Siirry suoraan sisältöön.

Olemme koonneet tälle sivulle kaiken ajantasaisen tiedon aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta.

Laki aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta on tullut voimaan 1.6.2024.

Lain mukaan aikuiskoulutustukea ei voi saada missään tilanteessa syksyllä 2024 alkaviin opintoihin.

Olemme koonneet tälle sivulle sinua mahdollisesti mietityttäviä kysymyksiä aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttamisesta.

Lakkauttamisen vaikutukset tuen myöntämiseen

  • Jotta sinulle voitaisiin myöntää aikuiskoulutustukea, sekä opintojen että tukikautesi on pitänyt alkaa viimeistään 31.7.2024 mennessä

  • Sinun tulee olla opintovapaalla, opiskella ja hakea aikuiskoulutustukea jollekin aikaa ennen elokuuta 2024 saadaksesi tukea samoihin opintoihin syksylle 2024 ja vuodelle 2025. Myönteinen tukipäätös edellyttää opintovapaata ja käynnissä olevia opintoja.

  • Tukikauden alkaminen viimeistään 31.7. tarkoittaa sitä, että kaikkien tuen saamisedellytysten tulee täyttyä viimeistään 31.7.

  • Sinun tulee olla joko osittain tai kokonaan opintovapaalla hakemanasi tukiaikana ja suorittaa opintoja

  • Aikuiskoulutustukea koskevaa hakemusta ei tarvitse toimittaa 31.7. mennessä. Voit hakea tukea aikaisintaan 4 kuukautta etukäteen ja enintään 6 kuukautta jälkikäteen. Jos haluaisit saada aikuiskoulutustukea 31.7., tulisi tätä koskeva hakemus lähettää viimeistään 31.1.2025 mennessä

  • Jos saat tällä hetkellä aikuiskoulutustukea, ei aikuiskoulutustuen lakkauttamisella ole tilanteeseesi vaikutusta niin kauan kuin opiskelet samoja opintoja kuin nytkin. Voit hakea lisää tukea samoihin opintoihin yhdessä tai useammassa osassa vuoden 2025 loppuun asti

  • Jos sinulle ehdittiin ennen 1.6.2024 antaa myönteinen tukioikeuspäätös syksyllä 2024 alkaviin opintoihin, menetät sinulle myönnetyn tukioikeuden. Sekä opintojen että tukikauden on pitänyt alkaa ennen elokuuta saadaksesi aikuiskoulutustukea siirtymäajan puitteissa

Kyllä voit. Ammattitutkintostipendejä voidaan myöntää 31.7.2024 mennessä suoritetun tutkinnon perusteella. Stipendi tulee hakea vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta eli viimeistään 31.7.2025 mennessä. 1.8.2024 tai sen jälkeen suoritetut tutkinnot eivät enää oikeuta ammattitutkintostipendiin.

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutusetuuksien lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Aikuiskoulutustuen lakkauttamisen vaikutukset vaihtelevat riippuen siitä, opiskeletko tällä hetkellä aikuiskoulutustuen turvin vai suunnitteletko aikuiskoulutustuen hakemista.

Jos saat tällä hetkellä aikuiskoulutustukea, aikuiskoulutusetuuksien lakkauttaminen ei vaikuta sinun tilanteeseesi niin kauan kuin opiskelet samoja opintoja. Voit hakea lisää tukioikeutta vuoden 2025 loppuun samoihin opintoihin, joita myös nyt opiskelet. Jos taas vaihdat opintojasi 1.8.2024 jälkeen, ei aikuiskoulutustukea enää myönnetä uusiin opintoihisi.

Jos haet aikuiskoulutustukea niin, että sekä opintosi ja tukikautesi alkavat viimeistään 31.7.2024, ei aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisella ole tilanteeseesi vaikutusta niin kauan kuin jatkat samojen opintojen opiskelua.

Jos haluaisit hakea aikuiskoulutustukea uusiin opintoihin, jotka alkaisivat 1.8.2024 tai sen jälkeen, sinulla ei ole oikeutta saada opintoihin tukea. Sekä opintojen, että tukikauden täytyy alkaa ennen elokuuta. Pelkkä opintojen aloittaminen ennen elokuuta 2024 ei riitä, vaan aikuiskoulutustuen tukikauden täytyy olla voimassa ajalle ennen elokuuta. Aikuiskoulutustukea ei myönnettäisi missään tilanteessa opintoihin, jotka alkavat 1.8.2024 tai sen jälkeen. 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutusetuuksien lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Jos opintosi ja tukiaikasi ovat alkaneet ennen 1.8.2024, et voi menettää sinulle jo myönnettyä tukioikeutta.

Jos taas opintosi ja tukioikeutesi alkavat 1.8.2024 tai sen jälkeen, menetät sinulle jo myönnetyn tukioikeuden. Syksyllä 2024 alkaviin opintoihin ei ole missään tilanteessa oikeutta saada tukea. Huolimatta siitä, että olisit saanut myönteisen päätöksen ennen lakkauttavan lain voimaantuloa syksyllä 2024 alkaviin opintoihin nykyisen lain perusteella, oikeus saada tukea on poistunut lakkautuksen tultua voimaan. 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutusetuuksien lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Jos saat tällä hetkellä aikuiskoulutustukea, lakimuutokset eivät vaikuta sinun tilanteeseesi niin kauan kuin opiskelet samoja opintoja kuin tähänkin asti. Voit hakea lisää tukioikeutta vuoden 2025 loppuun samoihin opintoihin, joita myös nyt opiskelet. Voit hakea tukioikeutta lisää yhdessä tai useammassa osassa. Jos taas vaihdat opintojasi 1.8.2024 jälkeen, ei aikuiskoulutustukea enää missään tilanteessa myönnettäisi uusiin opintoihisi.

Esimerkki 1: Sinulla on voimassa oleva tukipäätös sairaanhoitajan opintoihin ajalle 1.1.-31.5.2024. Teet kesällä töitä etkä tarvitse silloin aikuiskoulutustukea. Palaat sairaanhoitajan opintoihisi 1.9.2024 alkaen, ja haluaisit saada aikuiskoulutustukea ajalle 1.9.-31.12.2025. Tämä tukioikeuden jatko voitaisiin myöntää kaikkien muiden saamisehtojen täyttyessä, sillä haet tukioikeutta samoihin opintoihin kuin mitä opiskelit aiemmin.

Esimerkki 2: Sinulla on voimassa oleva tukipäätös luovan kirjoittamisen perusopintoihin ajalle 1.4.-30.6.2024. Aloitat luovan kirjoittamisen aineopintojen opiskelun 1.9.2024 alkaen, ja haluaisit saada myös näihin opintoihin aikuiskoulutustukea. Saman aineen perus- ja aineopinnot katsotaan samoiksi opinnoiksi, joten sinulle voitaisiin myöntää tukea hakemallesi ajalle kaikkien muiden saamisehtojen täyttyessä.

Esimerkki 3: Sinulla on voimassa oleva tukipäätös avoimen korkeakoulun kolmelle yksittäiselle kurssille ajalle 1.5.-31.7.2024. Suoritettuasi aiemmat kurssit haluaisit jatkaa vielä opintojasi ja hakea tukea uusiin yksittäisiin kursseihin, jotka alkavat 1.8.2024 alkaen. Haluaisit hakea tukea ajalle 1.8.-30.9.2024. Sinulle ei kuitenkaan voitaisi enää myöntää aikuiskoulutustukea 1.8. alkaen, sillä yksittäiset kurssit katsotaan kuitenkin aina uusiksi opinnoiksi.

Esimerkki 4: Sinulla on voimassa oleva tukipäätös avoimen korkeakoulun kolmelle yksittäiselle kurssille ajalle 1.5.- 31.8.2024. Yksi kursseista alkaisi vasta 1.8.2024. Sinulle voitaisiin maksaa tukea ennen 1.8.2024 alkavien kurssien perusteella, mutta 1.8.2024 tai sen jälkeen alkavan kurssin perusteella tukea ei voida maksaa, sillä yksittäiset kurssit katsotaan aina uusiksi opinnoiksi.

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutusetuuksien lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Se riippuu siitä, milloin alkaviin opintoihin olisit hakemassa tukea.

Jos opintosi ja tukiaikasi alkavat viimeistään 31.7.2024, sinun kannattaa edelleen hakea tukea. Voit hakea tukea yhdessä tai useamassa osassa vuoden 2025 loppuun asti. Katso tarkemmat tuen saamisedellytykset verkkosivuiltamme.

Jos opintosi ja tukiaikasi alkavat 1.8.2024 jälkeen, sinun ei enää kannata hakea aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustukea ei myönnetä missään tilanteessa opintoihin, jotka alkavat 1.8.2024 tai sen jälkeen. 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutusetuuksien lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Kyllä voit. Voit hakea aikuiskoulutustukea tällä hetkellä aivan kuten tähänkin asti eli enintään 15 kuukauden ajalle. Haettu tukioikeus voi ulottua myös pidemmälle kuin elokuuhun 2024.

Aikuiskoulutusetuudet lakkauttava laki on tullut voimaan 1.6.2024 ja aikuiskoulutustukea voidaan myöntää vuoden 2025 loppuun asti heille, joiden opinnot ja haettu tukioikeus alkavat viimeistään 31.7.2024.

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutusetuuksien lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Tukikuukaudet eivät siirry käyttöösi automaattisesti. Et kuitenkaan menetä niitä, vaan voit hakea ne käyttöösi lähettämällä uuden tukioikeushakemuksen asiointipalvelussa. Tukioikeutta on mahdollista myöntää 31.12.2025 asti samoihin opintoihin, jotka ovat alkaneet viimeistään 31.7.2024 ja joihin on jo aiemmin myönnetty aikuiskoulutustukea. Sinulla täytyy olla myönteinen päätös tukioikeudesta jollekin ajalle ennen elokuuta 2024. Samojen opintojen jatkuessa voit hakea tukea osissa vuoden 2025 loppuun saakka.

Jos haluaisit hakea tukea uusiin opintoihin, jotka alkaisivat 1.8.2024 tai sen jälkeen, sinulla ei olisi oikeutta saada opintoihin aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustukea ei myönnetä missään tilanteessa opintoihin, jotka alkavat 1.8.2024 tai sen jälkeen. 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutusetuuksien lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Et enää voisi. Jos haluaisit hakea tukea uusiin opintoihin, jotka alkaisivat 1.8.2024 tai sen jälkeen, sinulla ei ole oikeutta saada opintoihin aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustukea ei myönnetä missään tilanteessa opintoihin, jotka alkavat 1.8.2024 tai sen jälkeen. 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutusetuuksien lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

 

Tämä ei pidä paikkaansa. Aikuiskoulutustuki lakkautetaan kaikilta riippumatta oppilaitoksesta tai opiskeltavasta alasta. Ne opiskelijat, jotka ovat ennättäneet saada aikuiskoulutustukioikeuden ennen lakkautusajankohtaa, voivat saada tukea maksuun vielä siirtymäajalla. Uusia tukioikeuksia ei voida enää myöntää opintoihin, jotka alkaisivat 1.8.2024 tai sen jälkeen. Tästä syntyy eroja opiskelijoiden kesken. 

Aikuiskoulutustuen lakkauttava laki on tullut voimaan 1.6.2024.  Aikuiskoulutustukea voidaan maksaa vuoden 2025 loppuun asti heille, joiden opinnot ja tukikausi alkavat viimeistään 31.7.2024. Tukea ei myönnetä enää 1.8.2024 tai sen jälkeen alkaviin opintoihin. 

Oikeutesi saada tukea riippuu siitä, milloin alkaviin opintoihin olet hakemassa tukea.

Jos hakemuksesi koskee opintoja, jotka alkavat viimeistään 31.7.2024 ja hakemasi tukioikeus alkaa viimeistään tuolloin, voit saada tukea.

Jos haluaisit hakea tukea uusiin opintoihin, jotka alkaisivat 1.8.2024 tai sen jälkeen, sinulla ei ole oikeutta saada opintoihin aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustukea ei myönnetä missään tilanteessa opintoihin, jotka alkavat 1.8.2024 tai sen jälkeen. 

Lakkautuksen keskeiset vaikutukset ovat samat palkansaajan ja yrittäjän aikuiskoulutustuen saajille. Lakkauttamisella on erilaisia vaikutuksia riippuen siitä, opiskeletko tällä hetkellä aikuiskoulutustuen turvin vai suunnitteletko aikuiskoulutustuen hakemista.  

Jos saat tällä hetkellä aikuiskoulutustukea, lakkauttaminen eivät vaikuta sinun tilanteeseesi niin kauan kuin opiskelet samoja opintoja kuin tähänkin asti ja tukioikeutesi päättyy vuoden 2025 loppuun. Voit hakea lisää tukioikeutta vuoden 2025 loppuun samoihin opintoihin, joita myös nyt opiskelet.

Jos aiot hakea aikuiskoulutustukea opintoihin, jotka alkavat viimeistään 31.7.2024, ei lakkauttamisella ole tilanteeseesi vaikutusta niin kauan kuin jatkat samojen opintojen opiskelua. Aikuiskoulutustuen lakkauttava laki on tullut voimaan 1.6.2024.

Jos haluat hakea tukea uusiin opintoihin, jotka alkaisivat 1.8.2024 tai sen jälkeen, sinulla ei ole oikeutta saada opintoihin yrittäjän aikuiskoulutustukea. Syksyllä 2024 alkaviin opintoihin ei ole missään tilanteessa oikeutta saada tukea.

Lisäksi tukea voidaan myöntää enintään 31.12.2025 saakka. Tukea ei missään tilanteessa mahdollista myöntää vuodelle 2026 tai sen jälkeen. 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutusetuuksien lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Aikuiskoulutustuen lakkauttamisella ei ole suoria vaikutuksia opintovapaaseen. Tämä aikuiskoulutusetuuksien lakimuutos ei vaikuta tehtyihin opintovapaasopimuksiin ja niitä voi solmia jatkossakin. Jos opintovapaata haetaan opintoihin, joita on tarkoitus rahoittaa aikuiskoulutustuella, kannattaa huomioida aikuiskoulutusetuuksien lakkauttaminen.

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutusetuuksien lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Aikuiskoulutusetuudet lakkauttava laki on tullut voimaan 1.6.2024. Aikuiskoulutustukea voisi tämän jälkeen myöntää vuoden 2025 loppuun asti heille, joiden opinnot ja haettu tukioikeus alkavat viimeistään 31.7.2024.

Aikuiskoulutusetuudet lakkauttava laki on tullut voimaan 1.6.2024.

Siirtymäsäännösten mukaan aikuiskoulutustukea on mahdollista saada 31.12.2025 saakka, jos opinnot sekä tukikausi ovat alkaneet viimeistään 31.7.2024.

Jos opintosi ja tukiaikasi ovat alkaneet ennen 31.7.2024, aikuiskoulutustukea voidaan myöntää vuoden 2025 loppuun asti. Vuoden 2025 joulukuuta koskeva maksuhakemus pitäisi lähettää viimeistään 31.3.2026.

Jos haluaisit hakea tukea uusiin opintoihin, jotka alkaisivat 1.8.2024 tai sen jälkeen, sinulla ei olisi oikeutta saada opintoihin aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustukea ei myönnetä missään tilanteessa opintoihin, jotka alkavat 1.8.2024 tai sen jälkeen. 

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutusetuuksien lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Voit saada aikuiskoulutustukea, jos tukioikeutesi alkaa viimeistään 31.7.2024. Jos taas hakisit aikuiskoulutustukea niin, että tukioikeutesi alkaisi 1.8.2024 tai sen jälkeen, et voisi saada aikuiskoulutustukea.

Olemme pyrkineet selventämään aikuiskoulutusetuuksien lakkautuksen vaikutuksia tilanteeseesi alla olevilla kuvilla. Klikkaa kuvaa, jotta näet sen suurempana.

Olemme koko ajan antaneet asiakkaillemme neuvontaa perustuen senhetkiseen tietoon. Lain valmistelun edetessä tieto syksyllä 2024 alkavien opintojen osalta on täsmentynyt ja olemme päivittäneet ohjeistustamme sen mukaisesti. Olemme pahoillamme, että lakkauttamisen yksityiskohdat ovat olleet epävarmoja ja osa niistä on varmistunut asiakkaidemme opiskelusuunnitelmien näkökulmasta harmillisen myöhään.

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta 22.5.2024. Presidentti vahvisti lain 30.5.2024 ja laki tuli voimaan 1.6.2024. Lain mukaan aikuiskoulutustukea ei voi saada missään tilanteessa syksyllä 2024 alkaviin opintoihin. 

Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää vain opintoihin, jotka alkavat ennen 1.8.2024. Siirtymäaika kestää vuoden 2025 loppuun, jonka aikana on mahdollista hakea lisää tukioikeutta sekä tuen maksua, jos sekä opinnot että tukikausi alkaisivat viimeistään 31.7.2024. Jos opintosi ja tukioikeutesi ovat alkaneet viimeistään 31.7.2024, tuen maksamista jatketaan päätöksesi voimassaolon mukaisesti. 

Ammattitutkintostipendejä voidaan myöntää 31.7.2024 mennessä suoritetun tutkinnon perusteella. Stipendiä tulee hakea vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta. 

Sivu päivitetty: 1.6.2024