Gå till innehållet.

Vuxenstuderandes förmåner

Ansök om vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendium i e-tjänsten för vuxenstuderandes förmåner.

Det är säkert och enkelt att ansöka om förmåner i e-tjänsten. Du kan uträtta ärenden var och när som helst när det bäst passar dig. När du ansöker om förmåner och lägger till bilagor i e-tjänsten är de omedelbart tillgängliga. Logga in i e-tjänsten via Suomi.fi med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.  

 

Kanal för all ärendehantering 

I e-tjänsten för vuxenstuderandes förmåner kan du  

 • ansöka om vuxenutbildningsstöd: 
 • rätt till stöd med en inledande ansökan 
 • utbetalning av stöd med en betalningsansökan 
 • mer vuxenutbildningsstöd för studier för vilka du för första gången ansökt om stöd för innan 1.8.2020 
 • vuxenutbildningsstöd för företagare 
 • ansöka om yrkesexamensstipendium 
 • lämna bilagor till dina ansökningar, till exempel ett studieintyg eller ett ändringsskattekort för förmåner 
 • skicka och ta emot meddelanden om dina ansökningar på ett datasäkert sätt 
 • se status för din ansökan (Under hangläggning/Beslut meddelat) 
 • bekanta dig med det beslut du fått 
 • söka ändring i beslutet 
 • uppdatera din e-postadress.

 

Tekniska krav 

E-tjänsten fungerar bäst med de senaste webbläsarversionerna av Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (Chromium) och Safari. Om du har tekniska utmaningar i användningen, kontrollera i webbläsarinställningarna att du använder den nyaste versionen. E-tjänsten fungerar inte med Internet Explorer. 

På grund av uppdateringen av databaserna kan tjänsten inte användas mellan klockan 1 och 4 på natten. 

 

Är du en företrädare för en arbetsgivare?

Logga in i e-tjänsten via länken du fått per e-post. Du kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. 

Annan kontaktinformation

075 757 0505 (lna/msa) kl. 9–15 på vardagar.

Skicka meddelandet på ett datasäkert sätt genom att logga in i e-tjänsten.

Sysselsättningsfonden 
Vuxenutbildningsförmåner 
PB 191 
00121 Helsingfors 

Skriv inte namnet på förmånshandläggaren på kuvertet, så att din post kan behandlas snabbare.

Bilagor returneras inte, skicka inte originella studie och arbetsintyg.

 

Besöksadress:

Folkskolegränd 1, 00100 Helsingfors 
Vardagar kl. 8–16 

Från och med 10.1.2022 
Östersjögatan 11–13 
Vardagar kl. 8–16 

Vilka uppgifter och bilagor ska lämnas in i ansökningsskedet?

Läs ansökningsanvisningarna.

Sidan uppdaterad: 31-10-2022