}}

{{vm.resultBenefitDaysUsed}}

{{translation.resultCreditsRequired}}

{{vm.resultCreditsRequired}} {{translation.studyCreditsSuffix}}

Sidan uppdaterad: 16-2-2024