Gå till innehållet.

Tekniska instruktioner för identifiering 

Du kan logga in på e-tjänsten för vuxenstuderandes förmåner genom Suomi.fi-autentisering. I Suomi.fi-tjänsten identifierar man sig med finländska bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat. 

Suomi.fi-identifikation är den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningens e-tjänster som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för. 

Arbetstagare 

För att kunna uträtta ärenden i vår e-tjänst måste du identifiera dig via Suomi.fi-tjänsten. För identifiering använd finländska bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat. 

Vi kräver stark autentisering genom Suomi.fi så att vi kan verifiera din identitet och garantera dig ett säkert sätt att uträtta dina ärenden hos oss. 

Läs mer om stark identifiering och vilken information som överförs på Suomi.fi webbplats.

Arbetsgivare eller arbetsgivarrepresentant 

För att fylla i arbetsgivarblanketten i vår e-tjänst måste du identifiera dig genom Suomi.fi-tjänsten. Använd dina personliga finländska bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat. 

Även om du loggar in på vår e-tjänst med dina personliga uppgifter, registrerar vi endast namnet på din arbetsgivare. Vi lagrar alltså inte anmälarens personliga uppgifter. 

Företagets eller organisationens identifieringskoder fungerar inte som ett sätt att identifiera sig. 

Om du inte har möjlighet att använda finländska bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat till identifiering via Suomi.fi, följ instruktionerna nedan.

Tekniska instruktioner 

I frågor som rör vuxenutbildningsstöd rekommenderar vi att du använder vår e-tjänst. Det är det snabbaste och säkraste sättet att utföra ärenden hos oss. 

E-tjänsten fungerar bäst med de senaste webbläsarversionerna av Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (Chromium) och Safari. Om du har tekniska utmaningar i användningen, kontrollera i webbläsarinställningarna att du använder den nyaste versionen. E-tjänsten fungerar inte med Internet Explorer. 

På grund av uppdateringen av databaserna kan tjänsten inte användas mellan klockan 1 och 4 på natten. 

Sidan uppdaterad: 13-4-2022