Obs!

Regeringens förslag om avskaffande av vuxenutbildningsstödet har överlämnats till riksdagen och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet, där hittar du svar på frågor om studier som börjar hösten 2024.

Gå till innehållet.

Observera att enligt regeringens förslag skulle den lag som avskaffar vuxenutbildningsstödet träda i kraft så snart som möjligt, dock senast 1.6.2024. Läs mer om dess inverkan på sökandet av vuxenutbildningsstöd på sidan Aktuellt om vuxenutbildningstödet.

Beräkna din arbetshistoria för vuxenutbildningsstödet

Med arbetshistoriaräknaren kan du uppskatta om du uppfyller kravet på åtta års arbetshistoria som behövs för vuxenutbildningsstöd.

Villkoret för att få vuxenutbildningsstöd är åtta års arbetshistoria. Fram till 2006 beräknas arbetshistorian enligt anställningsförhållandenas eller företagsverksamhetens längd. Sedan 2007 räknas arbetshistorian däremot utifrån årsinkomsterna i kalenderår. Månaderna som ska räknas till arbetshistorian fås genom att dela kalenderårets inkomster med en divisor för årsinkomsten som växlar årligen.  

Med denna räknare är det enklare att räkna och kontrollera hur mycket arbetshistoria du har. 

När du för första gången ansöker om vuxenutbildningsstöd, beräknas din arbetshistoria med hjälp av divisorerna nedan. Samma divisorer har också använts i räknaren. 

År Divisor
2007 940
2008 961
2009 1 019
2010 1 052 
2011 1071
2012 1 103
2013 1 134
2014 1 154
2015 1165
2016 1 174
2017 1 188
2018 1 190 
2019 1212
2020 1 236
2021 1 252 
2022 1 283
2023 1 331
2024 1 399

Så här använder du räknaren 

  • Du behöver ditt arbetspensionsutdrag för att använda räknaren. Du kan ladda ner den på Pensionsskyddscentralens webbplats.
  • Välj ett år i räknaren och markera lönesumman som syns på arbetspensionsutdraget för året i fråga. 
  • Om du vill lägga till löneinformation för följande år ska du trycka på ”Lägg till löneår” och mata in lönesumman för året i fråga. Om du under året endast haft ett anställningsförhållande, ser du lönesumman direkt på arbetspensionsutdraget. Om du har haft flera arbetsgivare, ska du räkna samman inkomsterna från olika arbetsgivare.
  • Upprepa samma som ovan för varje år. 
  • Efter att ha lagt till alla år ska du trycka på ”Se resultat”. 
  • Om din arbetshistoria enligt inkomsterna blir under 12 månader, kan du vid behov lägga till tidsperioder som kan jämställas med arbete I arbetshistorian inräknas högst två år med arbete jämförbar tid, dvs. moderskaps-, faderskaps-, graviditets- eller föräldraledighet, vårdledighet och militärtjänstgörings- eller civiltjänstgöringstid. Du hittar de noggranna tidsperioderna för moderskaps-, föräldra- och faderskapsledighet i beslutet som du fått av FPA. Din vårdledighetstid hittar du i avtalet som du ingått med din arbetsgivare. i de fält som är reserverade för dem. 
  • För innevarande år beräknas arbetshistorian fram tills den planerade studieledigheten börjar. Ange i räknaren det planerade startdatumet för studieledigheten och en uppskattning av löneinkomsterna för innevarande år fram till startdatumet för den planerade studieledigheten.  

Räknarens resultat är en riktgivande uppskattning utifrån de uppgifter som användaren uppgett, och binder inte Sysselsättningsfonden. 

Sidan uppdaterad: 16-2-2024