Gå till innehållet.

Aktuellt

Aktuellt

Vad behöver man veta just nu om ansökan om vuxenutbildningsstöd? Se aktuella nyheter och tips, så håller du dig uppdaterad och dina ärenden sköts smidigt.

Aktuellt nu:
  • Kom ihåg att bifoga ett eventuellt ändringsskattekort för förmån till dina profiluppgifter redan innan du skickar in betalningsansökan.

  • Vänligen observera att inkomsterna du fått under stödperioden beaktas enligt betalningstidpunkten, oberoende av när du har intjänat dem. Om du till exempel arbetar i november 1.11. - 14.11., men lönen utbetalas den 15.12., beaktas lönen som inkomst till december och påverkar stödbeloppet för december.

  • Bekanta dig med biinkomster och förmåner som påverkar vuxenutbildningsstödet.
Uppskattade handläggningstider

beräknade från ansökans ankomstdag

Inledande ansökan 2 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 21.3.

Fortsatt ansökan om inledande stöd 3 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 20.3.

Betalningsansökan 1 dag
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 22.3.

Fullständigt vuxenutbildningsstöd 3 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 20.3.

Jämkat vuxenutbildningsstöd 2 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 21.3.

Vuxenutbildningsstöd för företagare 3 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 20.3.

Förhandsansökningar för företagare 3 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 20.3.

Yrkesexamensstipendium 10 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 13.3.

Uppdaterad 23.3.2023

Sidan uppdaterad: 7-4-2022