Huomio!

Aikuiskoulutusetuuksien puhelinpalvelu on suljettu kesäperjantaisin 21.6., 28.6., 5.7., 12.7., 19.7. ja 26.7. Muina päivinä palvelemme normaalisti kello 9-15 välillä. 

Aikuiskoulutusetuudet lakkauttava laki on tullut voimaan 1.6.2024 ja olemme päivittäneet Ajankohtaista-sivun.

Siirry suoraan sisältöön.

Huomioithan, että aikuiskoulutusetuudet lakkauttava laki on tullut voimaan 1.6.2024. Lue sen vaikutuksista aikuiskoulutustuen hakemiseen Ajankohtaista-sivulta.

Näin haet aikuiskoulutustukea opintoihin, joihin olet saanut tukea ennen 1.8.2020

Oletko palaamassa opintoihin tauon jälkeen? Tämän sivun ohjeiden avulla pääset eteenpäin, jos olet saanut samoihin opintoihin täysimääräistä tai soviteltua aikuiskoulutustukea ensimmäisen kerran ennen elokuuta 2020. 

Vanhan, 31.7.2020 asti voimassa olleen, lain mukaisesti saatua palkansaajan aikuiskoulutustukea on mahdollista saada 31.7.2024 saakka.

Jos samat opinnot jatkuvat 1.8.2024 alkaen, tulee sinun hakea tukea uudella tukioikeushakemuksella 1.8.2024 jälkeiselle ajalle. Aikuiskoulutustuen suuruus lasketaan uudestaan kaikille uuden lain piiriin siirtyville hakijoille. Lisätietoja nykyisen lain mukaisesta hakemisesta 

 

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen ja tukea ennen 1.8.2020 saaneet hakijat

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta 22.5.2024. Hallituksen esitykseen ei tullut eduskuntakäsittelyssä muutoksia eli laki hyväksyttiin sellaisenaan. Laki tulee voimaan 1.6.2024. Lain mukaan aikuiskoulutustukea ei voi saada missään tilanteessa syksyllä 2024 alkaviin opintoihin. Lisätietoja ajankohtaista-sivustoltamme

Mikäli olet saanut aikuiskoulutukea ennen 1.8.2020 ja jatkat samoja opintoja, voit hakea aikuiskoulutustukea siirtymäajan puitteissa 31.12.2025 saakka.

 • Kun opintosi joihin olet aiemmin saanut tukea pysyvät samoina, voit päättää mille ajalle vuoden 2025 loppuun haet tukea
 • Aikuiskoulutustukea koskevaa hakemusta ei tarvitse toimittaa 31.7. mennessä. Voit hakea tukea aikaisintaan 4 kuukautta etukäteen ja enintään 6 kuukautta jälkikäteen
 • Haetun tukiajan ei tarvitse olla voimassa 31.7.2024, jos olet saanut jo myönteisen päätöksen jollekin ajalle ennen elokuuta 2024

Esimerkki: Olet saanut aikuiskoulutustukea viimeksi vuonna 2019. Samat opintosi jatkuvat. Olet opintovapaalla 01.07.2024-31.12.2024 ja haet ajalle aikuiskoulutustukea. Voit lähettää vanhojen opintojen perusteella uuden ensihakemuksen asiointipalvelussa ajalle 01.08.2024-31.12.2024. Samat opinnot jatkuvat, mutta tuen suuruus lasketaan kaikille uuden lain piiriin siirtyville hakijoille uudestaan. Ajalle 01.07.2024-31.07.2024 sinun tulee hakea vielä vanhan lain mukaan aikuiskoulutustukea. Voit hakea tukea täysimääräisenä vanhan lain hakemuksella, sillä opintovapaasi kestää vähintään 2 kuukautta.

Esimerkki: Olet saanut aikuiskoulutustukea viimeksi vuonna 2019. Samat opintosi jatkuvat. Olet opintovapaalla 01.07.2024-15.08.2024 ja haet ajalle aikuiskoulutustukea. Voit lähettää vanhojen opintojen perusteella ensihakemuksen asiointipalvelussa ajalle 01.08.2024-15.08.2024. Samat opinnot jatkuvat, mutta tuen suuruus lasketaan kaikille uuden lain piiriin siirtyville hakijoille uudestaan. Ajalle 01.07.2024-31.07.2024 sinun tulee hakea vielä vanhan lain mukaan sovitellusti aikuiskoulutustukea jälkikäteen, sillä opintovapaasi kestää alle 2 kuukautta.

Eaimerkki: Olet saanut aikuiskoulutustukea vanhan, 31.7.2020 asti voimassa olleen lain mukaisesti ja haet samoihin opintoihin tukea vielä 1.8.2024 jälkeen. Sinulla on oikeus saada kumoamislain siirtymäajalla samoihin opintoihin tukea. Samat opinnot jatkuvat, mutta tuen suuruus lasketaan kaikille uuden lain piiriin siirtyville hakijoille uudestaan. Hallituksen esityksen mukaan sekä opintojen että tukiajan on täytynyt alkaa ennen elokuuta 2024. Opintosi ja aikuiskoulutustukikautesi on ollut voimassa ennen elokuuta 2024 jos olet saanut samoihin opintoihin aiemmin aikuiskoulutustukea.

Mistä aloittaa?

Aloita tuen jatkohakeminen selvittämällä, onko sinulla tukiaikaa jäljellä.  Mieti myös haluatko hakea lisää tukioikeutta 1.8.2024 alkaen tai sen jälkeen, vai jo sitä ennen. Jos aloitat uuden tukioikeusjakson 1.8.2024 tai sen jälkeen, tee kokonaan uusi aikuiskoulutustukihakemus. Tuen suuruus lasketaan uudestaan, vaikka opinnot pysyvät samana.

Mikäli haet tukea ajalle ennen elokuuta 2024, selvitä sopiiko sinulle täysimääräinen vai soviteltu tuki. Varmista myös, että sinulla on voimassa oleva opinto-oikeus opintoihin. Jos olet työ- tai virkasuhteessa, muista sopia työnantajasi kanssa opintovapaasta ennen tuen hakemista. 

Aikuiskoulutustuen perusteena olevaa palkkaa ei lasketa jatkohakemuksen lähettämisen yhteydessä uudelleen, vaikka olisit opintovapaajaksojen välissä töissä. Tuen määrä on laskettu ensimmäisen opintoja koskevan hakemuksen yhteydessä, ja se pysyy joka kalenterikuukausi samana koko koulutuksen ajan. Tuen määrä lasketaan uudelleen vasta, kun aloitat kokonaan uuden koulutuksen. Voit tarkistaa tuen määrän aikaisemmasta päätöksestäsi.  

Sujuvimmin täytät jatkohakemuksen asiointipalvelussamme, jossa voit seurata myös sen käsittelyä. Löydät jatkohakemuksen valitsemalla “hae palkansaajan aikuiskoulutustukea” -painikkeen.

Lue lisää alta!

 

Paljonko tukiaikaani on jäljellä? 

Aikuiskoulutustuen enimmäiskestoaika on 15 kuukautta (322,5 tukipäivää). Täyteen tukikuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 tukipäivää. 

Aikaisemmin myönnetty aikuiskoulutustukiaika vähennetään tuen enimmäiskestoajasta. Kun olet käyttänyt kaikki 15 tukikuukautta, et voi saada aikuiskoulutustukea uudelleen. Tämän jälkeen voit hakea tukea esimerkiksi Kelasta. 

Näet jäljellä olevat tukipäivät viimeisimmästä aikuiskoulutustukipäätöksestäsi, jonka löydät asiointipalvelustamme. 

 

Kumpi tuki sopii minulle? 

Jos jäät työstäsi palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja saat muita tuloja enintään 250 euroa bruttona kuukaudessa, voit hakea täysimääräistä aikuiskoulutustukea jatkohakemuksella. 

Jos taas olet osittaisella opintovapaalla tai teet töitä opintojen ohella ja saat tuloja yli 250 euroa bruttona kuukaudessa, voit hakea soviteltua aikuiskoulutustukea jatkohakemuksella. 

Katso tarkemmat ehdot alta. 

Täysimääräinen aikuiskoulutustuki 

Voit hakea aikuiskoulutustukea täysimääräisenä, jos

 • sinulle on myönnetty tukea samoihin opintoihin ensimmäisen kerran ennen 1.8.2020
 • sinulla on voimassa oleva opinto-oikeus opintoihin, joihin olet hakemassa tukea
 • olet sopinut työnantajasi kanssa palkattomasta, vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoisesta opintovapaasta
 • sinulla ei ole sivutuloja enempää kuin 250 euroa kuukaudessa. Lue lisää sivutulorajan ylityksestä ja tuen perumisesta alempaa tältä sivulta.

Voit lähettää täysimääräisen tuen jatkohakemuksen etukäteen heti, kun olet sopinut työnantajasi kanssa palkattomasta opintovapaasta. Täysimääräisen tuen hakemukseen kuuluu myös työnantajan lomake, joten varmista samalla, kuka täyttää sen. 

Voit hakea täysimääräistä tukea takautuvasti kuuden kuukauden ajalta. 

Työnantajan lomakkeella työnantajan edustaja (esim. HR tai palkanlaskija) vahvistaa kanssasi sovitun opintovapaa-ajan. Kun täytät hakemustasi, sinulta kysytään sähköpostiosoite, johon työnantajalomake lähetetään. 

Opintovapaatietoa koskeva kysely lähetetään työnantajalle aina jatkohakemuksen yhteydessä. Jos tiedot kyseiseltä ajalta on ilmoitettu aiemmassa hakemuksessa, voimme käyttää meillä jo valmiiksi olevaa tietoa. 

Soviteltu aikuiskoulutustuki

Voit hakea aikuiskoulutustukea soviteltuna, jos 

 • sinulle on myönnetty tukea samoihin opintoihin ensimmäisen kerran ennen 1.8.2020
 • sinulla on voimassa oleva opinto-oikeus opintoihin, joihin olet tukea hakemassa
 • olet sopinut työnantajasi kanssa alle kahden kuukauden mittaisesta opintovapaasta,
 • olet osittaisella opintovapaalla tai saat työstäsi sivutuloja yli 250 euroa kuukaudessa.

Hae soviteltua tukea kalenterikuukausittain jälkikäteen. Voit siis lähettää hakemuksen vasta, kun haettava kuukausi on päättynyt. Esimerkiksi syyskuulta voit lähettää sovitellun tuen jatkohakemuksen aikaisintaan lokakuun ensimmäisenä päivänä.  

Voit hakea soviteltua tukea takautuvasti kuuden kuukauden ajalta. 

Aikuiskoulutustuen laskurin avulla voit laskea arvion täysimääräisen ja sovitellun tuen määrästä. 

Miten sivutulot määritellään ja lasketaan?

Tukikuukauden aikana maksetut veronalaiset ansiotulot ja tietyt lakisääteiset etuudet vaikuttavat aikuiskoulutustuen määrään. Ne lasketaan sivutuloksi sille kuukaudelle, jona ne maksetaan. Jos sinulle esimerkiksi maksetaan palkkaa elokuussa, vaikuttaa se elokuun aikuiskoulutustukeen.  

Jotkin etuudet vaikuttavat aikuiskoulutustukeen niin, että tukea ei voi saada lainkaan samaan aikaan.  

Sivutulona huomioidaan tukikuukauden aikana sinulle maksettu lakisääteinen etuus, palkka tai muu työtulo.

Huomioitavia työtuloja ovat esimerkiksi:

 • Palkka ja sen lisät sekä palkkaan rinnastettavat palkkiot
 • Lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus
 • Veronalaiset luontois- ja henkilökuntaedut
 • Tulokseen perustuva palkka, kuten provisio, tulospalkkio ja bonus
 • Pekkasvapaakorvaus ja työajanlyhennyskorvaus
 • Työaikapankkiin siirretty tai sieltä nostettu rahakorvaus
 • Työharjoittelusta saatu palkka
 • Yritystoiminnan ansiotulo
 • Tekijänoikeuspalkkiot
 • Ulkomailta saadut palkka- ja yritystoiminnan tulot

Lähtökohtaisesti huomioimme yritys- ja maataloustoiminnasta saamasi ansiotulot viimeisimpänä valmistuneen verotuspäätöksen mukaisesti. Löydät verotuspäätöksesi Verohallinnon OmaVero-palvelusta.

Jos yritystoimintasi on alkanut niin hiljattain, etteivät yritystoiminnan ansiotulosi käy ilmi viimeksi vahvistetusta verotuksesta, tai jos yritystoiminnan ansioissa on tapahtunut olennainen muutos, toimita tuloista selvitys hakemuksesi liitteenä.

Etuus voi estää aikuiskoulutustuen myöntämisen, se voi vähentää tukesi määrää tai on myös mahdollista, ettei etuus vaikuta tukeesi millään tavoin.

Aikuiskoulutustuen määrään vaikuttavia etuuksia ovat esimerkiksi:

 • lasten kotihoidon tuki eli hoitoraha ja hoitolisä (ilman kuntalisää)
 • joustava hoitoraha ja osittainen hoitoraha
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke
 • kuntoutusraha, jota ei ole myönnetty samaan koulutukseen

Myös etuudet vaikuttavat tukeesi niiden maksuajankohdan perusteella. Jos esimerkiksi haet aikuiskoulutustukea ajalle 1. - 30.9.2022 ja sinulle maksetaan 30.9. kotihoidontukea, pienentää kotihoidontuki syyskuulta maksettavaa aikuiskoulutustukeasi.

Seuraavat etuudet eivät vaikuta aikuiskoulutustukeen:

 • lapsilisä
 • perhe-eläkkeet
 • toimeentulotuki
 • koulumatkatuki
 • omaishoidon tuki
 • perhehoidon palkkio
 • haittaraha
 • vammaistuki
 • yleinen tai eläkkeen saajan asumistuki
 • eläkettä saavan hoitotuki
 • sotilasavustus
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke

Aikuiskoulutustuen myöntämisen estäviä etuuksia ovat esimerkiksi:

 • opintoraha tai opintotukilain mukainen asumislisä
 • sairausvakuutuslain mukainen päiväraha
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainpäiväraha tai osittainen vanhempainraha
 • erityishoitoraha tai erityisäitiysraha
 • työttömyyspäiväraha tai työmarkkinatuki
 • vuorottelukorvaus
 • täysi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki
 • työttömyyseläke
 • vanhuuseläke
 • luopumistuki
 • kuntoutusraha samaan koulutukseen Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain tai työeläkelakien mukaisesti
 • täysi kuntoutusraha työtapaturma- ja ammattitautilain tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla
 • täysi ansionmenetyskorvaus liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella
 • työuraeläke
 • takuueläke

Et myöskään voi saada tukea ajalle, jolloin suoritat asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta taikka vankeusrangaistusta ja opiskelet rangaistuslaitoksessa.

Ennen hakemista

Jos tietosi ovat muuttuneet, ilmoita niistä ennen hakemuksen täyttämistä. Helpoimmin päivität tietosi asiointipalvelussamme.

Toimita ennen hakemista myös muutosverokortti, jos haluat pienentää tai suurentaa ennakonpidätystä. Aikuiskoulutustuesta pidätetään veroa automaattisesti 20 prosenttia, mutta muutosverokortilla voit muuttaa prosenttia. Muutosverokortin pitää olla etuutta varten, eli palkkaa varten annettua verokorttia tai monisivuista päätöstä verokortista ei voi käyttää aikuiskoulutustukeen. 

Aikuiskoulutustuesta pidätetään veroa automaattisesti 20 prosenttia, mutta muutosverokortilla voit halutessasi suurentaa tai pienentää ennakonpidätystä. Muutosverokortin pitää olla etuutta varten, eli palkkaa varten annettua verokorttia tai monisivuista päätöstä verokortista ei voi käyttää aikuiskoulutustukeen.

Tilaa muutosverokortti kätevästi Verohallinnon verkkosivuilta.

 • Jos haluat tilata verokortin ainoastaan etuutta varten, valitse verokorttihakemuksen lyhyt versio.
 • Valitse muutosverokorttia tilatessasi listasta ”Etuuden maksaja” Työllisyysrahasto.
 • Kohdassa "Etuuden laji", valitse listasta Aikuiskoulutustuki

Tarvitset muutosverokorttia varten tiedon sinulle kuluvan vuoden aikana maksetuista tuloista ja niiden ennakonpidätyksestä. Arvioi myös, minkä verran aikuiskoulutustukea ja muita tuloja tulet saamaan loppuvuoden aikana. Sinun tulisi itse tehdä myös arvio aikuiskoulutustuen määrästä, sillä saat tiedon tuen määrästä vasta maksuhakemuksen päätöksessä. Saamasi tuen määrä voi myös vaihdella, jos sinulla on tuloja tukikuukauden aikana. 

Ensihakemuksesi päätöksestä näet täyden aikuiskoulutustukesi määrän, jos sinulle ei makseta kuukauden aikana muita tuloja. Voit arvioida muiden tulojen vaikutusta laskurilla.

Kun verokorttisi on valmis, saat sen ladattua itsellesi OmaVerosta PDF-muodossa.  Liitä se profiilitietoihisi asiointipalvelussamme, niin saat sen perille nopeasti ja varmasti, vaikka Verohallinto lähettää sen meille automaattisesti myös postilla.

Oman profiilisi kautta voit myös kätevästi tarkistaa, milloin verokortti on tallennettu tietoihisi. Kun liitetyn verokortin kohdalla asiointipalvelussa näkyy Tallennettu, tuki maksetaan uuden prosentin mukaan. Toimitathan muutosverokorttisi meille ennen muutama päivä ennen maksuhakemuksen lähettämistä, jotta ehdimme varmasti tallentaa sen.

Näin haet tukea

Kätevimmin täytät jatkohakemuksen asiointipalvelussamme. Löydät jatkohakemuksen klikkaamalla “Hae lisää tukea opintoihin joihin olet saanut päätöksen ennen 1.8.2020” -painiketta 

Vaihtoehtoisesti voit hakea tukea tulostettavalla lomakkeella. Katso postiosoite lomakkeen toimittamiseen. 

Saamme palkkatiedot tulorekisteristä, joten sinun ei lähtökohtaisesti tarvitse lähettää palkkatodistuksia hakemuksen liitteenä. Jos tarvitsemme erillisen palkkatodistuksen, pyydämme sitä sinulta. 

Kun täytät jatkohakemusta asiointipalvelussa, näet työnantajasi tulorekisteriin ilmoittamat palkkatiedot hakemaltasi tukikuukaudelta. Työnantajallasi on velvollisuus ilmoittaa saamasi tulot tulorekisteriin maksuperusteisesti viiden päivän sisällä (maksupäivä + 5 päivää). 

Lue tuen määrään vaikuttavista palkoista sivulta Aikuiskoulutustuen määrä ja tukiaika. 

Hakemusten käsittely

Palveluasiantuntijamme käsittelevät kaikki täysimääräiset ja sovitellun tuen hakemukset. Jos hakemuksesi käsittelyyn tarvitaan lisätietoja, saat lisäselvityspyynnön hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tämän jälkeen saat päätöksen. 

Pyrimme käsittelemään aikuiskoulutustukihakemukset mahdollisimman pian. Etuushakemusten tavoitekäsittelyajat ovat seuraavat: 

 • soviteltu aikuiskoulutustuki 15 kalenteripäivää 
 • täysimääräinen aikuiskoulutustuki 25 kalenteripäivää. 

Ajat ovat keskiarvoja, ja yksittäistapauksissa ja ruuhkatilanteissa käsittelyaika voi olla pidempi.  

Työnantajasi on velvollinen ilmoittamaan saamasi tulot tulorekisteriin viiden päivän sisällä maksusta (maksupäivän lisäksi viisi päivää). Tämän vuoksi sovitellun tuen hakemukset voidaan käsitellä aikaisintaan viiden päivän kuluttua kuukauden vaihtumisesta. Esimerkiksi 1.5. lähetetyt hakemukset voidaan käsitellä aikaisintaan 6.5.  

Jos tietosi muuttuvat hakemuksen lähettämisen jälkeen, muistathan ilmoittaa uudet tiedot meille asiointipalvelussa. 

Päätös aikuiskoulutustuesta

Jos olet lähettänyt hakemuksesi asiointipalvelussamme, saat palvelusta sähköpostiisi ilmoituksen heti, kun hakemus on käsitelty ja päätös on annettu. Näet päätöksen kirjautumalla asiointipalveluun. Lisäksi saat sen postissa. 

Näet päätöksestä seuraavat asiat:  

 • mille kuukausille tuki on myönnetty ja mitkä ovat maksupäivät 
 • mikä on sivutulorajasi eri kuukausina. Huomaa, että sivutuloraja on vajaan tukikuukauden aikana pienempi kuin täyden tukikuukauden, mutta koskee vain päiviä, joille tuki on myönnetty 
 • mitkä ovat ne tukeen vaikuttavat muutokset, joista olet velvollinen ilmoittamaan meille 
 • ajat, joille tukea ei ole myönnetty. 

Päätöksen viimeinen sivu toimii tulotodistuksena, jota saatat tarvita hakiessasi muita etuuksia, kuten yleistä asumistukea tai päivähoitopaikkaa lapselle. Säilytä aikuiskoulutustukipäätös siis huolellisesti. 

Käsittelemme kaikki hakemukset mahdollisimman huolellisesti ja pyrimme siihen, että päätöksessäsi olisi kaikki kerralla kunnossa. Valvomme myös päätösten laatua jatkuvasti. 

Joskus virheitä voi kuitenkin sattua. Jos et ole tyytyväinen päätökseen, niin voit hakea siihen muutosta valittamalla päätöksestä. Tee muutoksenhakusi kirjallisesti ja muista kertoa siinä: 

 • mihin päätökseen haet muutosta, 
 • millä tavoin vaadit päätöstäsi muutettavaksi ja millä perusteella, 
 • nimesi, puhelinnumerosi ja osoite, johon haluat muutoksenhakuasi koskevat yhteydenotot, 
 • jos valituksen on puolestasi laatinut joku muu, niin ilmoita valituksessa myös laatijan nimi ja postiosoite. 

Lähetä muutoksenhakusi ja mahdolliset lisäselvitykset suojatun sähköpostiyhteyden kautta osoitteeseen: koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi 

Lähetä muutoksenhaku perusteluineen Työllisyysrahastoon, mutta osoita se sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Muutoksenhaun pitää olla perillä Työllisyysrahastossa viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä (7) päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen. Muutoksenhakuohjeet ovat myös saamasi päätöksen liitteenä.  

Maksuajankohdat

 • Etukäteen myönnetty tuki maksetaan jokaisen tukikuukauden viimeisenä arkipäivänä.
 • Jos haet täysimääräisen tuen jälkikäteen, takautuvat erät maksetaan päätöksen antamispäivää seuraavana mahdollisena tuen maksupäivänä. Tuen maksupäivä on viikoittain.
 • Myös soviteltu aikuiskoulutustuki maksetaan päätöksen antamispäivää seuraavana mahdollisena tuen maksupäivänä. Tuen maksupäiviä on viikoittain.

 

Näin perut tukea

Jos haluat perua sinulle myönnettyä aikuiskoulutustukea, ole yhteydessä asiakaspalveluumme. Lähtökohtaisesti tuki perutaan aina kokonaisen tukikuukauden osalta. Otathan huomioon, että peruutetut tukikuukaudet eivät siirry automaattisesti käytettäviksi myöhemmin. Jos siis perut tukea, sinun on haettava kuukautta uudelleen täysimääräisen tai sovitellun aikuiskoulutustuen jatkohakemuksella. 

Jos ilmoitat tuen peruutuksesta sähköpostilla, muista käyttää suojattua yhteyttä ja ilmoittaa viestissä selkeästi 

 • kuukausi/kuukaudet, joilta haluat perua tuen
 • miksi haluat perua tuen
 • hakemusnumerosi tai henkilötunnuksesi.

Peruutetut tukikuukaudet vapautuvat takaisin käyttöösi ja voit hakea ne käytettäväksi toiselle ajanjaksolle.

Esimerkki: Hakijalle on myönnetty täysimääräinen aikuiskoulutustuki ajalle 1.1.–31.12.2020, mutta hän on kesäajan 1.6. –31.8.2020 töissä ja pitää opinnoistaan taukoa. Hän lähettää seuraavanlaisen ilmoituksen tuen perumisesta sähköpostitse: ”Haluan peruuttaa tuen ajalta 1.6.–31.8.2020, koska olen töissä ja en opiskele kesällä. Hakemusnumeroni on 12345-02.”

Sivu päivitetty: 27.5.2024