Gå till innehållet.

Aktuellt

Aktuellt

Vad behöver man veta just nu om ansökan om vuxenutbildningsstöd? Se aktuella nyheter och tips, så håller du dig uppdaterad och dina ärenden sköts smidigt.

Aktuellt nu:
  • Kom ihåg att bifoga ett eventuellt ändringsskattekort för förmån till dina profiluppgifter redan innan du skickar in betalningsansökan.

  • Vänligen observera att inkomsterna du fått under stödperioden beaktas enligt betalningstidpunkten, oberoende av när du har intjänat dem. Om du till exempel arbetar i november 1.11. - 14.11., men lönen utbetalas den 15.12., beaktas lönen som inkomst till december och påverkar stödbeloppet för december.

  • Bekanta dig med biinkomster och förmåner som påverkar vuxenutbildningsstödet.
Uppskattade handläggningstider

beräknade från ansökans ankomstdag

Stödrättighet ansökan 8 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 21.9.

Betalningsansökan 1 dag
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 28.9.

Fullständigt vuxenutbildningsstöd 4 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 25.9.

Jämkat vuxenutbildningsstöd 3 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 26.9.

Vuxenutbildningsstöd för företagare 7 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 22.9.

Förhandsansökningar för företagare 2 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 27.9.

Yrkesexamensstipendium 10 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 19.9.

Uppdaterad 29.9.2023

Sidan uppdaterad: 7-4-2022