Huomio!

Aikuiskoulutusetuuksien puhelinpalvelu on suljettu kesäperjantaisin 21.6., 28.6., 5.7., 12.7., 19.7. ja 26.7. Muina päivinä palvelemme normaalisti kello 9-15 välillä. 

Aikuiskoulutusetuudet lakkauttava laki on tullut voimaan 1.6.2024 ja olemme päivittäneet Ajankohtaista-sivun.

Siirry suoraan sisältöön.

Aikuiskoulutusetuudet lakkauttava laki on tullut voimaan 1.6.2024. Lue sen vaikutuksista aikuiskoulutustuen hakemiseen Ajankohtaista-sivulta.

Toimi näin tietojesi tai tilanteesi muuttuessa tai jos palaat opintoihin

Aikuiskoulutustuki joustaa monissa elämäntilanteen muutoksissa. Ilmoita meille, jos opiskelusuunnitelmasi tai työtilanteesi muuttuvat tai jos haluat jatkaa tauon jälkeen samoja opintoja, niin järjestellään aikuiskoulutustukiasiasi uudelleen. Katso ohjeet!

Jos yhteystiedoissasi, opinnoissasi tai työsuhteessasi tapahtuu muutoksia, kun saat aikuiskoulutustukea, ilmoita niistä meille alla olevien ohjeiden mukaan.

Omien tietojeni muutokset

Sinun ei tarvitse itse päivittää osoitetietojasi, vaan saamme uudet osoitetietosi suoraan Digi- ja väestötietoviraston kautta. Jos käytössäsi on muu osoite kuin Digi- ja väestövirastossa tiedossa oleva, voit muuttaa osoitteen asiointipalvelussamme profiilitiedoissasi.

Voit ilmoittaa uuden tilinumerosi seuraavan maksuhakemuksen yhteydessä.

Aikuiskoulutustuesta pidätetään veroa automaattisesti 20 prosenttia, mutta muutosverokortilla voit halutessasi suurentaa tai pienentää ennakonpidätystä. Muutosverokortin pitää olla etuutta varten, eli palkkaa varten annettua verokorttia tai monisivuista päätöstä verokortista ei voi käyttää aikuiskoulutustukeen.

Tilaa muutosverokortti kätevästi Verohallinnon verkkosivuilta.

  • Jos haluat tilata verokortin ainoastaan etuutta varten, valitse verokorttihakemuksen lyhyt versio.
  • Valitse muutosverokorttia tilatessasi listasta ”Etuuden maksaja” Työllisyysrahasto.
  • Kohdassa "Etuuden laji", valitse listasta Aikuiskoulutustuki

Tarvitset muutosverokorttia varten tiedon sinulle kuluvan vuoden aikana maksetuista tuloista ja niiden ennakonpidätyksestä. Arvioi myös, minkä verran aikuiskoulutustukea ja muita tuloja tulet saamaan loppuvuoden aikana. Sinun tulisi itse tehdä myös arvio aikuiskoulutustuen määrästä, sillä saat tiedon tuen määrästä vasta maksuhakemuksen päätöksessä. Saamasi tuen määrä voi myös vaihdella, jos sinulla on tuloja tukikuukauden aikana. 

Tukioikeushakemuksesi päätöksestä näet täyden aikuiskoulutustukesi määrän, jos sinulle ei makseta kuukauden aikana muita tuloja. Voit arvioida muiden tulojen vaikutusta laskurilla.

Kun verokorttisi on valmis, saat sen ladattua itsellesi OmaVerosta PDF-muodossa.  Liitä se profiilitietoihisi asiointipalvelussamme, niin saat sen perille nopeasti ja varmasti, vaikka Verohallinto lähettää sen meille automaattisesti myös postilla.

Oman profiilisi kautta voit myös kätevästi tarkistaa, milloin verokortti on tallennettu tietoihisi. Kun verokortin tiedot ovat päivittyneet omaan profiiliisi, tuki maksetaan uuden prosentin mukaan. Toimitathan muutosverokorttisi meille ennen muutama päivä ennen maksuhakemuksen lähettämistä, jotta ehdimme varmasti tallentaa sen.

Osoitteenmuutokset

Voit ilmoittaa uudet osoitetietosi lähettämällä viestin meille asiointipalvelussa.

 

Tilinumeron muutokset 

Voit ilmoittaa uuden tilinumerosi lähettämällä viestin meille asiointipalvelussa.

Samojen opintojen jatkaminen

Aiotko jatkaa saman tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamista? Tai oletko esimerkiksi saanut aikuiskoulutustukea perusopintoihin ja aiot nyt suorittaa aineopintoja?  

Jos haluat jatkaa samojen opintojen opiskelua aikuiskoulutustukea hyödyntäen, voit hakea lisää tukiaikaa helposti lähettämällä uuden tukioikeushakemuksen asiointipalvelussamme.

Tukiaikaa on mahdollista jatkaa silloin, jos sinulle ei ole vielä myönnetty sitä enimmäisajaksi eli 15 kuukaudelle. Lue lisää aikuiskoulutustuen enimmäiskestosta Aikuiskoulutustuen määrä ja tukiaika -sivulta. 

Tukioikeus myönnetään aina koskien tiettyjä opintoja. Tuen perusteena olevat opinnot voit tarkistaa saamaltasi tukioikeuspäätökseltä. Jos tuen perusteena olevat opinnot muuttuvat, voit hakea muuttuneisiin opintoihin uutta tukioikeuspäätöstä. Tällöin myös tukesi suuruus määritellään uudelleen. Jos taas jatkat samoja opintoja, joiden perusteella tukioikeus on aluksi myönnetty, voit tarvittaessa hakea lisää tukioikeutta samoihin opintoihin. Samojen opintojen jatkuessa tuen määrä pysyy samana. 

Jos olet saanut tukioikeuspäätöksen tietyn alan perusopintojen suorittamiseen, myös saman alan aineopintokokonaisuuden suorittaminen katsotaan samojen opintojen jatkamiseksi, vaikka tukioikeuspäätöksellä olisi huomioitu vain perusopinnot. 

Esimerkkejä opintojen muutoksista, joiden perusteella sinun tulee hakea uusi tukioikeuspäätös: 

Polku- ja väyläopinnoista tutkinto-opiskelijaksi: Olet aiemmin saanut tukioikeuspäätöksen avoimen korkeakoulun polku- tai väyläopintojen suorittamiseen ja saanut sen jälkeen opintopaikan tutkinto-opiskelijana. Tutkintoon johtava koulutus katsotaan uusiksi opinnoiksi. Sinun tulee hakea uusi tukioikeuspäätös tutkintoon johtaviin opintoihin. 

Alempi ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto: Olet aiemmin saanut aikuiskoulutustukea sosiaali- ja terveysalan alemman ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen ja aiot seuraavaksi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Ylempi ja alempi ammattikorkeakoulututkinto katsotaan eri opinnoiksi, joten ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tulee hakea tukioikeutta uudella hakemuksella. 

Yksittäiset kurssit avoimessa korkeakoulussa: Jos suoritat yksittäisiä kursseja ammatillisena lisä- ja täydennyskoulutuksena avoimessa korkeakoulussa, kaikki uudet kurssit katsotaan uusiksi opinnoiksi. Jos sinulle on aiemmin myönnetty aikuiskoulutustukea esimerkiksi kolmen kurssin perusteella ja haluat näiden suorittamisen jälkeen hakea tukea kolmen muun kurssin perusteella, sinun tulee hakea uusi tukioikeuspäätös uusien opintojen perusteella. 

Esimerkkejä samojen opintojen jatkamisesta: 

Koulutuksen jatkaminen tauon jälkeen: Olet aiemmin opiskellut aikuiskoulutustuella sairaanhoitajan AMK-tutkintoa. Opintovapaa on päättynyt, olet ollut välillä töissä ja nyt jäät uudelleen opintovapaalle jatkamaan saman tutkinnon suorittamista. Voit hakea lisää tukioikeutta aloittamiesi opintojen jatkamiseen. 

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot samalla opinto-oikeudella: Yliopisto-opinnoissa ylempi ja alempia korkeakoulututkinto katsotaan samoiksi opinnoiksi, jos olet samalla kertaa saanut opinto-oikeuden molempiin tutkintoihin. Esimerkiksi jos olet ensin suorittanut kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon ja hakenut siihen tukea, voit hakea lisää tukioikeutta myös maisteriopintoihin. 

Perus- ja aineopinnot: Saman aineen perus- ja aineopinnot katsotaan samaksi koulutukseksi. Esimerkiksi jos olet saanut aiemmin tukea psykologian perusopintoihin ja nyt haluat jatkaa opintojasi suorittamalla psykologian aineopinnot, voit hakea lisää tukioikeutta myös aineopintoihin. 

Voit lähettää tukioikeushakemuksen aikaisintaan neljä kuukautta etukäteen ja enintään kuusi kuukautta jälkikäteen. Jos olet lähettämässä hakemuksen, jolla haet tukioikeutta jälkikäteen, kannattaa tehdä maksuhakemus samalta ajalta. 

Voit hakea lisää tukea samoihin opintoihin käyttämällä tukioikeushakemusta. Kun alat täyttää uutta hakemusta, hakemuslomakkeelle haetaan automaattisesti edelliset koulutustietosi. Jos haluat hakea tukea näihin opintoihin, vastaa ”kyllä” kohtaan ”Haetko lisää tukioikeutta samoihin opintoihin?”. Jos haluat taas hakea tukea perustuen joihinkin aiempiin opintoihisi, vastaa ”Ei”, kohtaan ”Haetko lisää tukioikeutta samoihin opintoihin?” ja valitse seuraavasta listasta ne opinnot, joiden perusteella haluat hakea tukea. 

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat sähköpostiisi tiedon päätöksestä. Jos tarvitsemme tukipäätöksen tekemiseen lisätietoja, lähetämme sinulle viestiä asiointipalvelussa. Hakemusten keskimääräiset käsittelyajat näet Ajankohtaista -sivulta, ja omien hakemustesi tilaa voit seurata asiointipalvelussa Omat hakemukseni -kohdassa. Saatuasi myönteisen päätöksen hakemuksellesi voit hakea tuen maksua aikuiskoulutustuen maksuhakemuksella tarpeesi mukaan kuukausittain jälkikäteen.  

Joskus voi käydä niin, että tukioikeushakemuksella myönnettyä tukiaikaa ei ole käytetty kokonaan ja tukikuukausia on jäänyt hakematta maksuun. Tällaisissa tilanteissa päätös ikään kuin varaa jäljellä olevia tukipäiviä eikä niitä voida automaattisesti myöntää, kun tukea haetaan lisää. 

Jos et aio enää hakea tukea maksuun näiltä jaksoilta, voidaan kyseiset jaksot pyynnöstäsi perua aiemmalta tukioikeuspäätökseltäsi, jolloin vastaava määrä tukipäiviä vapautuu käyttöön ja tukioikeutta voidaan myöntää uudella hakemuksella vastaavan pituiselle ajalle. Kun alat täyttää uutta tukioikeushakemusta, ja sinulla on tukipäivä varattuna, kysyy hakemuslomake automaattisesti haluatko perua varattuna olevia tukipäiviä. Ilmoita hakemuslomakkeella, jos haluat perua nämä jaksot aiemmalta päätökseltäsi, jonka jälkeen pääset tekemään uuden tukioikeushakemuksen. 

Opintojen tai työsuhteen muutostilanteet

Kun opiskelet aikuiskoulutustuella, voit hakea tukea maksuun omassa tahdissasi sen mukaan, miten opintosi etenevät. Isommista muutoksista opinto-oikeuteen sen sijaan tulisi ilmoittaa erikseen silloin kun ne vaikuttavat tukioikeuteen. Opinto-oikeuden tulee olla voimassa ja tuen ehtojen täyttyä koko sen ajan, kun hyödynnät aikuiskoulutustukea. 

Helpoimmin ilmoitat muutoksista asiointipalvelussa viestit-toiminnolla. Tarvittaessa voit olla meihin yhteydessä myös puhelimella tai sähköpostilla. Katso yhteystiedot.

Jos lopetat tai keskeytät opintosi tai opintovapaasi kesken sinulle myönnetyn aikuiskoulutustukijakson, niin muista perua aikuiskoulutustuki ajalta, jolloin tukioikeutesi ei ole enää voimassa.

Tutustu aikuiskoulutustuen ehtoihin. 

Jos valmistut ennen kuin oikeutesi aikuiskoulutustukeen päättyy, niin muista perua tukioikeutesi valmistumisen jälkeiseltä ajalta.

Jos ilmoittamasi oppilaitos vaihtuu kesken sinulle myönnetyn aikuiskoulutustukijakson, ilmoita meille muutoksesta, niin teemme muutoksen hakutietoihisi. 

Jos meille ilmoittamasi koulutus tai tutkinto muuttuu kesken sinulle myönnetyn aikuiskoulutustukijakson, sinulle aiemmin myönnetty ensipäätös pitää perua. Tämän jälkeen voit hakea uutta ensipäätöstä uuteen koulutukseesi.  

Toimi näin myös, jos haet tukea polku- tai väyläopiskelijana ja sinut hyväksytään myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi. Osaamisalan vaihtamisesta saman tutkinnon sisällä ei tarvitse ilmoittaa. 

Jos saat maksuun takautuvasti sellaista sosiaaliturvaetuutta, josta et ole ilmoittanut meille tuen hakuvaiheessa ja joka voi estää aikuiskoulutustuen maksamisen, niin ilmoita siitä meille. Tällaisia tuen estäviä sosiaaliturvaetuuksia ovat muun muassa vanhempainpäiväraha, Kelan opintoraha, työttömyyspäiväraha ja eläke. Lisätietoa sosiaaliturvaetuuksista, joita ei voi saada samaan aikaan aikuiskoulutustuen kanssa löydät sivulta Aikuiskoulutustuen määrä ja tukiaika

Jos muutat pidemmäksi aikaa ulkomaille kesken aikuiskoulutustukijakson, selvitetään, vaikuttaako muutto aikuiskoulutustuen maksamiseen. Jos muutat ulkomaille niin, että oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan katkeaa, muista perua aikuiskoulutustuki. 

Tutustu aikuiskoulutustuen ehtoihin.

Jos alat suorittaa asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta tukiaikana tai osallistut kertausharjoituksiin, muista perua aikuiskoulutustuki kyseiseltä jaksolta.  

Tutustu aikuiskoulutustuen ehtoihin.

Jos irtisanoudut tai sinut irtisanotaan kesken sinulle myönnetyn aikuiskoulutustukijakson, ilmoita siitä pikimmiten asiointipalvelun viestit- toiminnolla. Katso yhteystiedot.

Jos tulet irtisanotuksi kesken aikuiskoulutustukijakson, tutkimme ilmoituksesi perusteella, jatkuuko tukioikeutesi. Et menetä oikeuttasi aikuiskoulutustukeen, jos työsuhteesi irtisanotaan tukikauden alkamisen jälkeen sinusta itsestäsi riippumattomista syistä.

Jos sen sijaan irtisanoudut itse, voit saada aikuiskoulutustukea viimeiseen työpäivääsi asti, minkä jälkeen oikeutesi tukeen katkeaa. Aikuiskoulutustuen myöntämisen ehtona on, että sinulla on voimassa oleva työsuhde koko aikuiskoulutustukijakson ajan. 

Tutustu aikuiskoulutustuen ehtoihin.

Sivu päivitetty: 16.2.2024