Obs!

Sysselsättningsfonden's telefontjänst har en exceptionell öppettid 12-15 på torsdag 29.2. Under andra vardagar håller vi telefontjänsten öppet som normalt.  

Regeringens förslag om avskaffande av vuxenutbildningsstödet har överlämnats till riksdagen och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet, där hittar du svar på frågor om studier som börjar hösten 2024.

Gå till innehållet.

Utnyttja vuxenutbildningsstöd

Utnyttja vuxenutbildningsstöd

Observera att enligt regeringens förslag skulle den lag som avskaffar vuxenutbildningsstödet träda i kraft så snart som möjligt, dock senast 1.6.2024. Läs mer om dess inverkan på sökandet av vuxenutbildningsstöd på sidan Aktuellt om vuxenutbildningstödet.

Vill du lära dig nya specifika färdigheter eller utveckla din yrkeskompetens mer övergripande? Vuxenutbildningsstöd kan vara det du behöver. Det här avsnittet innehåller anvisningar för ansökan och stödtiden.

Du kommer igång smidigt när du tar reda på om stödet passar din situation och de studier du planerar. När du är redo att söka, fyll i ansökan. Ansökan är smidigast i vår e-tjänst. Kom också ihåg att följa din inkomst under stödtiden och meddela oss om din situation förändras.

Om den sökande har ett anställningsförhållande, har även arbetsgivaren en roll under ansöknings- och stödperioden. Se mer nedan.

 

Ansökningsprocessen i ett nötskal

Ta reda på vilka utbildningar som finns tillgängliga för dina behov, planera din studieväg och ansök om utbildning. 

Ta reda på om vuxenutbildningsstöd passar dina planer

Diskutera och kom överens om studieledighet med din arbetsgivare.

Ta emot studieplatsen och anmäl dig till studierna. 

Kom överens med din arbetsgivare, vem som fungerar som din kontaktperson i frågor om vuxenutbildningsstöd. 

Säkerställ att din arbetshistoria är tillräcklig för stöd och skaffa studieintyg. 

Ansök om stöd med en stödrättighet ansökan i vår e-tjänst. Din arbetsgivare får en begäran om att fylla i sin andel.  

Vänta på det beslutet och ansök sedan om utbetalning av stöd. 

Beställ vid behov ett ändringsskattekort för förmånen och bifoga det till dina uppgifter i e-tjänsten. 

Ansök retroaktivt om utbetalning av stöd varje månad i e-tjänsten. Bedöm om dina studier har framskridit tillräckligt och fyll i ansökan. 

Du kan annullera beviljat stöd, om din situation förändras. Annullerat stöd överförs inte automatiskt till som fortsättning din redan beviljade stödtid, men du kan ansöka om mera stöd med en ny stödrättighet ansökan. Du kan även återbetala det stöd du redan har fått utbetalat, om dina inkomster förändras under stödperioden. För mer information om vad du ska göra om din situation förändras, se Så här ska du göra när din situation förändras.

Om dina studier eller din studieledighet avbryts eller om det sker stora förändringar i ditt anställningsförhållande, meddela om dessa, så granskar vi situationen. 

Om dina studier fortsätter längre än du beräknat i din tidigare ansökan kan du ansöka om ytterligare stöd med en ny stödrättighet ansökan. Man kan få stöd i högst 15 månader sammanlagt. 

Aktuellt nu:
  • Kom ihåg att bifoga ett eventuellt ändringsskattekort för förmån till dina profiluppgifter redan innan du skickar in betalningsansökan.

  • Vänligen observera att inkomsterna du fått under stödperioden beaktas enligt betalningstidpunkten, oberoende av när du har intjänat dem. Om du till exempel arbetar i november 1.11. - 14.11., men lönen utbetalas den 15.12., beaktas lönen som inkomst till december och påverkar stödbeloppet för december.

  • Bekanta dig med biinkomster och förmåner som påverkar vuxenutbildningsstödet.
Uppskattade handläggningstider

beräknade från ansökans ankomstdag

Stödrättighet ansökandagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 19.2.

Betalningsansökan 1 dag
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 27.2.

Fullständigt vuxenutbildningsstöd 4 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 24.2.

Jämkat vuxenutbildningsstöd 0 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 28.2.

Vuxenutbildningsstöd för företagare 6 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 22.2.

Förhandsansökningar för företagare 4 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 24.2.

Yrkesexamensstipendium 3 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 25.2.

Uppdaterad 28.2.2024

Sidan uppdaterad: 16-2-2024