Gå till innehållet.

Arbetstagare: kan vuxenutbildningsstöd vara ditt sätt att skaffa ny kompetens?

Vuxenutbildningsstöd är ett utmärkt sätt att stärka sin egen yrkeskompetens eller rikta in på något nytt i arbetslivet. Det erbjuder lösningar i många situationer i det egna livet eller på arbetsplatsen.

Vuxenutbildningsstöd ger ett ekonomiskt stöd när du utbildar dig med studieledighet under arbetsåren. Det ger en lösning i en situation där det skulle vara lägligt att skaffa ny kunskap och kompetens, men det kan annars vara svårt att göra plats för studier i vardagen. 

 

Alternativ till olika branscher och situationer 

Vuxenutbildningsstöd passar bra för många utbildningar, från examina och delar av dem samt kortare yrkesutbildningshelheter. Arbete och studier kan ordnas på ett sätt som passar en själv: många studerar på heltid med vuxenutbildningsstöd, medan vissa tar studieledighet på deltid.  

Förutsättningen för vuxenutbildningsstöd är bland annat en arbetshistoria på sammanlagt åtta år i vilken bransch som helst och ett arbetsförhållande som varat minst ett år på den nuvarande arbetsplatsen. Det blir inga extra kostnader för arbetsgivaren av studieledigheten. 

Se avsnittet Ansökan mer i detalj om vem och hurdana studier vuxenutbildningsstöd passar för. 

 

Att lära sig nytt utan att kompromissa med orken 

Idag är det få som arbetar i samma uppgifter hela tiden. Även om arbetsplatsen förblir densamma, ändras titlar och arbetssätt sannolikt många gånger. 

Att skaffa ny kunskap och kompetens behöver dock inte orsaka ytterligare brådska i vardagen. Vuxenutbildningsstöd är inkomstrelaterat och enligt erfarenheter bland många av våra kunder kan det ge betydande ekonomiska lättnader under studietiden. Tack vare stödet har många kunnat studera på heltid om de velat, utan att pruta på återhämtningen. 

– Ett av målen för vuxenutbildningsstöd är att stödja välmåendet. Man har mest nytta av studier när man kan anpassa dem till den egna vardagen, berättar servicechef Johanna Rahunen.

 

Planering och förhandling för den bästa lösningen 

Vuxenutbildningsstöd beviljas direkt till arbetstagaren, och utgångspunkten för studier med studieledighet är dennes karriärplan. Studieledigheten påverkar dock alltid även arbetsgivaren. 

Därför bör man diskutera de egna målen med exempelvis chefen i god tid. Hurdan utbildning skulle vara så användbar som möjligt å ena sidan i arbetsplatsens situation och å andra sidan i din egen livssituation? Och är det smartare att studera på heltid eller långsammare vid sidan av arbetet? Hur ordnas arbetsuppgifterna under studieledigheten? 

Ibland kan utbildning leda till byte av yrke när man inte kan ignorera en kallelse eller när hälso- eller familjeskäl gör att man överväger nya alternativ. Även detta är värt att diskutera öppet – arbetstagarens välbefinnande ligger i allas intresse. 

Sidan uppdaterad: 7-4-2022