Gå till innehållet.

Företagare: öka ditt företags konkurrenskraft med vuxenutbildningsstöd

Vuxenutbildningsstödär ett utmärkt sätt för en företagare att utveckla sin yrkeskompetens och sin företagsverksamhet. Med det kan du studera såväl hela examina som kortare utbildningar. Läs om möjligheterna!

Vuxenutbildningsstöd gör det lättare att planera din ekonomi när du studerar och därför minskar eller tillfälligt upphör med företagsverksamhet. Det är enkelt att ansöka om stöd, så vid behov har du en snabb lösning för situationer som snabbt förändras. 

Stödet lämpar sig mycket bra särskilt för de företagare som har svårt att vara borta från jobbet under en längre tid eller att anställa en vikarie under studietiden. Majoriteten av stödmottagarna är företagare med firmanamn och många fortsätter sin företagsverksamhet på deltid vid sidan av studierna. 

 

Anpassa studierna till din vardag 

Man kan få vuxenutbildningsstöd i upp till 15 månader och berättigade till det är företagare på heltid som har haft FöPL- eller LFöPL-försäkring i minst ett år och minst åtta års arbetshistoria inom företagande eller lönearbete i vilken bransch som helst. Man kan söka stöd för studier som anordnas vid läroanstalter i Finland som står under en offentlig myndighetstillsyn, såsom universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter. 

En allt större del av studier som är lämpade för vuxenutbildningsstöd kan flexibelt anpassas till den egna vardagen. Villkoren för stödet kräver inte heller att företagsverksamheten måste avbrytas – det räcker att inkomsterna från det minskar med en tredjedel, jämför med det senast bekräftade beskattningsbeslutet innan början av studierna. Dessutom kan du få andra biinkomster till ett visst belopp utan att det påverkar stödet. Och om inkomstgränserna verkar överskridas kan man enkelt alltid avstå från stödet. 

Läs mer om villkoren för och ansökan om vuxenutbildningsstöd på sidan Så här ser du till att vuxenutbildningsstöd ordnas. Du bör också läsa sidan Stödbelopp och stödtid, där du får information om storleken på vuxenutbildningsstöd för företagare. 

 

Säkra ditt företags konkurrenskraft

Vuxenutbildningsstöd har gett många företagare lösningar även på oväntade förändringar i företagsverksamheten. Man söker stöd bekvämt i e-tjänsten, och man kan få det mycket snabbt, bara man har en studieplats. 

Med hjälp av stödet kan företagaren utveckla sin kompetens och vidareutveckla sin affärsverksamhet. Detta bidrar till att säkra företagets långsiktiga konkurrenskraft. 

Även om kompetenskraven i den egna branschen inte regleras genom lag, säger många företagare att deras kunder betraktar de formella meriter som studierna ger som ett tecken på kvalitet och aktualitet i kompetens, säger teamchef för förmånstjänster Isa Väätäinen.

Dags att ansöka? Läs anvisningar på sidan Så här ansöker du om vuxenutbildningsstöd. 

Sidan uppdaterad: 7-4-2022