Siirry suoraan sisältöön.

Laske, paljonko voisit saada aikuiskoulutustukea

Haetko aikuiskoulutustukea työ- tai virkasuhteessa olevana? Haluaisitko tietää jo ennen hakemista, kuinka paljon voisit saada aikuiskoulutustukea? Aikuiskoulutustuen määrään vaikuttavat tuettavia opintoja edeltävät tulot sekä tulot ja etuudet opintojen aikana. Tällä laskurilla voit laskea suuntaa antavasti, paljonko voisit saada aikuiskoulutustukea.

 

Arvioi tuen suurinta mahdollista määrää ja tulojen vaikutusta

Tällä laskurilla voit arvioida, kuinka suuri aikuiskoulutustukesi suunnilleen olisi, jos saisit sitä täysimääräisenä. Lisäksi voit arvioida, kuinka paljon tuettavien opintojen aikana saamasi tulot tai etuudet laskevat tuen määrää yksittäisen tukikuukauden aikana. Aikuiskoulutustukea haetaan maksuun takautuvasti kuukausittain.

Kuukausittaiset tulot ja etuudet vaikuttavat myös siihen, kuinka monta opintopistettä sinun on opiskeltava tukikuukauden aikana ja siihen, kuinka nopeasti tukiaikasi kuluu. Siksi näet laskurista myös nämä tiedot.

Laskuri auttaa työ- ja virkasuhteessa olevia, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2020 tai sen jälkeen. Jos olet yrittäjä, tutustu Tuen määrä ja tukiaika -sivun ohjeisiin. Jos olet työ- ja virkasuhteessa mutta aloittanut opintosi ennen 1.8.2020, kokeile sovitellun aikuiskoulutustuen laskuria. 

 

Näin käytät laskuria

Jos haluat laskea arvion suurimmasta mahdollisesta aikuiskoulutustuen määrästä, ilmoita laskuriin keskimääräisen kuukausiansiosi ennen opiskelua.

Jos taas haluat arvioida jonkin tukikuukauden aikana maksettavien tulojen vaikutusta tukeen, syötä tulojen yhteenlaskettu summa kohtaan ”Kaikki saamasi tulot tukikuukauden aikana (brutto/kk)”. Ilmoita tulot laskuriin bruttomääräisinä.

Tuloiksi huomioidaan tukikuukauden aikana kaikki sinulle maksetut palkat, etuudet ja yritystoiminnan tulot. Tarkemman erittelyn aikuiskoulutustukeen vaikuttavista tuloista ja etuuksista löydät Aikuiskoulutustuen määrä ja tukiaika -sivulta.

Tuen määrään vaikuttavat etuudet

Jos tiedät saavasi jonkin tukikuukauden aikana esimerkiksi sairauspäivärahaa tai vanhempainpäivärahaa, eli niin sanottua estävää etuutta, avaa laajempi laskuri painamalla “Saan estävää etuutta” -painiketta. Aikuiskoulutustukea ei voida maksaa tällaisten etuuksien kanssa samaan aikaan. Jotta laskuri pystyy huomioimaan näiden etuuksien vaikutuksen aikuiskoulutustukeen, ilmoita  niiden päivien lukumäärä, joilta saat estävää etuutta kohtaan ”Päivien lukumäärä, jolta sinulla ei ole oikeutta tukeen."

Tiedot aikuiskoulutustukeen vaikuttavista etuuksista löydät Aikuiskoulutustuen määrä ja tukiaika -sivulta. 

Kesken kuukauden alkava tukiaika

Voit arvioida laskurilla tukea myös silloin, jos ensipäätöksesi voimassaolo alkaa kesken kalenterikuukauden. Avaa laajempi laskuri painamalla ”Saan estävää etuutta” -painiketta ja ilmoita kohtaan ”Päivien lukumäärä, jolta sinulla ei ole oikeutta tukeen” niiden arkipäivien määrä, joiden aikana ensipäätöksesi ei ole vielä voimassa.

Esimerkiksi jos ensipäätöksesi on voimassa 15.1. alkaen, kirjaa 10 päivää kohtaan ”Päivien lukumäärä, jolta sinulla ei ole oikeutta tukeen”. Tällöin saat arvion aikuiskoulutustuen määrästä vajaan tukikuukauden ajalta.

Jos bruttomääräinen tuki haettavalle tukikuukaudelle jää alle tuen päiväkohtaisen perusosan (30,74 € vuonna 2023), kyseiseltä kuukaudelta ei makseta tukea.

Laskurin tulos on käyttäjän antamiin tietoihin perustuva suuntaa antava arvio, ja se ei sido Työllisyysrahastoa.

Hetkinen, laskuri latautuu
{{translation.fullAidTitle}} {{translation.partialAidTitle}} {{translation.newCalcTitle}}
{{translation.daysSuffix}}

{{translation.resultEstablishedMonthlyEarnings}}

{{vm.resultEstablishedMonthlyEarnings}}

{{translation.resultFullTrainingSubsidy}} {{translation.resultPartialTrainingSubsidy}} {{translation.resultAllowanceAmount}}

{{vm.resultAllowanceAmount}}

{{translation.resultBenefitDaysUsed}}

{{vm.resultBenefitDaysUsed}}

{{translation.resultCreditsRequired}}

{{vm.resultCreditsRequired}} {{translation.studyCreditsSuffix}}

Sivu päivitetty: 21.4.2022