Huomio!

Aikuiskoulutusetuuksien puhelinpalvelu on suljettu kesäperjantaisin 21.6., 28.6., 5.7., 12.7., 19.7. ja 26.7. Muina päivinä palvelemme normaalisti kello 9-15 välillä. 

Aikuiskoulutusetuudet lakkauttava laki on tullut voimaan 1.6.2024 ja olemme päivittäneet Ajankohtaista-sivun.

Siirry suoraan sisältöön.

Huomioithan, että aikuiskoulutusetuudet lakkauttava laki on tullut voimaan 1.6.2024. Lue sen vaikutuksista aikuiskoulutustuen hakemiseen Ajankohtaista-sivulta.

Seuraa tulojasi ja opintopisteitäsi

Seuraa tulojasi ja opintojesi edistymistä säännöllisesti, niin vältyt ikäviltä yllätyksiltä. Katso ohjeet!

Jos olet työ- tai virkasuhteessa ja nyt opintovapaalla, seuraa sekä kuukausittaisia tulojasi että opintopisteiden kertymistä. Aikuiskoulutustuen määrä lasketaan kuukausittain, ja kaikki sinulle yksittäisen tukikuukauden aikana maksettavat tulot pienentävät saman kuukauden tuen määrää. Tulot vaikuttavat myös siihen, kuinka paljon opintojen pitää edetä tukikuukauden aikana: joko 2 tai 4 opintopisteen verran.  

Jos taas olet yrittäjä, seuraa, ettet saa liikaa yritystoiminnan ansiotuloja tukiaikana. Muita kuin yritystoiminnan ansiotuloja ja lakisääteisiä etuuksia sinulla voi olla enintään kolme neljäsosaa maksettavan tuen määrästä eli enintään 476,01 euroa (brutto) kuukaudessa vuonna 2022. Näin vältät takaisinperinnän.

 

Työ- tai virkasuhteessa oleva: näin seuraat tuloja ja opintopisteitä 

Kuukausittaisen tuen määrään vaikuttavat esimerkiksi palkat, lomarahat ja etuudet. Kaikki paitsi yritystoiminnan tulot otetaan huomioon niiden maksuajankohdan mukaan. Jos sinulla on sivutuloja yritystoiminnasta, niin ilmoita niistä meille maksuhakemuksessa.

Esimerkiksi jos työskentelet tammikuussa mutta saat tästä työstä palkan helmikuussa, palkka vaikuttaa helmikuun tukeen. Voit hakea helmikuun tukea maksuun maaliskuun alusta alkaen. 

Voit arvioida itse laskurilla, kuinka paljon aikuiskoulutustukea jäisi maksettavaksi tulojen jälkeen. 

Sinun ei ole pakko hakea tukea maksuun kaikilta kuukausilta, ellet halua. Esimerkiksi jos saisit tukikuukauden aikana niin paljon muita tuloja, että sinulle maksettavan aikuiskoulutustuen määrä jäisi laskurin arvion mukaan pieneksi, voit itse harkita, kannattaako sinun hakea tukea maksuun kyseiseltä kuukaudelta vai ei. 

Maksettavan aikuiskoulutustuen määrään vaikuttaa tukikuukauden aikana sinulle maksettu lakisääteinen etuus, palkka tai muu työtulo.

Tuen määrään vaikuttavia työtuloja ovat esimerkiksi:

 • Palkka ja sen lisät sekä palkkaan rinnastettavat palkkiot
 • Lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus
 • Veronalaiset luontois- ja henkilökuntaedut
 • Tulokseen perustuva palkka, kuten provisio, tulospalkkio ja bonus
 • Pekkasvapaakorvaus ja työajanlyhennyskorvaus
 • Työaikapankkiin siirretty tai sieltä nostettu rahakorvaus
 • Työharjoittelusta saatu palkka
 • Yritystoiminnan ansiotulo
 • Ulkomailta saadut palkka- ja yritystoiminnan tulot

Tuen määrään vaikuttavia lakisääteisiä etuuksia ovat esimerkiksi:

 • lasten kotihoidon tuki eli hoitoraha ja hoitolisä (ilman kuntalisää)
 • joustava hoitoraha ja osittainen hoitoraha
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke
 • kuntoutusraha, jota ei ole myönnetty samaan koulutukseen

Opintosuoritusvaatimuksen täyttymistä seurataan lukuvuosittain opintosuoritusten keskimäärän perusteella, eikä suoritusten kuukausittaista kirjautumista siten edellytetä. Pidä kirjaa tukiajalla suorittamistasi opintopisteistä. Jos olet suorittanut opintoja jossakin kuussa vähemmän kuin vaadittu määrä olisi, voit myös jättää hakematta tukea maksuun kyseiseltä kuukaudelta. Asiasta ei tarvitse ilmoittaa erikseen.

Jos sinulle on maksettu palkkatuloja yli puolet normaalin kuukausipalkkasi suuruudesta, riittää, kun suoritat 2 opintopistettä. 

Esimerkki: Hakija on saanut palkkaa 3 000 euroa kuussa ennen opintoja. Hän työskentelee myös opintovapaan aikana. Hänelle maksetaan palkkaa 1 700 euroa kuussa. Tämä on yli puolet hänen tyypillisen kuukausipalkkansa suuruudesta, joten hänen tulisi suorittaa 2 opintopistettä kyseisen kuukauden aikana. 

Jos taas olet saanut palkkatuloja alle puolet normaalin kuukausipalkkasi suuruudesta tai et ole saanut tuloja lainkaan, opintopisteitä tulisi suorittaa 4. 

Esimerkki: Hakija on saanut ennen opintoja palkkaa 3 000 euroa kuussa. Hän ei työskentele opintovapaan aikana, mutta hänelle maksetaan lomarahoja 400 euroa yhdessä kuussa. Tämä on alle puolet hänen tyypillisen kuukausipalkkansa suuruudesta, joten hänen tulisi suorittaa myös tämän kuukauden aikana 4 opintopistettä.

Opintosuoritusvaatimuksen täyttymistä seurataan lukuvuosittain opintosuoritusten keskimäärän perusteella, eikä suoritusten kuukausittaista kirjautumista siten edellytetä. Pidä kirjaa tukiajalla suorittamistasi opintopisteistä. Jos olet suorittanut opintoja jossakin kuussa vähemmän kuin vaadittu määrä olisi, voit myös jättää hakematta tukea maksuun kyseiseltä kuukaudelta. Asiasta ei tarvitse ilmoittaa erikseen.  

Keskimääräinen kuukausipalkkasi on määritelty, kun olet hakenut tukioikeutta tukioikeushakemuksella. Näet sen tukioikeuspäätökseltäsi. 

Jos tiedät suorittaneesi opintoja riittävästi mutta ne eivät näy vielä opintosuoritusotteella, ei hätää: riittää, että tiedät itse opintojen edenneen riittävästi. Esimerkiksi opinnäytetyöstä saadut opintopisteet saattavat kirjautua opintosuoritusotteelle vasta reilusti jälkikäteen, mutta ei kuitenkaan ole este aikuiskoulutustuen saamiselle.

Työllisyysrahasto seuraaa opintojen edistymistä lukuvuosittain jälkikäteen, eli suoritusten viivästymisestä ei tarvitse ilmoittaa meille erikseenTarvittaessa pyydämme sinulta erikseen selvityksen opintojen etenemisestä.  

Yrittäjä: näin seuraat yritystoiminnan tuloja ja muita tuloja 

Huolehdi, että yritystoiminnan ansiotulosi vähenevät riittävästi tukiaikana. Yrittäjän aikuiskoulutustuen ehtona on, että yritystoiminnan ansiotulot vähenevät aikuiskoulutustukiaikana vähintään kolmanneksella verrattuna viimeiseen ennen opiskelun alkua vahvistettuun verotukseen. Ilmoitamme sinulle maksuilmoituksessa, kuinka paljon voit saada ansiotuloja yritystoiminnastasi tukiaikana.

Jos huomaat jo kesken aikuiskoulutustukiajan, ettei yritystoiminnan ansiotulosi vähene vaadittua kolmannesta jonakin tukikuukautena, voit perua jo myönnettyä tukea. Vaaditun tulojen aleneman toteutuminen tarkistetaan vuosittain, kun tukiaikainen verotus valmistuu. Jos  tulojen alenema ei ole toteutunut, peritään koko vuoden tuki takaisin.

Me Työllisyysrahastossa pystymme seuraamaan yrittäjien tulojen vähentymistä ainoastaan takautuvasti verotustietojen vahvistuttua eli käytännössä tukiaikaa seuraavana vuonna. Tämän vuoksi saatamme joutua antamaan jälkikäteen kielteisen tukipäätöksen ja perimään jo maksettua tukea takaisin, jos ehto ei täyty. 

Yrittäjänä pääset sen sijaan käsiksi ajantasaisiin yrityksesi lukuihin ja pystyt vaikuttamaan niihin jo tukiaikana, jolloin voit välttää myös takaisinperinnän. 

Voit saada tukiajalla ansiotuloja muusta kuin yritystoiminnastasi enintään kolme neljäsosaa maksettavan tuen määrästä, eli enintään 476,01 euroa (brutto) kuukaudessa alkaen 1.8.2022.

Sivutuloksi katsotaan palkka- ja muiden työtulojen lisäksi myös jotkin lakisääteiset etuudet, kuten esimerkiksi lasten kotihoidon tuki ilman kuntalisää, osittainen hoitoraha ja osatyökyvyttömyyseläke. Aikuiskoulutustukeen ei vaikuta esimerkiksi elatusapu,  veronpalautus tai pääomatulot.

Tuloraja koskee aikaa, jolloin saat aikuiskoulutustukea. Tukiajan ulkopuolella voit ansaita vapaasti. Huomioi kuitenkin, että tuloja tarkastellaan aina maksupäivän mukaisesti.

Ilmoitathan tuen perumisesta asiointipalvelussamme viestit-toiminnon kautta hyvissä ajoin ennen tuen maksupäivää. Valitse viestin aiheeksi ”Tuen peruminen” ja ilmoita viestissäsi peruttava kuukausi, perumisen syy sekä hakemusnumerosi. 

Sivu päivitetty: 16.2.2024