Huomio!

Aikuiskoulutusetuuksien puhelinpalvelu on suljettu kesäperjantaisin 21.6., 28.6., 5.7., 12.7., 19.7. ja 26.7. Muina päivinä palvelemme normaalisti kello 9-15 välillä. 

Aikuiskoulutusetuudet lakkauttava laki on tullut voimaan 1.6.2024 ja olemme päivittäneet Ajankohtaista-sivun.

Siirry suoraan sisältöön.

Aikuiskoulutusetuudet lakkauttava laki on tullut voimaan 1.6.2024. Lue sen vaikutuksista aikuiskoulutustuen hakemiseen Ajankohtaista-sivulta.

Hae aikuiskoulutustukea asiointipalvelussa

Opintovapaa sovittu ja opiskelupaikka hallussa? Ryhdy tuumasta toimeen, tutustu ohjeisiin ja hae aikuiskoulutustukea sujuvasti asiointipalvelussamme.

Pääset hakemisessa  sujuvasti eteenpäin, kun selvität, miten aikuiskoulutustuki soveltuu opiskelu- ja elämäntilanteeseesi. Varmista siis ennen hakemuksen täyttämistä, että täytät tuen ehdot ja sinulla on opiskelupaikka. Jos olet työ- tai virkasuhteessa, muista myös sopia työnantajasi kanssa opintovapaasta. Aikuiskoulutustuen ehdot voit tarkistaa Näin ennakoit, että aikuiskoulutustuki järjestyy -sivulta.

Työ- tai virkasuhteessa olevat hakevat aikuiskoulutustukea kahdessa vaiheessa. Yrittäjillä hakuprosessi on yksivaiheinen.

Oletko aloittanut opintosi ennen elokuuta 2020 ja haet nyt tukea samoihin opintoihin? Katso erilliset ohjeet sivulta Hakuohjeet 1.8.2020 tai aikaisemmin opintonsa aloittaneille. Oletko jo hakenut aikuiskoulutustukea ja tarvitset lisää tukioikeutta? Katso ohjeet Toimi näin tietojesi tai tilanteesi muuttuessa tai jos palaat opintoihin -sivulta.

Tukioikeuden hakemisen yhteydessä sinun pitää ilmoittaa työnantajan sähköpostiosoite. Selvitä siis jo ennen hakemuksen täyttämistä, kuka työpaikallasi toimittaa tiedot hakemukseesi.  

Työnantajan tehtävänä on täyttää hakemukseen perustiedot työsuhteestasi sekä sinulle myönnetyn opintovapaan ajankohta. Jos tulorekisterin palkkatiedoissa on puutteita, pyydämme työnantajaa ilmoittamaan myös 12 kuukauden palkkatietosi ja niihin mahdollisesti vaikuttaneet poissaolojaksot.  

Työnantaja saa sähköpostiinsa linkin, jonka kautta hän pääsee täyttämään osuutensa. Kun hän on lähettänyt tiedot, saat vahvistuksen omaan sähköpostiisi. 

Hanki valmiiksi myös tarvittavat liitteet. Voit toimittaa ne myös hakemuksen täytettyäsi viiden arkipäivän sisällä, mutta silloin käsittelyaika pitenee. 

Tukioikeushakemuksen koulutustietoihin tarvitaan liitteeksi todistus, josta käyvät ilmi suoritettavat opinnot, oppilaitos, jossa opiskelet, opintojesi laajuus opintopisteissä sekä sinulle myönnetty opinto-oikeusaika. Jos opintosi johtavat tutkintoon ja olet vasta tullut hyväksytyksi niihin, voit liittää todistukseksi hyväksymisilmoituksen. Myös oppilaitoksen järjestelmästä otettu kuvakaappaus on riittävä, jos siitä käyvät ilmi edellä mainitut tiedot. 

Täytä tukioikeushakemus asiointipalvelussamme. Täytä tiedot viiteen osioon: 

 1. Perustiedot
 2. Koulutustiedot
 3. Työhistoria
 4. Tulotiedot
 5. Työnantajan tiedot ja liitteet

Lähetettyäsi hakemuksen onnistuneesti, saat kuittauksen sähköpostiisi. Jos et toimittanut vielä liitteitä, lisää ne hakemukseesi viiden arkipäivän kuluessa. 

Hakemuksen yhteydessä kysytään lupaa maksuhakemuksen automaattiseen käsittelyyn. Lue automaattisesta käsittelystä tämän sivun kohdasta Maksuhakemusten käsittely. Voit koska tahansa muuttaa suostumustasi. 

Tarvitsetko lisäapua hakemuksen täyttämiseen? Katso Näin täytät hakemuksen -ohjevideo.

 

Palkkatiedot saadaan keskimääräistä kuukausipalkkaa varten tulorekisteristä, joten sinun ei pääsääntöisesti tarvitse lähettää palkkatodistuksia hakemuksen liitteeksi. Työnantajasi velvollisuus on ilmoittaa saamasi tulot tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkan maksupäivästä. Kun täytät hakemuksen, näet työnantajasi tulorekisteriin ilmoittamat palkkatiedot hakemuksen täyttämistä edeltäviltä 12 kuukaudelta. Jos löydät palkkatiedoista puutteita, ilmoita siitä meille, niin pyydämme työnantajaasi tarkentamaan tietoja samalla kun hän täyttää osuutensa. Voit lukea tarkemmin tuen määrään vaikuttavista palkkatiedoista sivulta Aikuiskoulutustuen määrä ja tukiaika.

Kun haet tukioikeutta ensimmäistä kertaa tai opintoihisi on tullut muutoksia, tarvitaan hakemuksen liitteeksi opiskelutodistus, josta käyvät ilmi suoritettavat opinnot, oppilaitos, jossa opiskelet, opintojesi laajuus opintopisteissä sekä sinulle myönnetty opinto-oikeusaika.  Myös oppilaitoksen järjestelmästä otettu kuvakaappaus on riittävä, jos siitä käyvät ilmi edellä mainitut tiedot. 

Jos sinulla on ollut työhistoriaan rinnasteisia jaksoja, tarvitsemme myös näistä todistukset tukioikeushakemuksesi liitteeksi seuraavaasti:

 • jos sinulla on ollut hoitovapaa-aikaa työ- tai virkasuhteen aikana, tarvitsemme tästä työnantajan todistuksen
 • jos sinulla on ollut raskaus-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, tarvitsemme kopion Kelan päätöksestä tai työeläkeotteesta
 • jos sinulla on ollut erityisraskaus-, erityisäitiys- ja erityishoitorahakausia, tarvitsemme kopion Kelan päätöksestä
 • jos sinulla on ollut varusmies- tai siviilipalvelusaikaa, tarvitsemme kuvan sotilaspassista tai siviilipalvelustodistuksesta, josta palvelusaika ilmenee
 • jos sinulla on ollut työeläkelain mukaista työkyvyttömyyseläke-, tapaturmaeläke- tai kuntoutustukiaikaa, tarvitsemme kopion eläkepäätöksestä

Jos huomaat hakemusta täyttäessäsi, että sinulle ei kerry vaadittavaa kahdeksan vuoden työssäoloaikaa eläkevakuutetusta työstä tai yritystoiminnasta, voit ilmoittaa mahdollisista työssäoloaikaan rinnastettavista jaksoista hakemuksessasi ja liittää niistä selvitykset.

Jos sinulla on ollut 

 • hoitovapaa-aikaa työ- tai virkasuhteen aikana, tarvitsemme työnantajasi todistuksen hoitovapaasi ajankohdasta 
 • raskausraha-, vanhempainvapaa-, äitiys-, tai isyysaikaa, tarvitsemme kopion Kelan päivärahapäätöksestä. Jos Kelan päätöstä ei ole enää saatavilla, tarvitsemme kuvan lapsesi Kela-kortista tai passista 
 • erityisäitiys-, ja erityishoitorahakausia, tarvitsemme kopion Kelan hoitorahapäätöksestä 
 • varusmies- tai siviilipalvelusaikaa, tarvitsemme kuvan sotilaspassistasi tai siviilipalvelustodistuksestasi, josta ilmenee palvelusaikasi
 • työkyvyttömyyseläke-, tapaturmaeläke- tai kuntoutustukiaikaa, tarvitsemme kopion eläke- tai tukipäätöksestä kyseiselle jaksolle.

Työhistorian laskennassa työssäoloon rinnastettavaa aikaa voidaan laskea mukaan korkeintaan kaksi vuotta. Lisäksi työhistoriaan voidaan sisällyttää EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä tehtyä työtä. 

Lue lisää työhistoriasta Näin ennakoit, että aikuistuki järjestyy -sivulta.

Kahdeksan vuoden työhistoriaasi voidaan sisällyttää myös EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä tehtyä työtä, jos työhistoria ei muuten täyty. EU- tai ETA-maissa ja Sveitsissä tehty työ voidaan laskea mukaan aikaisintaan vuodesta 1995 alkaen, jolloin Suomi liittyi EU:hun, ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin maa, jossa olet työskennellyt, on liittynyt EU:hun. 

Liitä hakemukseen luotettava selvitys näissä maissa työskentelystäsi, esimerkiksi työtodistus ja palkkatodistus. Jos todistukset ovat muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, lähetä todistuskopioiden mukana käännös teksteistä. 

Lähtökohtaisesti kannattaa täyttää tukioikeushakemus koko sille ajalle, kun aiot opiskella. Huomiotihan kuitenkin, että tukioikeutta voi hakea aikaisintaan neljä kuukautta etukäteen ennen haettavan tukijakson alkua. Jos saat tukiaikana esimerkiksi jotain etuutta, joka estää tuen saamisen, jätä maksuhakemus täyttämättä tältä ajalta. 

Jos haluat tauon jälkeen hakea aikuiskoulutustukea uudelleen, voit lähettää meille uuden tukioikeushakemuksen.

Tukioikeushakemus hyväksytty? Hae tukea maksuun kuukausittain

Sitten kun olet lähettänyt tukioikeushakemuksesi, voit hakea aikuiskoulutustukea maksuun kuukausittain jälkikäteen maksuhakemuksella. Maksuhakemuksilla voit hakea aikuiskoulutustukea tukioikeuspäätökses myönnettynä tukiaikana haluamillesi kuukausille silloin, kun se on arviosi mukaan järkevää muiden tulojen näkökulmasta. Jos et hae jossakin kuussa tukea, myöskään tukiaika ei kulu. Lue lisää tulojen vaikutuksesta ja tukiajasta Aikuiskoulutustuen määrä ja tukiaika -sivulta. 

Jos et aio hakea tukea, jätä vain maksuhakemus tekemättä. Asiasta ei tarvitse ilmoittaa erikseen 

Esimerkki: Hakija on saanut tukioikeushakemusvaiheessa myönteisen päätöksen koko kalenterivuodeksi. Hän kuitenkin huomaa saaneensa tililleen helmikuussa sen verran paljon muita tuloja, että hän ei tarvitse tältä kuukaudelta aikuiskoulutustukea. Hän jättää helmikuun maksuhakemuksen täyttämättä, ja hakee tuen maksua vain niinä kuukausina, kun tuki on tarpeen.

Tee maksuhakemus aina jälkikäteen ja kokonaiselle kalenterikuukaudelle, myös silloin jos olet hakenut tukioikeutta vain osaan kuukaudesta. Kun tuki maksetaan takautuvasti seuraavassa kuussa, kaikki tulot pystytään huomioimaan kerralla ja voit halutessasi yhdistää opiskeluaikaan joustavasti työntekoa, yritystoimintaa tai esimerkiksi lasten hoitoa kotihoidon tuella.  

Esimerkki: Hakija hakee maksuhakemuksella tukea syyskuulta. Hän voi tehdä syyskuuta koskevan maksuhakemuksen aikaisintaan 1.10. ja viimeistään 31.3. Tuen määrään vaikuttavat muut syyskuun aikana tilille maksetut ansiotulot ja etuudet ansainta-ajankohdasta riippumatta. 

Voit hakea tukea maksuun myös takautuvasti enintään kuudelta kuukaudelta. Helpoiten ja turvallisimmin täytät maksuhakemuksen asiointipalvelussa.

Mitä maksuhakemusvaiheessa selvitetään?

Maksuhakemuksen tarkoitus on määritellä, kuinka paljon saat tukea missäkin kuussa. Maksuhakemusvaiheessa tutkitaan 

 • minkä verran sinulle on maksettu muita tuloja tukikuukauden aikana
 • oletko saanut tukikuukauden aikana tuen maksamisen estäviä etuuksia, esimerkiksi sairauspäivärahaa
 • miten tukipäivät ovat kuluneet.

Lisätietoja tulojen ja etuuksien vaikutuksesta sekä tukipäivien kulumisesta saat sivulta Aikuiskoulutustuen määrä ja tukiaika.

Jos tietosi ovat muuttuneet tukioikeushakemuksen täyttämisen jälkeen, ilmoita uudet tiedot asiakaspalveluumme ennen hakemuksen täyttämistä.

Miten aikuiskoulutustukea verotetaan?

Aikuiskoulutustuesta pidätetään veroa automaattisesti 20 prosenttia, mutta muutosverokortilla voit halutessasi suurentaa tai pienentää ennakonpidätystä. Muutosverokortin pitää olla etuutta varten, eli palkkaa varten annettua verokorttia ei voi käyttää aikuiskoulutustukeen.

Tilaa muutosverokortti kätevästi Verohallinnon verkkosivuilta:

 • Jos haluat tilata verokortin ainoastaan etuutta varten, valitse verokorttihakemuksen lyhyt versio.
 • Valitse muutosverokorttia tilatessasi listasta ”Etuuden maksaja” Työllisyysrahasto.
 • Kohdassa "Etuuden laji", valitse listasta Aikuiskoulutustuki

Tarvitset muutosverokorttia varten tiedon sinulle kuluvan vuoden aikana maksetuista tuloista ja niiden ennakonpidätyksestä. Arvioi myös, minkä verran aikuiskoulutustukea ja muita tuloja tulet saamaan loppuvuoden aikana. Sinun tulisi itse tehdä myös arvio aikuiskoulutustuen määrästä, sillä saat tiedon tuen määrästä vasta maksuhakemuksen päätöksessä. Saamasi tuen määrä voi myös vaihdella, jos sinulla on tuloja tukikuukauden aikana. 

Tukioikeushakemuksesi päätöksestä näet täyden aikuiskoulutustukesi määrän, jos sinulle ei makseta kuukauden aikana muita tuloja. Voit arvioida muiden tulojen vaikutusta laskurilla.

Kun verokorttisi on valmis, saat sen ladattua itsellesi OmaVerosta PDF-muodossa.  Liitä se profiilitietoihisi asiointipalvelussamme, niin saat sen perille nopeasti ja varmasti, vaikka Verohallinto lähettää sen meille automaattisesti myös postilla.

Oman profiilisi kautta voit myös kätevästi tarkistaa, milloin verokortti on tallennettu tietoihisi. Kun verokortin tiedot ovat päivittyneet omaan profiiliisi, tuki maksetaan uuden prosentin mukaan. Toimitathan muutosverokorttisi meille ennen muutama päivä ennen maksuhakemuksen lähettämistä, jotta ehdimme varmasti tallentaa sen.

Näin täytät maksuhakemuksen 

Helpoimmin voit hakea tukea maksuun asiointipalvelussa. Palvelu opastaa hakemuksen täyttämisessä.

Vaihtoehtoisesti voit hakea tukea tulostettavalla lomakkeella. Hakemukseen ei lähtökohtaisesti tarvitse liittää palkkatodistuksia tai etuuspäätöksiä, vaan saamme tiedot tulorekisteristä ja Kelasta. Riittää, että tarkistat hakemusta täyttäessäsi, että tiedot tuloistasi ovat oikein. Jos tulorekisteristä ja Kelasta saamamme tiedot kuitenkin tarvitsevat täydentämistä, niin tarvitsemme sinulta palkkatodistuksia tai etuuspäätöksiä.

Jos hakemuksen käsittelemiseksi tarvitaan lisätietoja, pyydämme niitä sinulta asiointipalvelun kautta viestillä sitten kun hakemuksesi on käsittelyvuorossa.  

Hakemusten käsittely

Tukioikeushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Maksuhakemuksen käsittelyä voit nopeuttaa antamalla suostumuksen automaattiseen päätöksentekoon. 

Hakemusten tavoitekäsittelyajat ovat 

 • tukioikeushakemuksissa 25 kalenteripäivää 
 • maksuhakemuksissa 15 kalenteripäivää. 

Ajat ovat keskiarvoja, ja yksittäistapauksissa ja ruuhkatilanteissa käsittelyaika voi olla pidempi. Hakemusten tämänhetkiset käsittelyajat näet Ajankohtaista -sivulta, ja omien hakemustesi tilaa voit seurata asiointipalvelussa. 

Tukioikeushakemusten käsittely

Näet hakemuksesi tilan asiointipalvelusta Omat hakemukseni -kohdasta. Voit tarkastella asiointipalvelussa myös työnantajasi toimittamia tietoja. 

Jos tarvitsemme tukipäätöksen tekemiseen lisätietoja, lähetämme sinulle viestiä asiointipalvelussa. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat päätöksen asiointipalveluun sekä ilmoituksen päätöksen valmistumisesta sähköpostiisi.

Tukioikeushakemuksia voidaan käsitellä myös automaattisesti, jos tukea haetaan samoihin opintoihin, joihin olet jo aiemmin saanut aikuiskoulutustukea. Automaattisessa käsittelyssä saat päätöksen ilman, että rahaston työntekijä käsittelee hakemusta.

Pystyt hyödyntämään automaattista käsittelyä, jos kaikki seuraavista kohdista pitävät kohdallasi paikkansa:

 • olet antanut suostumuksesi automaattiseen käsittelyyn
 • hakemus ei ole saapunut liian aikaisin (kaikki haetut tukijaksot alkavat yli 4kk päästä) tai liian myöhään (koko haettu tukiaika yli 6kk menneisyydessä)
 • osoitteesi ei ole Ahvenanmaalla
 • kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin
 • et ole käyttänyt kaikkia tukipäiviä (322,5 tukipäivää)
 • työsuhteesi on voimassa hakemallasi tukiajalla
 • työnantajasi on myöntänyt opintovapaata osittain tai kokonaan hakemallesi tukiajalle
 • hakemuksesi perusteena oleva koulutus on tutkintoon johtavaa
 • aiemmin ilmoittamiisi koulutustietoihisi tai työsuhdetietoihisi ei ole tullut muutoksia
 • hakemuksellasi ei ole liitteitä
 • aiemmasta samoihin opintoihin annetusta päätöksestä ei ole yli kahta vuotta
 • Kela-tietojen haku on onnistunut

Maksuhakemusten käsittely

Maksuhakemukset käsitellään joko automaattisesti tai manuaalisesti. Automaattisessa käsittelyssä saat päätöksen ilman, että rahaston työntekijä käsittelee hakemusta. Se nopeuttaa tuen maksamista tilillesi: saatat saada päätöksen jo samana tai seuraavana arkipäivänä.

Pystyt hyödyntämään automaattista käsittelyä, jos kaikki seuraavista kohdista pitävät kohdallasi paikkansa: 

 • olet antanut suostumuksesi automaattiseen käsittelyyn  
 • olet ilmoittanut hakemuksessasi kaikki tarvittavat tiedot 
 • työsuhteessasi ei ole tapahtunut muutoksia 
 • sinulla ei ole yritystoiminnan tuloja 
 • tulorekisteristä ja Kelasta hakemuksellesi haetut tiedot ovat oikein ja olet vahvistanut hakemuksessasi, että ne pitävät paikkansa 
 • hakemuksessasi ei ole liitetiedostoja 
 • tukioikeushakemukseesi on annettu päätös 
 • tukioikeushakemustasi koskeva muutoksenhaku ei ole kesken. 

Maksuhakemus käsitellään automaattisesti vain, jos hakija on suostunut siihen tukioikeushakemusta täyttäessään. Voit muuttaa suostumustasi koska tahansa asiointipalvelussa. Jos hakemusta ei voida käsitellä automaattisesti, palveluasiantuntija käsittelee sen. Jos tarvitsemme lisätietoja, saat meiltä viestin asiointipalveluun.

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat päätöksen asiointipalveluun sekä tiedon päätöksen valmistumisesta sähköpostiisi. Päätöskirjeet lähtevät järjestelmästä arkipäivisin klo 18:n jälkeen.  

Näet maksuhakemuksen päätöksestä kyseisen kuukauden tuen määrän ja maksupäivän sekä jäljellä olevat tukipäivät. Näet siitä myös, kuinka monta opintopistettä sinun on pitänyt suorittaa kyseisenä tukikuukautena. 

Maksettavaksi aikuiskoulutustukesi siirtyy seuraavana arkipäivänä, ja aikuiskoulutustuki näkyy tililläsi viimeistään kolmantena arkipäivänä päätöspäivästä. Huomioithan, että pankkien välisten tilisiirtojen nopeus vaihtelee. Tuki voi olla tililläsi jo päätöksessä ilmoittamaamme maksupäivää edeltävänä päivänä. 

imageu83t.png

Miten voin hakea muutosta päätökseeni? 

Käsittelemme kaikki hakemukset mahdollisimman huolellisesti ja pyrimme siihen, että päätöksessäsi olisi kaikki kerralla kunnossa. Valvomme myös päätösten laatua jatkuvasti. 

Joskus virheitä voi kuitenkin sattua. Jos et ole tyytyväinen päätökseen, voit hakea siihen muutosta.  

Näin haet muutosta

 • Kirjaudu aikuisopiskelijan etuuksien asiointipalveluun. 
 • Löydät kaikki hakemuksesi etusivun oikeasta ylänurkasta kohdasta ”Hakemukseni”. 
 • Avaa hakemus, jota valituksesi koskee ja valitse vasemmasta yläkulmasta ”Tee valitus”. 
 • Valitse valikosta oikaisupyyntösi aihe ja kerro, millä tavoin vaadit päätöstäsi muutettavaksi ja millä perusteella. 
 • Lisää mahdolliset tarvittavat selvitykset kohdasta ”Lisää liite”. 
 • Lopuksi valitse ”Lähetä”. 

Valituksen pitää olla perillä Työllisyysrahastossa viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä (7) päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen. Jos olet antanut suostumuksen päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon ja päätös on toimitettu sinulle asiointipalvelussa, sinun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmantena (3) päivänä siitä, kun olet saanut viestin päätöksen antamisesta. Muutoksenhakuohjeet ovat myös saamasi päätöksen liitteenä. 

Automaattisesti annettavien päätösten oikeellisuudesta vastaa rahaston etuuspalvelun vastaava lakimies. Päätökset automaattisesti käsiteltävien hakemusten ryhmistä kuuluvat puolestaan etuuspalvelun prosesseista vastaavan palvelupäällikön vastuualueelle. Lisätietoa saat Aikuisopiskelijan etuuksien tietosuojaselosteen kohdasta 8. 

 

Yrittäjä: näin haet tukea

Voit hakea yrittäjän aikuiskoulutustukea heti kun sinut on hyväksytty opintoihin. Helpoimmin ja nopeimmin haet sitä asiointipalvelussamme. Takautuvasti tukea voi hakea enintään hakemiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta. Lue lisää alta!

Ennen hakemista

Tarkista ennen hakemuksen täyttämistä, että täytät tuen edellytykset

Hakemuksen täyttö on sujuvaa, kun hankit valmiiksi tarvittavat liitteet. Kun haet tukea ensimmäisen kerran tai uuteen koulutukseen, lähetä meille hakemuksen liitteenä opiskelutodistus. Jos yritystoimintasi on alkanut äskettäin eikä yritystoiminnan ansiotulosi vielä näy vahvistetussa verotuksessa, liitä hakemukseesi myös viimeisten 12 kuukauden tuloslaskelma tai osakeyhtiöyrittäjänä 12 kuukauden palkkatiedot yrityksestä. 

Näin täytät yrittäjän aikuiskoulutustukihakemuksen 

Täytä varsinainen hakemus asiointipalvelussamme kohdassa Hae yrittäjän aikuiskoulutustukea”. Seuraavassa kohdassa kysytään, haluatko hakea tukipäätöstä vai ennakkopäätöstä. Valitse Tukipäätöstä”. Jos haet yrittäjän aikuiskoulutustukea ensimmäistä kertaa, valitse seuraavassa kohdassa Kyllä”, jolloin hakemuslomake aukeaa. 

Täytä hakemukseesi seuraavat tiedot:

 • Henkilötiedot 
 • Hakuaika ja koulutus 
 • Yritystiedot 
 • Työhistoria 
 • Muut etuudet 

Lisää kohdassa kuusi hakemuksesi liitteeksi opiskelutodistus, josta käyvät ilmi suoritettavat opinnot, oppilaitos, jossa opiskelet, opintojesi laajuus opintopisteissä ja sinulle myönnetty opinto-oikeusaika. Jos opintosi johtavat tutkintoon ja olet vasta tullut hyväksytyksi niihin, voit liittää todistukseksi hyväksymisilmoituksen. Myös oppilaitoksen järjestelmästä otettu kuvakaappaus riittää, jos siitä käyvät ilmi edellä mainitut tiedot.

Lähetettyäsi hakemuksen onnistuneesti, saat kuittauksen sähköpostiisi. 

Hakemuksen käsittely 

Yrittäjän aikuiskoulutustuen tavoiteltu käsittelyaika on 25 kalenteripäivää. Aika on keskiarvo, ja yksittäistapauksissa ja ruuhkatilanteissa käsittelyaika voi olla pidempi.  

Hakemusten tämänhetkiset käsittelyajat näet Ajankohtaista -sivulta, ja oman hakemuksesi tilaa voit seurata asiointipalvelussa. 

Jos tuen saamisedellytykset täyttyvät, saat asiointipalveluun tai postissa ilmoituksen tuen maksamisesta. Erillistä tukipäätöstä ei siis lähetetä siinä tapauksessa, että hakemuksesi on hyväksytty. Ilmoituksesta saat tietoosi myös esimerkiksi tuen maksupäivät ja tuen määrän. Näet siitä myös, kuinka paljon sinulla voi enintään olla yritystoiminnan ansiotuloja tukiaikana. 

Tuki maksetaan aina kunkin kuukauden viimeisenä arkipäivänä. 

Miksi sain kielteisen päätöksen?

Todennäköisesti yrittäjän aikuiskoulutustuen myöntämisen edellytykset eivät täyty kaikilta osin. Tutustu saamaasi päätökseen, sen hylkysyyhyn sekä tuen ehtoihin. Tarvittaessa saat lisätietoja asiakaspalvelustamme. Jos et ole tyytyväinen päätökseen, voit hakea siihen muutosta. 

Näin haet muutosta 

Jos olet saanut myönteisen maksuilmoituksen, niin et voi hakea siihen muutosta. Saat tukioikeudestasi valituskelpoisen päätöksen siinä vaiheessa, kun olemme tarkistaneet, että tukiaikana saamasi yritystoiminnan ansiotulot ovat alentuneet vähintään kolmanneksen. Kielteinen tukipäätös on valituskelpoinen. 

Käsittelemme saapuneet valitukset saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika on noin kuukauden verran. Jos saamassasi päätöksessä on virhe, jonka voimme korjata, voit saada uuden maksuilmoituksen jo muutaman päivän sisällä. 

Saat päätöksen liitteenä ohjeistuksen, jossa on tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen. Lähetä valituksesi suojatulla sähköpostilla osoitteeseen: koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi.

Sivu päivitetty: 16.2.2024