Gå till innehållet.

Vad är vuxenutbildningsstöd?

Vad är vuxenutbildningsstöd?

Vuxenutbildningsstödet är avsett för utbildning på kort eller längre sikt för dem som arbetar. Stöd är tillgängligt för både arbetstagare och företagare. Det kan också vara ett bra sätt för arbetsgivare att stärka personalens yrkesskicklighet.

Vuxenutbildningsstöd är en förmån som Sysselsättningsfonden beviljar personer i arbetslivet för utbildning på hel- eller deltid. Arbetstagare och företagare kan utnyttja vuxenutbildningsstöd för studier en eller flera gånger i sammanlagt 15 stödmånader under sin karriär, i en eller flera omgångar.  

Man kan söka det om följande villkor uppfylls: 

  • Den sökande har varit minst ett år i sin nuvarande anställning eller som företagare samt varit i arbetslivet i sammanlagt minst åtta år. 
  • Sökanden får inte stöd eller bidrag från annat håll, som hindrar beviljande av vuxenutbildningsstöd. 
  • Sökanden omfattas av den sociala tryggheten i Finland. 
  • Utbildningen lämpar sig för finansiering genom vuxenutbildningsstöd. Stöd kan beviljas för studier som anordnas vid läroanstalter under offentlig tillsyn i Finland. 
  • Den sökande tar studieledighet på hel- eller deltid eller hans//hennes inkomster från företagsverksamheten minskar med en tredjedel under året 

Vuxenutbildningsstödet för arbetstagare finansieras helt med arbetslöshetsförsäkringspremier som betalas av arbetsgivare och löntagare. Vuxenutbildningsstödet för företagare finansieras av staten. 

 

Många möjligheter 

Vuxenutbildningsstöd är en flexibel lösning för kombination av arbete och studier, och det gynnar både arbetstagare, företagare och arbetsgivare.  

För arbetstagare ger det inkomstrelaterat stöd för utgifter i vardagen och kan därför vara en hjälp att ordna livssituationen så att den passar studierna. För företagare ger vuxenutbildningsstödet möjligheter att uppdatera kunnandet utan att äventyra företagsverksamheten och den egna utkomsten. 

Arbetsgivarna tänker inte alltid på vuxenutbildningsstöd som ett eget verktyg, kanske för att det betalas till arbetstagare. Det kan ändå vara ett effektivt sätt för organisationer att öka personalens kompetens utan risk. Initiativet till att använda vuxenutbildningsstöd kan också komma från arbetsgivaren. 

Det finns många utbildningsalternativ från examina till fortbildning. 

Läs mer: 

Vilka studier kan du finansiera med vuxenutbildningsstöd?

Läs mer detaljerad information om vilka situationer och utbildningar som lämpar sig för vuxenutbildningsstöd. Du får även information om vilka andra inkomster och förmåner man kan få samtidigt. 

Se anvisningarna
Vilka studier kan du finansiera med vuxenutbildningsstöd?
Sidan uppdaterad: 7-4-2022