Obs!

Regeringens förslag om avskaffande av vuxenutbildningsstödet har överlämnats till riksdagen och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet, där hittar du svar på frågor om studier som börjar hösten 2024.

Gå till innehållet.

Vuxenstuderandes förmåner

Ansök om vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendium i e-tjänsten för vuxenstuderandes förmåner.

Det är säkert och enkelt att ansöka om förmåner i e-tjänsten. Du kan uträtta ärenden var och när som helst när det bäst passar dig. När du ansöker om förmåner och lägger till bilagor i e-tjänsten är de omedelbart tillgängliga. Logga in i e-tjänsten via Suomi.fi med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.  

 

Kanal för all ärendehantering 

I e-tjänsten för vuxenstuderandes förmåner kan du  

 • ansöka om vuxenutbildningsstöd: 
 • rätt till stöd med en inledande ansökan 
 • utbetalning av stöd med en betalningsansökan 
 • mer vuxenutbildningsstöd för studier för vilka du för första gången ansökt om stöd för innan 1.8.2020 
 • vuxenutbildningsstöd för företagare 
 • ansöka om yrkesexamensstipendium 
 • lämna bilagor till dina ansökningar, till exempel ett studieintyg eller ett ändringsskattekort för förmåner 
 • skicka och ta emot meddelanden om dina ansökningar på ett datasäkert sätt 
 • se status för din ansökan (Under hangläggning/Beslut meddelat) 
 • bekanta dig med det beslut du fått 
 • söka ändring i beslutet 
 • uppdatera din e-postadress.

 

Tekniska krav 

E-tjänsten fungerar bäst med de senaste webbläsarversionerna av Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (Chromium) och Safari. Om du har tekniska utmaningar i användningen, kontrollera i webbläsarinställningarna att du använder den nyaste versionen. E-tjänsten fungerar inte med Internet Explorer. 

På grund av uppdateringen av databaserna kan tjänsten inte användas mellan klockan 1 och 4 på natten. 

 

Är du en företrädare för en arbetsgivare?

Logga in i e-tjänsten via länken du fått per e-post. Du kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. 

Annan kontaktinformation

075 757 0505 (lna/msa) kl. 9–15 på vardagar.

Skicka meddelandet på ett datasäkert sätt genom att logga in i e-tjänsten.

Sysselsättningsfonden 
Vuxenutbildningsförmåner 
PB 191 
00121 Helsingfors 

Skriv inte namnet på förmånshandläggaren på kuvertet, så att din post kan behandlas snabbare.

Bilagor returneras inte, skicka inte originella studie och arbetsintyg.

 

Besöksadress:

Folkskolegränd 1, 00100 Helsingfors 
Vardagar kl. 8–16 

Från och med 10.1.2022 
Östersjögatan 11–13 
Vardagar kl. 8–16 

Vilka uppgifter och bilagor ska lämnas in i ansökningsskedet?

Läs ansökningsanvisningarna.

Sidan uppdaterad: 31-10-2022