Siirry suoraan sisältöön.

Olemme koonneet tälle sivulle kaiken ajantasaisen tiedon aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta.

Tietoa aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautetaan vuonna 2024. Myöhemmin myös ammattitutkintostipendi ilmoitettiin lakkautettavaksi.  Hallituksen esitys aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta on annettu eduskunnalle torstaina 15.2.2024. Hallituksen esityksessä esitetään, että aikuiskoulutustukea ei voi saada missään tilanteessa syksyllä 2024 alkaviin opintoihin.

On tärkeää huomioida, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä. 

Olemme koonneet tälle sivulle sinua mahdollisesti mietityttäviä kysymyksiä aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttamisesta. Seuraamme tiiviisti lakimuutoksen käsittelyä asiakasvaikutusten näkökulmasta.

Lakkauttamisen vaikutukset tuen myöntämiseen

  • Jotta sinulle voitaisiin myöntää aikuiskoulutustukea, sekä opintojen että tukikautesi on pitänyt alkaa viimeistään 31.7.2024 mennessä

  • Tukikauden alkaminen viimeistään 31.7. tarkoittaa sitä, että kaikkien tuen saamisedellytysten tulee täyttyä viimeistään 31.7.

  • Sinun tulee olla myös joko osittain tai kokonaan opintovapaalla hakemanasi tukiaikana

  • Aikuiskoulutustukea koskevaa hakemusta ei tarvitse toimittaa 31.7. mennessä. Voit hakea tukea aikaisintaan 4 kuukautta etukäteen ja enintään 6 kuukautta jälkikäteen. Jos haluaisit saada aikuiskoulutustukea 31.7., tulisi tätä koskeva hakemus lähettää viimeistään 31.1.2025 mennessä

  • Jos saat tällä hetkellä aikuiskoulutustukea, ei aikuiskoulutustuen lakkauttamisella ole tilanteeseesi vaikutusta niin kauan kuin opiskelet samoja opintoja kuin nytkin. Voit hakea lisää tukea samoihin opintoihin yhdessä tai useammassa osassa vuoden 2025 loppuun asti

  • Jos sinulle myönnetty nykylain mukaan aikuiskoulutustukea syksyllä 2024 alkaviin opintoihin, hallituksen esityksen mukaan voisit menettää sinulle jo myönnetyn tukioikeuden

Kyllä voit. Myönnämme ammattitutkintostipendejä aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Hallituksen esityksen mukaan ammattitutkintostipendejä voitaisiin myöntää 31.7.2024 mennessä suoritetun tutkinnon perusteella. Stipendi tulisi hakea vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta eli viimeistään 31.7.2025 mennessä. Hallituksen esityksen mukaan 1.8.2024 tai sen jälkeen suoritetut tutkinnot eivät enää oikeuttaisi ammattitutkintostipendiin. 

Huomaathan, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä.

 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutustuen lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Hallituksen esityksellä olisi erilaisia vaikutuksia riippuen siitä, opiskeletko tällä hetkellä aikuiskoulutustuen turvin vai suunnitteletko aikuiskoulutustuen hakemista.

Jos saat tällä hetkellä aikuiskoulutustukea, hallituksen esitys ei vaikuttaisi sinun tilanteeseesi niin kauan kuin opiskelet samoja opintoja. Esityksen mukaan voisit hakea lisää tukioikeutta vuoden 2025 loppuun samoihin opintoihin, joita myös nyt opiskelet. Jos taas vaihtaisit opintojasi 1.8.2024 jälkeen, ei aikuiskoulutustukea enää myönnettäisi uusiin opintoihisi.

Jos haet aikuiskoulutustukea niin, että sekä opintosi ja tukikautesi alkavat viimeistään 31.7.2024, ei hallituksen esityksellä olisi tilanteeseesi vaikutusta niin kauan kuin jatkat samojen opintojen opiskelua.

Jos haluaisit hakea aikuiskoulutustukea uusiin opintoihin, jotka alkaisivat 1.8.2024 tai sen jälkeen, sinulla ei olisi hallituksen esityksen mukaan oikeutta saada opintoihin tukea. Hallituksen esityksessä todetaan, että aikuiskoulutustukea ei myönnettäisi missään tilanteessa opintoihin, jotka alkavat 1.8.2024 tai sen jälkeen. Huolimatta siitä, että voimme ennen lakkauttavan lain voimaantuloa myöntää tukea syksyllä 2024 alkaviin opintoihin nykyisen lain perusteella, hallituksen esityksen mukaan oikeus saada tukea kuitenkin poistuisi lakkautuksen tultua voimaan.

Huomaathan, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä.

 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutustuen lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Jos opintosi ja tukiaikasi ovat alkaneet ennen 1.8.2024, et voi menettää sinulle jo myönnettyä tukioikeutta.

Jos taas opintosi ja tukioikeutesi alkaisi 1.8.2024 tai sen jälkeen, hallituksen esityksen mukaan voisit menettää sinulle jo myönnetyn tukioikeuden. Hallituksen esityksen mukaan syksyllä 2024 alkaviin opintoihin ei ole missään tilanteessa oikeutta saada tukea. Huolimatta siitä, että voimme ennen lakkauttavan lain voimaantuloa myöntää tukea syksyllä 2024 alkaviin opintoihin nykyisen lain perusteella, hallituksen esityksen mukaan oikeus saada tukea kuitenkin poistuisi lakkautuksen tultua voimaan.

Huomaathan, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä.

 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutustuen lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

 

Jos saat tällä hetkellä aikuiskoulutustukea, hallituksen esityksen sisältämät lakimuutokset eivät vaikuttaisi sinun tilanteeseesi niin kauan kuin opiskelet samoja opintoja kuin tähänkin asti. Esityksen mukaan voisit hakea lisää tukioikeutta vuoden 2025 loppuun samoihin opintoihin, joita myös nyt opiskelet. Voisit hakea tukioikeutta lisää yhdessä tai useammassa osassa. Jos taas vaihtaisit opintojasi 1.8.2024 jälkeen, ei aikuiskoulutustukea enää missään tilanteessa myönnettäisi uusiin opintoihisi.

Esimerkki 1: Sinulla on voimassa oleva tukipäätös sairaanhoitajan opintoihin ajalle 1.1.-31.5.2024. Teet kesällä töitä etkä tarvitse silloin aikuiskoulutustukea. Palaat sairaanhoitajan opintoihisi 1.9.2024 alkaen, ja haluaisit saada aikuiskoulutustukea ajalle 1.9.-31.12.2025. Tämä tukioikeuden jatko voitaisiin myöntää kaikkien muiden saamisehtojen täyttyessä, sillä haet tukioikeutta samoihin opintoihin kuin mitä opiskelit aiemmin.

Esimerkki 2: Sinulla on voimassa oleva tukipäätös luovan kirjoittamisen perusopintoihin ajalle 1.4.-30.6.2024. Aloitat luovan kirjoittamisen aineopintojen opiskelun 1.9.2024 alkaen, ja haluaisit saada myös näihin opintoihin aikuiskoulutustukea. Saman aineen perus- ja aineopinnot katsotaan samoiksi opinnoiksi, joten sinulle voitaisiin myöntää tukea hakemallesi ajalle kaikkien muiden saamisehtojen täyttyessä.

Esimerkki 3: Sinulla on voimassa oleva tukipäätös avoimen korkeakoulun kolmelle yksittäiselle kurssille ajalle 1.5.-31.7.2024. Suoritettuasi aiemmat kurssit haluaisit jatkaa vielä opintojasi ja hakea tukea uusiin yksittäisiin kursseihin, jotka alkavat 1.8.2024 alkaen. Haluaisit hakea tukea ajalle 1.8.-30.9.2024. Sinulle ei kuitenkaan voitaisi enää myöntää aikuiskoulutustukea 1.8. alkaen, sillä yksittäiset kurssit katsotaan kuitenkin aina uusiksi opinnoiksi.

Esimerkki 4: Sinulla on voimassa oleva tukipäätös avoimen korkeakoulun kolmelle yksittäiselle kurssille ajalle 1.5.- 31.8.2024. Yksi kursseista alkaisi vasta 1.8.2024. Sinulle voitaisiin maksaa tukea ennen 1.8.2024 alkavien kurssien perusteella, mutta 1.8.2024 tai sen jälkeen alkavan kurssin perusteella tukea ei voida maksaa, sillä yksittäiset kurssit katsotaan aina uusiksi opinnoiksi.

 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutustuen lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Se riippuu siitä, milloin alkaviin opintoihin olisit hakemassa tukea.

Jos opintosi ja tukiaikasi alkavat viimeistään 31.7.2024, sinun kannattaa edelleen hakea tukea. Hallituksen esityksen mukaan voisit hakea tukea yhdessä tai useamassa osassa vuoden 2025 loppuun asti. Katso tarkemmat tuen saamisedellytykset verkkosivuiltamme.

Jos opintosi ja tukiaikasi alkavat 1.8.2024 jälkeen, sinun ei enää kannata hakea aikuiskoulutustukea. Hallituksen esityksessä todetaan, että aikuiskoulutustukea ei myönnettäisi missään tilanteessa opintoihin, jotka alkavat 1.8.2024 tai sen jälkeen. Huolimatta siitä, että voimme ennen lakkauttavan lain voimaantuloa myöntää tukea syksyllä 2024 alkaviin opintoihin nykyisen lain perusteella, hallituksen esityksen mukaan oikeus saada tukea kuitenkin poistuisi lakkautuksen tultua voimaan.

Huomaathan, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä.

 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutustuen lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Kyllä voit. Voit hakea aikuiskoulutustukea tällä hetkellä aivan kuten tähänkin asti eli enintään 15 kuukauden ajalle. Haettu tukioikeus voi ulottua myös pidemmälle kuin elokuuhun 2024.

Hallituksen esityksen mukaan aikuiskoulutustuen lakkauttava laki tulisi tulisi voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.6.2024 ja aikuiskoulutustukea voisi tämän jälkeen myöntää vuoden 2025 loppuun asti heille, joiden opinnot ja haettu tukioikeus alkavat viimeistään 31.7.2024.

Huomaathan, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä.

 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutustuen lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Tukikuukaudet eivät siirry käyttöösi automaattisesti. Et kuitenkaan menetä niitä, vaan voit hakea ne käyttöösi lähettämällä uuden tukioikeushakemuksen asiointipalvelussa. Hallituksen esityksen mukaan tukioikeutta olisi mahdollista myöntää 31.12.2025 asti samoihin opintoihin, jotka ovat alkaneet viimeistään 31.7.2024 ja joihin on jo aiemmin myönnetty aikuiskoulutustukea. 

Jos haluaisit hakea tukea uusiin opintoihin, jotka alkaisivat 1.8.2024 tai sen jälkeen, sinulla ei olisi hallituksen esityksen mukaan oikeutta saada opintoihin aikuiskoulutustukea. Hallituksen esityksessä todetaan, että aikuiskoulutustukea ei myönnettäisi missään tilanteessa opintoihin, jotka alkavat 1.8.2024 tai sen jälkeen. Huolimatta siitä, että voimme ennen lakkauttavan lain voimaantuloa myöntää tukea syksyllä 2024 alkaviin opintoihin nykyisen lain perusteella, hallituksen esityksen mukaan oikeus saada tukea kuitenkin poistuisi lakkautuksen tultua voimaan.

Huomaathan, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä.

 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutustuen lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Hallituksen esityksen mukaan et voisi. Jos haluaisit hakea tukea uusiin opintoihin, jotka alkaisivat 1.8.2024 tai sen jälkeen, sinulla ei olisi hallituksen esityksen mukaan oikeutta saada opintoihin aikuiskoulutustukea. Hallituksen esityksessä todetaan, että aikuiskoulutustukea ei myönnettäisi missään tilanteessa opintoihin, jotka alkavat 1.8.2024 tai sen jälkeen. Huolimatta siitä, että voimme ennen lakkauttavan lain voimaantuloa myöntää tukea syksyllä 2024 alkaviin opintoihin nykyisen lain perusteella, hallituksen esityksen mukaan oikeus saada tukea kuitenkin poistuisi lakkautuksen tultua voimaan.

Huomaathan, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä.

 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutustuen lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Tämä ei pidä paikkaansa. Aikuiskoulutustuki lakkautettaisiin kaikilta riippumatta oppilaitoksesta tai opiskeltavasta alasta. Ne opiskelijat, jotka ovat ennättäneet saada aikuiskoulutustukioikeuden ennen lakkautusajankohtaa, voivat saada tukea maksuun vielä siirtymäajalla. Uusia tukioikeuksia ei voitaisi enää myöntää opintoihin, jotka alkaisivat 1.8.2024 tai sen jälkeen. Tästä syntyy eroja opiskelijoiden kesken. 

Hallituksen esityksen mukaan aikuiskoulutustuen lakkauttava laki tulisi voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.6.2024.  Hallituksen esityksen mukaan aikuiskoulutustukea voitaisiin maksaa vuoden 2025 loppuun asti heille, joiden opinnot ja tukikausi alkavat viimeistään 31.7.2024. Esityksen mukaan tukea ei myönnettäisi enää 1.8.2024 tai sen jälkeen alkaviin opintoihin. 

Huomaathan, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä. 

Oikeutesi saada tukea riippuu siitä, milloin alkaviin opintoihin olet hakemassa tukea.

Jos hakemuksesi koskee opintoja, jotka alkavat viimeistään 31.7.2024 ja hakemasi tukioikeus alkaa viimeistään tuolloin, voisit saada tukea.

Jos haluaisit hakea tukea uusiin opintoihin, jotka alkaisivat 1.8.2024 tai sen jälkeen, sinulla ei olisi hallituksen esityksen mukaan oikeutta saada opintoihin aikuiskoulutustukea. Hallituksen esityksessä todetaan, että aikuiskoulutustukea ei myönnettäisi missään tilanteessa opintoihin, jotka alkavat 1.8.2024 tai sen jälkeen. Huolimatta siitä, että voimme ennen lakkauttavan lain voimaantuloa myöntää tukea syksyllä 2024 alkaviin opintoihin nykyisen lain perusteella, hallituksen esityksen mukaan oikeus saada tukea kuitenkin poistuisi lakkautuksen tultua voimaan.

Huomaathan, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä.

Hallituksen esityksen keskeiset vaikutukset ovat samat palkansaajan ja yrittäjän aikuiskoulutustuen saajille. Hallituksen esityksellä on erilaisia vaikutuksia riippuen siitä, opiskeletko tällä hetkellä aikuiskoulutustuen turvin vai suunnitteletko aikuiskoulutustuen hakemista.  

Jos saat tällä hetkellä aikuiskoulutustukea, hallituksen esityksen sisältämät lakimuutosehdotukset eivät vaikuttaisi sinun tilanteeseesi niin kauan kuin opiskelet samoja opintoja kuin tähänkin asti ja tukioikeutesi päättyy vuoden 2025 loppuun. Esityksen mukaan voisit hakea lisää tukioikeutta vuoden 2025 loppuun samoihin opintoihin, joita myös nyt opiskelet.

Jos aiot hakea aikuiskoulutustukea ennen aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain voimaantuloa opintoihin, jotka alkavat viimeistään 31.7.2024, ei hallituksen esityksellä olisi tilanteeseesi vaikutusta niin kauan kuin jatkat samojen opintojen opiskelua. Hallituksen esityksen mukaan aikuiskoulutustuen lakkauttava laki tulisi voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.6.2024.

Jos haluaisit hakea tukea uusiin opintoihin, jotka alkaisivat 1.8.2024 tai sen jälkeen, sinulla ei olisi oikeutta saada opintoihin yrittäjän aikuiskoulutustukea. Hallituksen esityksen mukaan syksyllä 2024 alkaviin opintoihin ei ole missään tilanteessa oikeutta saada tukea.

Lisäksi esityksen mukaan tukea voidaan myöntää enintään 31.12.2025 saakka. Hallituksen esityksen mukaan tukea ei missään tilanteessa mahdollista myöntää vuodelle 2026 tai sen jälkeen. Otathan huomioon, että voimme ennen lakkauttavan lain voimaantuloa myöntää tukea syksyllä 2024 alkaviin opintoihin tukikaudelle, joka voisi ulottua vuodelle 2026. Lakkauttamista koskevan lain tultua voimaan tukioikeus kuitenkin poistuisi, koska hallituksen esityksen mukaan syksyllä 2024 alkaviin opintoihin ei ole missään tilanteessa mahdollista saada tukea eikä sitä voida myöntää vuodelle 2026 tai sen jälkeen.

Huomaathan, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä.

 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutustuen lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Aikuiskoulutustuen lakkauttamisella ei ole suoria vaikutuksia opintovapaaseen. Tämä aikuiskoulutusetuuksien lakimuutos ei vaikuta tehtyihin opintovapaasopimuksiin ja niitä voi solmia jatkossakin. Jos opintovapaata haetaan opintoihin, joita on tarkoitus rahoittaa aikuiskoulutustuella, kannattaa tutustua hallituksen esityksen aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta. 

 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutustuen lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautetaan vuonna 2024. Myöhemmin myös ammattitutkintostipendi ilmoitettiin lakkautettavaksi.  Hallituksen esitys aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta on annettu eduskunnalle torstaina 15.2.2024. 

Lakkauttaminen toteutetaan lakimuutoksella, joka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Voit seurata lakimuutoksen etenemistä myös sosiaali- ja terveysministeriön säädöshankesivustolta. Asian eduskuntakäsittely alkaa lähetekeskustelulla. Sieltä esitys menee yhteen tai useampaan valiokuntaan mietinnön laatimista varten. Lakimuutos käsitellään eduskunnassa valiokuntamietintöjen pohjalta kahdessa erillisessä istunnossa. Jos eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen, se toimitetaan presidentille vahvistusta varten. 

Hallituksen esityksen mukaan aikuiskoulutustuen lakkauttava laki tulisi voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.6.2024. Aikuiskoulutustukea voisi tämän jälkeen myöntää vuoden 2025 loppuun asti heille, joiden opinnot ja haettu tukioikeus alkavat viimeistään 31.7.2024.

Huomaathan, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä.

Tämänhetkisen tiedon mukaan aikuiskoulutustuki lakkautettaisiin 1.8.2024, ja aikuiskoulutustuen lakkauttava laki tulisi voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.6.2024.

Hallituksen esityksessä uuden lain siirtymäsäännösten mukaan aikuiskoulutustukea olisi mahdollista saada 31.12.2025 saakka, jos opinnot sekä tukikausi ovat alkaneet viimeistään 31.7.2024.

Huomaathan, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä.

Jos opintosi ja tukiaikasi ovat alkaneet ennen 31.7.2024, aikuiskoulutustukea voitaisiin myöntää vuoden 2025 loppuun asti. Vuoden 2025 joulukuuta koskeva maksuhakemus pitäisi lähettää viimeistään 31.3.2026.

Jos haluaisit hakea tukea uusiin opintoihin, jotka alkaisivat 1.8.2024 tai sen jälkeen, sinulla ei olisi hallituksen esityksen mukaan oikeutta saada opintoihin aikuiskoulutustukea. Hallituksen esityksessä todetaan, että aikuiskoulutustukea ei myönnettäisi missään tilanteessa opintoihin, jotka alkavat 1.8.2024 tai sen jälkeen. Huolimatta siitä, että voimme ennen lakkauttavan lain voimaantuloa myöntää tukea syksyllä 2024 alkaviin opintoihin nykyisen lain perusteella, hallituksen esityksen mukaan oikeus saada tukea kuitenkin poistuisi lakkautuksen tultua voimaan.

Huomaathan, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä.

 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutustuen lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Voit saada aikuiskoulutustukea, jos tukioikeutesi alkaisi viimeistään 31.7.2024. Jos taas hakisit aikuiskoulutustukea niin, että tukioikeutesi alkaisi 1.8.2024 tai sen jälkeen, hallituksen esityksen mukaan et voisi saada aikuiskoulutustukea.

 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutustuen lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Olemme koko ajan antaneet asiakkaillemme neuvontaa perustuen senhetkiseen tietoon. Lain valmistelun edetessä tieto syksyllä 2024 alkavien opintojen osalta on täsmentynyt ja olemme päivittäneet ohjeistustamme sen mukaisesti. Olemme pahoillamme, että lakkauttamisen yksityiskohdat ovat olleet epävarmoja ja osa niistä on varmistunut asiakkaidemme opiskelusuunnitelmien näkökulmasta harmillisen myöhään.

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautetaan vuonna 2024. Myöhemmin myös ammattitutkintostipendi ilmoitettiin lakkautettavaksi.  Hallituksen esitys aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta on annettu eduskunnalle torstaina 15.2.2024. Hallituksen esityksessä esitetään, että aikuiskoulutustukea ei voi saada missään tilanteessa syksyllä 2024 alkaviin opintoihin.

On tärkeää huomioida, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä. 

Hallituksen esityksen mukaan aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttava laki tulisi voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.6.2024. Tämän jälkeen aikuiskoulutustukea voisi myöntää vain opintoihin, jotka alkaisivat ennen 1.8.2024. Siirtymäaika kestäisi vuoden 2025 loppuun, jonka aikana olisi mahdollista hakea lisää tukioikeutta sekä tuen maksua, jos sekä opinnot että tukikausi alkaisivat viimeistään 31.7.2024. Jos opintosi ja tukioikeutesi ovat alkaneet viimeistään 31.7.2024, tuen maksamista jatketaan päätöksesi voimassaolon mukaisesti. 

Ammattitutkintostipendejä voitaisiin myöntää 31.7.2024 mennessä suoritetun tutkinnon perusteella. Stipendiä tulisi hakea vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta. 

Myönnämme ja maksamme aikuiskoulutustukea ja ammattitutkintostipendejä nykyisen lain mukaisesti niin kauan, kunnes lakiin aikuiskoulutusetuuksista on tullut muutos. Huomioithan kuitenkin, että hallituksen esityksessä esitetään, että lakkauttamista koskeva laki vaikuttaisi jälkikäteen myös ennen lain voimaantuloa myönnettyihin tukioikeuksiin, jotka koskevat syksyllä 2024 alkavia opintoja.

Lakkauttaminen toteutetaan lakimuutoksella, joka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Voit seurata lakimuutoksen etenemistä myös sosiaali- ja terveysministeriön säädöshankesivustolta. Asian eduskuntakäsittely alkaa lähetekeskustelulla. Sieltä esitys menee yhteen tai useampaan valiokuntaan mietinnön laatimista varten. Eduskuntakäsittelyä edeltäneellä lausuntokierroksella nousi esiin huomioita, jotka edellyttävät perustuslakivaliokunnan käsittelyä, jotta varmistetaan lakiesityksen yhdenmukaisuus perustuslain kanssa. Lakimuutos käsitellään eduskunnassa valiokuntamietintöjen pohjalta kahdessa erillisessä istunnossa. Jos eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen, se toimitetaan presidentille vahvistusta varten.

Sivu päivitetty: 9.4.2024