Gå till innehållet.

Räkna hur mycket vuxenutbildningsstöd du kan få

Är du i ett anställnings- eller tjänsteförhållande och planerar att ansöka om vuxenutbildningsstöd? Vill du veta redan innan du ansöker, hur mycket du kan få i vuxenutbildningsstöd? Vuxenutbildningsstödets belopp påverkas av inkomsterna före studierna som stödet är avsett för samt av inkomsterna och förmånerna under studietiden. Med denna räknare kan du få en riktgivande uppskattning av hur mycket du kan få i vuxenutbildningsstöd.

 

Uppskatta stödets maximala belopp och inkomsternas inverkan 

Med denna räknare kan du uppskatta beloppet på ditt eventuella vuxenutbildningsstöd om du skulle få det till fullt belopp. Dessutom kan du uppskatta hur mycket dina inkomster eller förmåner under studierna som stöds minskar på stödbeloppet under en enskild stödmånad. Vuxenutbildningsstöd ansöks retroaktivt månadsvis. 

Månatliga inkomster och förmåner påverkar också hur många studiepoäng du måste avlägga under stödmånaden och hur snabbt din stödtid förlöper. Därför kan du också se denna information i räknaren. 

Räknaren hjälper personer i anställnings- och tjänsteförhållanden som inlett studierna 1.8.2020 eller därefter. Om du är företagare, se anvisningarna på sidan Stödbelopp och stödtid. Om du är i ett anställnings- eller tjänsteförhållande men har inlett dina studier före 1.8.2020, prova räknaren för jämkat vuxenutbildningsstöd. 

 

Så här använder du räknaren 

Om du vill göra en uppskattning av det största möjliga beloppet på vuxenutbildningsstöd ska du i räknaren ange dina genomsnittliga månadsinkomster före studierna. 

Om du däremot vill bedöma effekten av inkomster som betalas ut under någon stödmånad, ange det totala inkomstbeloppet under ”Alla inkomster som du fått under stödmånaden (brutto/mån.)”. Ange bruttoinkomsterna i räknaren.  

Alla löner, förmåner och företagsinkomster som betalas till dig under stödmånaden betraktas som inkomster. En mer detaljerad uppdelning av inkomster och förmåner som påverkar vuxenutbildningsstödet finns under Vuxenutbildningsstödets belopp och stödtid.

Förmåner som påverkar stödbeloppet 

Om du vet att du under någon stödmånad får till exempel sjukdagpenning eller föräldradagpenning, alltså så kallad förhindrande förmån, öppna en mer omfattande räknare genom att klicka på klappen "Jag får en förhindrande förmån." Vuxenutbildningsstöd kan inte betalas ut samtidigt med dessa förmåner. För att räknaren ska kunna beakta inverkan av dessa förmåner på vuxenutbildningsstödet, ange antalet dagar, för vilka du får den förhindrande förmånen under ”Antal dagar, för vilka du inte har rätt till stöd”. 

Information om förmåner som påverkar vuxenutbildningsstödet finns på sidan Vuxenutbildningsstödets belopp och stödtid.

Stödtid som börjar i mitten av månaden 

Du kan också använda räknaren för att beräkna stödet när giltigheten av ditt inledande beslut börjar i mitten av en kalendermånad. Öppna den mer omfattande räknaren genom att klicka på ”Jag får en förhindrande förmån” och ange antalet veckodagar, under vilka ditt inledande beslut inte ännu är giltigt under ”Antal dagar, för vilka du inte har rätt till stöd”.  

Om det inledande beslutet till exempel är giltigt från och med 15.1 ska du ange 10 dagar under ”Antal dagar, för vilka du inte har rätt till stöd”. Då får du en uppskattning av vuxenutbildningsstödets belopp för en ofullständig stödmånad. 

Om bruttostödet för den sökta stödmånaden ligger under grunddelen för stödet per dag (30,74 € år från 1.1.2023) betalas inget stöd ut för den månaden. 

Räknarens resultat är en riktgivande uppskattning utifrån de uppgifter som användaren uppgett, och binder inte Sysselsättningsfonden. 

Räknaren laddas, vänta ett ögonblick
{{translation.fullAidTitle}} {{translation.partialAidTitle}} {{translation.newCalcTitle}}
{{translation.daysSuffix}}

{{translation.resultEstablishedMonthlyEarnings}}

{{vm.resultEstablishedMonthlyEarnings}}

{{translation.resultFullTrainingSubsidy}} {{translation.resultPartialTrainingSubsidy}} {{translation.resultAllowanceAmount}}

{{vm.resultAllowanceAmount}}

{{translation.resultBenefitDaysUsed}}

{{vm.resultBenefitDaysUsed}}

{{translation.resultCreditsRequired}}

{{vm.resultCreditsRequired}} {{translation.studyCreditsSuffix}}

Sidan uppdaterad: 7-4-2022