Obs!

Telefontjänsten för vuxenutbildningsförmåner är stängd på sommarfredagarna 21.6, 28.6, 5.7, 12.7, 19.7. och 26.7. Övriga dagar betjänar vi normalt mellan klockan 9 och 15.

Lagen om avskaffande av vuxenutbildningsförmåner trädde i kraft 1.6.2024. och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet.

Gå till innehållet.

Lagen om avskaffande av vuxenutbildningsförmåner trädde i kraft 1.6.2024. Läs mer om dess inverkan på sökandet av vuxenutbildningsstöd på sidan Aktuellt om vuxenutbildningstödet.

Ansök om vuxenutbildningsstöd i e-tjänsten

Studieledighet avtalad och studieplats erhållen? Bekanta dig med anvisningarna och ansök om vuxenutbildningsstöd i vår e-tjänst

Du kommer smidigt fram när du tar reda på hur vuxenutbildningsstöd passar dina studiebehov och livssituation. Kontrollera alltså innan du fyller i ansökan att du uppfyller villkoren för stödet och att du har en studieplats. Om du är i ett arbets- eller tjänsteförhållande, kom också ihåg att komma överens om studieledighet med din arbetsgivare. Du kan kontrollera villkoren för vuxenutbildningsstöd på sidan Så här ser du till att vuxenutbildningsstöd ordnas.

Personer i ett arbets- eller tjänsteförhållande ansöker om vuxenutbildningsstöd i två steg. För företagare är ansökningsprocessen ett steg.

Har du inlett dina studier före augusti 2020 och ansöker nu om stöd för samma studier? Se separata anvisningar på sidan Sökanvisningar för dig som inlett studierna före 1.8.2020 eller tidigare. Har du redan ansökt om vuxenutbildningsstöd och behöver mer rätt till stöd? Se anvisningarna på sidan Så här gör du när din situation förändras. 

 

Anställd i arbets- eller tjänsteförhållande: så här ansöker du om stöd

Med den stödrättighet ansökan ansöker du om rätt till stöd och med en betalningsansökan utbetalning av stödet. Ansökningen i två steg gör det lättare att förena studier och eventuellt arbete under studierna. 

Du fyller enklast i alla ansökningar i vår e-tjänst, där du också kan följa upp handläggningen av din ansökan och se beslutet. 

Börja med stödrättighet ansökan

Lämna in den stödrättighet ansökan till oss när du antagits till studier och din arbetsgivare har beviljat dig studieledighet. Vid den stödrättighet ansökan utreder vi din rätt till stöd för perioden du ansökt om rätt till stöd. Efter att ha fyllt i den stödrättighet ansökan kan du ansöka om utbetalning av stödet i efterhand med betalningsansökningar varje kalendermånad. 

Med den stödrättighet ansökan kan du ansöka om rätt till stöd så länge din studieledighet pågår. Du kan dock få stöd i högst 15 månader. Du kan skicka in din stödrättighet ansökan tidigast fyra månader på förhand och sex månader i efterhand.  

I samband med den stödrättighet ansökan fastställs din genomsnittliga månadslön, som ditt stödbelopp grundar sig på. Dessutom säkerställs att vuxenutbildningsstödet lämpar sig för din situation och att du uppfyller följande villkor: 

 • du har minst åtta års arbetshistoria 
 • du har haft ditt nuvarande arbetsförhållande som huvudsyssla i minst ett år 
 • du har beviljats studieledighet 
 • du omfattas av den sociala tryggheten i Finland 
 • dina studier omfattas av stödet. 

För mer information om villkoren, stödbeloppet och stödtiden på 15 månader får du på sidan Så här ser du till att vuxenutbildningsstöd ordnas och Stödbelopp och stödtid. 

Arbetsgivarens e-postadress ska anges i samband med den stödrättighet ansökan. Ta alltså redan innan du fyller i ansökan reda på vem på din arbetsplats som lämnar uppgifterna till din inledande ansökan.  

Det är arbetsgivarens uppgift att fylla i grunduppgifterna om din anställning samt den studieledighet som du beviljats på ansökan. Om det finns brister i löneuppgifterna i inkomstregistret ber vi arbetsgivaren att också lämna dina löneuppgifter för 12 månader och eventuella frånvaroperioder som kan ha påverkat dem.  

Arbetsgivaren får en länk till sin e-post, via vilken arbetsgivaren kan fylla i sin del. Du får en bekräftelse i din e-post när arbetsgivaren har skickat uppgifterna. 

Förbered också nödvändiga bilagor. Du kan också lämna in dem inom fem vardagar efter att du fyllt i ansökan, men det kommer att förlänga handläggningstiden. 

Till utbildningsuppgifterna i din ansökan ska bifogas ett intyg som anger de studier du avlägger, läroanstalten där du studerar, studiernas omfattning i studiepoäng och varaktigheten av studierätten som du beviljats. Om dina studier leder till en examen och du nyligen blivit antagen till dem kan du bifoga antagningsmeddelandet som bevis. Också en skärmdump som tagits från läroanstaltens system räcker, om ovan nämnda uppgifter framgår. 

Fyll i den stödrättighet ansökan i vår e-tjänst. Fyll i uppgifterna i fem avsnitt:  

 1. Grunduppgifter 
 2. Utbildningsuppgifter 
 3. Arbetshistoria 
 4. Inkomstuppgifter 
 5. Uppgifter om arbetsgivaren och bilagor 

När du har skickat in ansökan får du en kvittering till din e-post. Om du ännu inte har skickat in bilagorna, bifoga dem till din ansökan inom fem vardagar. 

I samband med den ansökan efterfrågas samtycke till automatiskt beslutsfattande av betalningsansökan. Läs om automatiskt beslutsfattande på denna sida under Handläggning av betalningsansökan. Du kan när som helst ändra ditt samtycke.

Behöver du mer hjälp för att fylla i din ansökan? Se videon Så här fyller du i den ansökan (videon är på finska).

Löneuppgifter hämtas för genomsnittlig månadslön från inkomstregistret, så du behöver i regel inte bifoga löneintyg till din ansökan. Det är din arbetsgivares skyldighet att meddela de inkomster du fått till inkomstregistret inom fem dagar från lönebetalningsdagen. När du fyller i ansökan ser du de löneuppgifter som din arbetsgivare har anmält till inkomstregistret under de 12 månader som föregår den stödrättighet ansökan. Om du hittar brister i löneuppgifterna, informera oss om saken, så begär vi din arbetsgivare att specificera uppgifterna när hen fyller i sin andel. Du kan läsa mer om löneuppgifterna som påverkar stödbeloppet på sidan Vuxenutbildningsstödets belopp och stödtid.

När du ansöker om stödrättighet för första gången eller det har skett ändringar i dina studier ska du bifoga ett studieintyg till ansökan. Av studieintyget ska framgå vilka studier du avlägger, den läroanstalt där du studerar, studiernas omfattning i studiepoäng samt den studierättstid som du har blivit beviljad. Om dina studier leder till examen och du nyligen har blivit antagen, kan du bifoga en anmälan om godkännande som intyg. Även en skärmdump som tagits från läroanstaltens system är tillräcklig om ovan nämnda uppgifter framgår av den. 

Om du har haft perioder som kan jämställas med tid i arbete behöver vi också intyg över dessa som bilaga till din stödrättigheter ansökan enligt följande:

 • om du har haft vårdledighet under ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande behöver vi ett intyg från arbetsgivaren
 • om du har fått graviditets-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning behöver vi en kopia av FPA:s beslut eller ett arbetspensionsutdrag
 • om du har fått särskild graviditets-, särskild moderskaps- och specialvårdspenning behöver vi en kopia av FPA:s beslut
 • om du har genomfört bevärings- eller civiltjänsttid behöver vi en bild av militärpasset eller civiltjänstgöringsintyget där tjänstgöringstiden framgår
 • om du under en tid fått invalidpension, olycksfallspension eller rehabiliteringsstöd enligt lagen om pension för arbetstagare behöver vi en kopia av pensionsbeslutet

Om du medan du fyller i ansökan märker att du inte har den åttaåriga arbetshistorian från pensionsförsäkrat arbete eller företagsverksamhet som krävs, kan du meddela eventuella perioder som likställs med anställning i din ansökan och bifoga nödvändiga utredningar om dessa. 

Om du har haft 

 • vårdledighet under ett arbets- eller tjänsteförhållande, behöver vi din arbetsgivares intyg över perioden för din vårdledighet  
 • föräldra-, graviditets-, moderskaps-, eller faderskapsledighet, behöver vi en kopia av FPA:s beslut om dagpenning. Om FPA:s beslut inte längre finns tillgängligt behöver vi en bild på ditt barns FPA-kort eller pass  
 • särskild moderskaps- och specialvårdspenningperioder, behöver vi en kopia av FPA:s vårdpenningsbeslut  
 • en värnplikts- eller civiltjänstperiod, behöver vi en bild på ditt soldatpass eller civiltjänstgöringsintyg, där din tjänstgöringstid framgår 
 • invalidpensions-, olycksfallspensions- eller rehabiliteringsperioder, behöver vi en kopia av pensions- eller stödbeslutet för perioden i fråga. 

Vid beräkningen av arbetshistorian kan högst två år av perioder som likställs med anställning räknas. Dessutom kan arbetshistorian omfatta arbete som utförts i ett EU- eller EES-land eller Schweiz. 

Läs mer om arbetshistorian på sidan Så här ser du till att vuxenutbildningsstöd ordnas.

Din arbetshistoria på åtta år kan även omfatta arbete som utförts i ett EU- eller EES-land eller Schweiz om din arbetshistoria inte annars uppfylls.  

Arbete som utförts i ett EU- eller EES-land eller Schweiz kan räknas tidigast från 1995, då Finland blev medlem i EU, och dessutom tidigast från den dag, då landet där du har arbetat har anslutit sig till EU 

Bifoga en tillförlitlig utredning av ditt arbete i dessa länder till din ansökan, till exempel arbetsintyg och löneintyg. Om intygen är på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska du skicka en översättning av texterna med intygskopiorna. 

I princip ska du fylla i den stödrättighet ansökan för hela den tid som du tänker studera. Om du till exempel får en förmån under stödperioden som förhindrar dig från att få stöd, fyll inte i en betalningsansökan för denna period. 

Stödrättighet ansökan godkänd? Ansök om utbetalning av stöd månatligen 

När du har fått beslutet om din stödrättighet ansökan, kan du ansöka om utbetalning av vuxenutbildningsstöd retroaktivt varje månad med en betalningsansökan. 

Med betalningsansökningarna kan du ansöka om vuxenutbildningsstöd för månaderna under stödtiden som beviljats i det stödrättighet beslutet då det enligt din uppskattning är rimligt med tanke på andra inkomster. Om du inte ansöker om stöd för en viss månad, förlöper inte heller stödtiden. Läs mer om inkomsternas inverkan och stödtiden på sidan Stödbelopp och stödtid. 

Om du inte tänker ansöka om stöd, låt bara bli att göra en betalningsansökan. Det är inte nödvändigt att meddela detta separat.  

Exempel: Den sökande har vid den stödrättighet ansökan fått ett positivt beslut för hela kalenderåret. Den sökande märker dock att hen har fått så mycket andra inkomster på sitt konto i februari att hen inte behöver vuxenutbildningsstöd för denna månad. I det här fallet kan den sökande låta bli att fylla i betalningsansökan och endast ansöka om utbetalning av stödet för de månader det är nödvändigt.  

Gör alltid en betalningsansökan i efterhand för hela kalendermånaden, också när du har ansökt om rätt till stöd för bara en del av månaden med den stödrättighet ansökan. När stödet betalas ut i efterhand nästa månad kan alla inkomster beaktas på en gång och du kan smidigt kombinera arbete, företagsverksamhet eller till exempel barnvård med hemvårdsstöd med dina studier.  

Exempel: Den sökande ansöker om stöd för september med en betalningsansökan. Den sökande kan göra en betalningsansökan för september tidigast 1.10 och senast 31.3. Stödbeloppet påverkas av övriga förvärvsinkomster och förmåner som betalats till kontot under september, oavsett intjänandetidpunkt. 

Det enklaste och säkraste sättet att fylla i en betalningsansökan är i e-tjänsten.

Du kan även ansöka om utbetalning av stöd i efterhand för högst sex månader. 

Vad utreds vid ansökan om utbetalning?

Syftet med betalningsansökan är att fastställa hur mycket stöd du får under respektive månad. Vid ansökan om utbetalning utreds 

 • hur mycket annan inkomst du har fått under stödmånaden  
 • om du har fått några förhindrande förmåner under stödmånaden, till exempel sjukdagpenning 
 • hur stöddagarna har förlöpt. 

För mer information om inverkan av inkomster och förmåner samt hur stöddagarna förlöper finns på sidan Stödbelopp och stödtid. 

Om dina uppgifter har förändrats efter att du fyllt i den stödrättighet ansökan, meddela de nya uppgifterna till vår kundtjänst innan du fyller i ansökan.  

Före betalningsansökan: skicka vid behov ett ändringsskattekort 

Skicka även ett ändringsskattekort om du vill minska eller öka förskottsinnehållningen. Av vuxenutbildningsstödet innehålls automatiskt 20 procent skatt, men du kan ändra procentsatsen med ett ändringsskattekort. Ändringsskattekortet ska vara avsett för förmånen, dvs. skattekortet för lön kan inte användas för vuxenutbildningsstödet. 

Beställ ändringsskattekortet enkelt på Skatteförvaltningens webbplats:

 • Om du vill beställa ett skattekort för bara förmån, välj den korta ansökan
 • Vid beställning av ändringsskattekort, välj först Sysselsättningsfonden till "Förmånens utbetalare"
 • Under punkten  Typ av förmån välj "Vuxenutbildningsstöd" från listan

För ändringsskattekortet behöver du uppgifter om de inkomster som betalats ut till dig under innevarande år och förskottsinnehållningen. Beräkna även hur mycket vuxenutbildningsstöd och andra inkomster du får under resten av året. Du bör även själv göra en uppskattning av beloppet på vuxenutbildningsstödet, för du får information om stödbeloppet först i beslutet gällande betalningsansökan. Stödbeloppet kan också variera om du har inkomster under stödmånaden. 

I beslutet för din stödrättighet ansökan ser du beloppet på fullt vuxenutbildningsstöd om du inte får andra inkomster under månaden. Du kan uppskatta effekten av andra inkomster med räknaren.

När ditt skattekort är klart kan du ladda ner det från MinSkatt i PDF-format. Bifoga det till dina profiluppgifter i vår e-tjänst för att lämna in det snabbt och säkert, även om Skatteförvaltningens skickar det också per post. Vid beställning av skattekort ska du inte välja leverans av samma ändringsskattekort per post, eftersom ett skattekort som anländer två gånger kan fördröja handläggningen av ditt ärende. 

Via din egen profil kan du också enkelt kontrollera när skattekortet har sparats i dina uppgifter. När e-tjänsten visar att skattekortet har Sparats, betalas stödet ut enligt den nya procentsatsen. 

Så här fyller du i en betalningsansökan 

Det enklaste sättet att ansöka om utbetalning av stöd är via e-tjänsten. Tjänsten guidar dig när du fyller i ansökan.

Alternativt kan du ansöka om stöd med hjälp av en utskrivbar blankett. I regel behövs inget löneintyg eller förmånsbeslut bifogas till ansökan, utan vi får dessa uppgifter från inkomstregistret och FPA. Det räcker att du kontrollerar att uppgifterna om dina inkomster stämmer när du gör ansökan. Om uppgifterna som vi fått från inkomstregistret eller FPA är felaktiga, behövs löneintyg eller förmånsbeslut av dig. 

Om ytterligare information behövs för att behandla ansökan, begär vi dessa via meddelande i e-tjänsten när din ansökan behandlas.  

Handläggning av ansökningar 

Stödrättighet ansökningar handläggs i den ordning som de inkommit. Du kan påskynda handläggningen av din betalningsansökan genom att samtycka till automatiskt beslutsfattande. 

De målsatta handläggningstiderna för ansökningar är 

 • 25 kalenderdagar för stödrättighet ansökningar 
 • 15 kalenderdagar för betalningsansökningar. 

Tiderna är genomsnittliga och i enskilda fall och trängselsituationer kan handläggningstiden bli längre. 

Du kan se de aktuella handläggningstiderna för ansökningar på sidan Aktuellt, och du kan följa statusen av dina egna ansökningar i e-tjänsten. 

Handläggning av stödrättighet ansökningar 

Du kan se statusen för din stödrättighet ansökan i e-tjänsten under Mina ansökningar. Du kan också se den information som din arbetsgivare lämnat in i e-tjänsten.  

Om vi behöver mer information för att fatta stödbeslutet skickar vi dig ett meddelande i e-tjänsten. När din ansökan har handlagts får du beslutet i e-tjänsten och ett meddelande om beslutet till din e-post. 

Ansökan om stödrättighet kan också behandlas automatiskt om stödet söks för samma studier för vilka du redan tidigare har fått vuxenutbildningsstöd. I den automatiska behandlingen får du ett beslut utan att fondens medarbetare behandlar ansökan.

Du kan använda den automatiska behandlingen om alla följande punkter uppfylls:

 • du har gett ditt samtycke till automatiskt beslutsfattande
 • ansökan har inte lämnats in för tidigt (alla ansökta stödperioder börjar om tidigast 4 månader) eller för sent (hela den ansökta
 • stödtiden går inte längre än 6 månader bak i tiden)
 • du har inte din adress på Åland
 • du omfattas av den sociala tryggheten i Finland
 • du inte har använt alla stöddagar (322,5 stöddagar)
 • ditt anställningsförhållande gäller under den tiden du ansöker om stöd
 • din arbetsgivare har beviljat studieledighet på hel- eller deltid för den stödtid du ansöker om
 • den utbildning som ligger till grund för din ansökan leder till examen
 • de uppgifter om din utbildning eller din anställning som du tidigare uppgett har inte ändrats
 • din ansökan har inga bilagor
 • det inte har gått mer än två år sedan det föregående beslutet om samma studier
 • hämtandet av uppgifter från FPA har lyckats

Handläggning av betalningsansökan 

Betalningsansökningar behandlas antingen automatiskt eller manuellt. 

Vid automatisk handläggning får du ett beslut utan att en fondanställd handlägger ansökan. Det påskyndar utbetalningen av stödet till ditt konto: du kan få beslutet redan under samma dag eller nästa vardag. 

Du kan utnyttja den automatiska handläggningen om alla följande punkter stämmer för dig: 

 • du har gett ditt samtycke till automatiskt beslutfattande  
 • du har lämnat all nödvändig information i din ansökan 
 • det har inte skett några förändringar i ditt anställningsförhållande 
 • du inte har några inkomster från företagsverksamhet 
 • de uppgifter som hämtas i inkomstregistret och hos FPA för din ansökan är korrekta och du har i din ansökan bekräftat att de stämmer 
 • det inte finns några bilagor till din ansökan 
 • ett beslut har fattats om din stödrättighet ansökan 
 • inget ändringssökande gällande din stödrättighet ansökan pågår. 

En betalningsansökan kommer endast att handläggs automatiskt om den sökande har samtyckt till det vid när hen fyllt i den stödrättighet ansökan. Du kan när som helst ändra ditt samtycke i e-tjänsten. Om ansökan inte kan handläggas automatiskt kommer den att handläggas av en service specialist. Om vi behöver mer information får du ett meddelande i e-tjänsten. 

När din ansökan har handlagts får du beslutet i e-tjänsten och ett meddelande om beslutet till din e-post. Beslutsbrev skickas från systemet under vardagar efter kl. 18.  

Från beslutet om betalningsansökan ser du stödbeloppet för innevarande månad och betalningsdatum samt återstående stöddagar. Du ser också hur många studiepoäng du måste ha avlagt under stödmånaden. 

Ditt vuxenutbildningsstöd förfaller till betalning nästa vardag och ditt vuxenutbildningsstöd kommer att synas på ditt konto senast den tredje vardagen efter beslutsdagen. Vänligen observera att hastigheten på kontogireringar mellan banker varierar. Stödet kan finnas på ditt konto redan dagen före den dag som vi anger i beslutet. 

 

Handläggning av betalningsansökan. Om du svarar ja, kan ansökan handläggas automatiskt? Din ansökan kan handläggas automatiskt om du har gett ditt samtycke till automatiskt beslutsfattande, du har fått positivt beslut på din inledande ansökan, du inte har en pågående ändringsansökan för ditt inledande beslut, det har inte skett förändringar i ditt arbetsförhållande, du inte har några inkomster från företagsverksamhet, dina uppgifter i inkomstregistret och FPA är korrekta, du har uppgett all nödvändig information i din ansökan. Observera att alla punkter måste vara uppfyllda. Om du svarar ja, din ansökan handläggs automatiskt. Beslutet fattas samma eller följande dag som ansökan lämnas in. Ditt stöd blir klart för utbetalning vardagen efter beslutet om beviljande. Pengarna finns på ditt konto inom tre vardagar från beslutsdatum. Om du svarar nej, din ansökan handläggs manuellt. Ansökan väntar på handläggning. Ansökningarna handläggs efter ankomstdatum. Våra servicespecialister handlägger din ansökan och ber om ytterligare uppgifter vid behov. Se aktuella handläggningstider på vår webbplats. Ansökans handläggningsfaser hittar du i e-tjänsten. Du får ett beslut. Ditt stöd blir klart för utbetalning vardagen efter beslutet om beviljande. Pengarna finns på ditt konto inom tre vardagar från beslutsdatum.

Hur kan jag ansöka ändring i mitt beslut?

Vi handlägger alla ansökningar så noggrant som möjligt och ser till att ditt beslut är rätt på en gång. Vi övervakar också hela tiden beslutens kvalitet. 

Men ibland kan misstag hända. Om du inte är nöjd med beslutet kan du ansöka om ändring i det.  

Så här ansöker du ändring 

 • Logga in i e-tjänsten för vuxenstuderandes förmåner. 
 • Du hittar alla dina ansökningar under ”Mina ansökningar” i framsidans övre högra hörn. 
 • Öppna den ansökan som dina besvär gäller och välj ”Begär omprövning” i det övre vänstra hörnet. 
 • Välj ämnet för ditt rättelseyrkande och berätta på vilket sätt du begär att beslutet ändras och av vilken grund. 
 • Lägg till eventuella nödvändiga utredningar under ”Lägg till bilaga”. 
 • Välj till slut ”Skicka”. 

Besvären ska vara framme hos Sysselsättningsfonden senast inom 30 dagar från att du fått del av beslutet. Du anses ha fått del av beslutet på den sjunde (7) dagen efter att beslutet postats. Om du har gett ditt samtycke till elektronisk delgivning och beslutet har delgetts dig i e-tjänsten, anses du ha fått kännedom om beslutet på den tredje (3) dagen från att du har fått meddelandet om att ett beslut har delgetts. Anvisningar om hur du söker ändring bifogas till beslutet. 

Den ansvariga juristen för fondens förmånstjänst ansvarar för riktigheten av automatiserade beslut. Beslut om vilka grupper av ansökningar som ska behandlas automatiskt hör däremot till den ansvariga servicechefen för förmånstjänstens processer. Du får mer information i punkt 8 i dataskyddsbeskrivningen för vuxenstuderandes förmåner. 

 

Företagare: så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om företagarens vuxenutbildningsstöd genast när du har blivit antagen till studier. Det enklaste och snabbaste sättet att ansöka är via vår e-tjänst. Du kan ansöka om vuxenutbildningsstöd retroaktivt högst för de sex månader som föregår ansökningsmånaden. Läs mer nedan!

Före ansökan

Innan du fyller i ansökan, kontrollera att du uppfyller villkoren för stödet. Du kan också ansöka om förhandsbeslut. 

Det är enkelt att fylla i ansökan när du skaffar de nödvändiga bilagorna på förhand. När du ansöker om stöd för första gången eller för en ny utbildning ska du skicka oss ett studieintyg som bilaga till ansökan. Om din företagsverksamhet har börjat nyligen och dina förvärvsinkomster från företagsverksamheten ännu inte syns i den fastställda beskattningen, ska du till ansökan bifoga resultaträkningen för de senaste 12 månaderna eller, om du är aktiebolagsföretagare, löneuppgifterna för 12 månader från företaget. 

Ansök om förhandsbeslut 

Om du är osäker på om en företagares vuxenutbildningsstöd passar dina studier eller om du har tillräckligt med arbetserfarenhet kan du ansöka om en företagares förhandsbeslut. 

I företagarens förhandsbeslut beräknar vi din tid i arbetet och undersöker om dina studier omfattas av vuxenutbildningsstödet. De övriga villkoren för att få stödet undersöks först i den egentliga ansökan. Ett förhandsbeslut är således ingen garanti för ett positivt beslut om utbetalning. 

Du kan ansöka om företagarens förhandsbeslut när du har antagits till de studier som din ansökan gäller. 

Bifoga ett studieintyg eller ett intyg om antagning eller anmälan till utbildningen. Din ansökan avslås om den inte åtföljs av ett intyg över studierna. Ansök om företagarens förhandsbeslut i vår e-tjänst.

Så fyller du i en företagares ansökan om vuxenutbildningsstöd

Fyll i själva ansökan i vår e-tjänst under ”Ansök om företagarens vuxenutbildningsstöd”. I nästa punkt efterfrågas om du vill ansöka om ett stödbeslut eller förhandsbeslut. Välj ”Stödbeslut”. Om du ansöker om företagares vuxenutbildningsstöd för första gången, välj ”Ja” i följande punkt, varvid ansökningsblanketten öppnas. 

Fyll i följande uppgifter i din ansökan:  

 • Personuppgifter 
 • Ansökningstid och utbildning 
 • Företagsuppgifter 
 • Arbetshistoria 
 • Andra förmåner 

Bifoga i punkt sex till din inledande ansökan ett intyg som anger de studier du avlägger, läroanstalten där du studerar, studiernas omfattning i studiepoäng och varaktigheten av studierätten som du beviljats. Om dina studier leder till en examen och du nyligen blivit antagen till dem kan du bifoga antagningsmeddelandet som bevis. Också en skärmdump som tagits från läroanstaltens system räcker, om ovan nämnda uppgifter framgår. 

När du har skickat in ansökan får du en kvittering till din e-post. 

Handläggning av ansökan

Den eftersträvade handläggningstiden för företagarens vuxenutbildningsstöd är 25 kalenderdagar. Tiden är genomsnittlig och i enskilda fall och trängselsituationer kan handläggningstiden bli längre. Du kan se aktuella handläggningstiderna för ansökningar på sidan Aktuellt, och du kan följa statusen av din egen ansökan i e-tjänsten. 

Om villkoren för att få stödet uppfylls får du ett meddelande om att stödet betalas ut i e-tjänsten eller per post. Ett separat stödbeslut skickas alltså inte om din ansökan godkänns. På meddelandet ser du också till exempel betalningsdagarna och stödbeloppet. Du ser också hur stora dina förvärvsinkomster från företagsverksamheten kan vara under stödtiden. 

Stödet betalas alltid ut den sista vardagen i varje månad. 

Varför fick jag ett negativt beslut?

Sannolikt uppfylls inte villkoren för att bevilja företagarens vuxenutbildningsstöd helt och hållet. Bekanta dig med beslutet, orsaken till avslaget samt villkoren. Vid behov får du närmare information från vår kundtjänst. Om du inte är nöjd med beslutet kan du ansöka om ändring i det. 

Läs villkoren för stödet. Vid behov får du närmare information från kundtjänsten. Om du inte är nöjd med beslutet kan du ansöka om ändring i det.  

Så här ansöker du ändring 

Du kan inte ansöka om ändring om du har fått ett positivt betalningsmeddelande. Du får ett överklagbart beslut om din rätt i det skede då vi har granskat om förvärvsinkomsterna från företagsverksamheten har minskat med minst en tredjedel. Ett negativt beslut kan överklagas. 

Vi handlägger besvären i den ordning de ankommer. Handläggningstiden är cirka en månad. Om det är ett fel i beslutet som vi kan korrigera, kan du få ett nytt betalningsmeddelande inom ett par dagar. 

Till beslutet får du anvisningar, med mer detaljerade anvisningar för att göra ett besvär. Skicka ditt besvär via en skyddad förbindelse till adressen: koulutusetuudet@työllisyysrahasto.fi.

Sidan uppdaterad: 16-2-2024