Siirry suoraan sisältöön.

Olemme koonneet tälle sivulle kaiken ajantasaisen tiedon aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta.

Ajankohtaista aikuiskoulutusetuuksista

Juhannusviikolla julkaistuun hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautettaisiin elokuussa 2024. Muutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2024, mutta tarkempaa tietoa esimerkiksi siirtymäajoista ei tällä hetkellä ole. Lakkauttaminen edellyttää lakimuutosta, joka eduskunnan tulee hyväksyä.

Niin kauan kuin aikuiskoulutusetuuslakiin ei ole tullut muutoksia, myönnämme ja maksamme tukea olemassa olevan lain mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut säädöshankkeen aikuiskoulutusetuuslain kumoamisesta, asian on tarkoitus lähteä lausuntokierrokselle loppuvuoden aikana ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle helmikuussa. Kun lausuntokierros alkaa, toivomme saavamme asiasta lisätietoja.  Lakimuutoksen käsittely eduskunnassa alkaa, kun hallituksen esitys käsitellään lähetekeskustelussa. Sieltä esitys lähetetään yhteen tai useampaan valiokuntaan mietinnön laatimista varten. Lakimuutoksen eduskuntakäsittely tapahtuu mainittujen mietintöjen pohjalta kahdessa erillisessä käsittelyssä. Jos eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen, se toimitetaan presidentille vahvistusta varten.

Sosiaali- ja terveysministeriön hankkeessa on myös mainittu, että ammattitutkintostipendi lakkautetaan samassa yhteydessä aikuiskoulutustuen kanssa.  
Olemme koonneet tälle sivulle sinua mahdollisesti mietityttäviä kysymyksiä aikuiskoulutustuen lakkauttamisuhkaan liittyen. Tilanne aiheuttaa paljon epätietoisuutta ja olemme tästä hyvin pahoillamme. Teemme koko ajan töitä saadaksemme lisää selvyyttä asioihin. Pyrimme osallistumaan ja vaikuttamaan omalta osaltamme keskusteluihin ja päätöksentekoon. Voit seurata lakimuutoksen valmistelun etenemistä STM:n säädöshankesivustolta.

Päivitetty 31.10.2023

Ajankohtaisia kysymyksiä aikuiskoulutustuesta

Voinko hakea tukea pidemmälle kuin elokuuhun 2024?

  •  Voit hakea aikuiskoulutustukea ajalle, jolle sinulle on myönnetty joko kokoaikaista tai osittaista opintovapaata. Tukea myönnetään edelleen maksimissaan 15 kuukauden ajalle työuran aikana. Voit hakea 15 kuukautta joko yhdessä tai useammassa jaksossa. Tukioikeutta voi hakea aikaisintaan neljä kuukautta ennen haettavan tukijakson alkua. 

Pääsin tänä kesänä kouluun, voinko hakea enää aikuiskoulutustukea?

  • Me myönnämme aikuiskoulutustukea voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, aivan kuten olemme tehneet tähänkin asti. Voit hakea aikuiskoulutustukea aivan normaalisti.

Voinko menettää minulle jo myönnetyn tukioikeuden?

  • Yleensä vastaavissa lakimuutostilanteissa on ollut siirtymäaika, jolloin kaikki, joille on jo myönnetty tukioikeutta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ovat voineet käyttää sen loppuun. Jotta tuki voitaisiin lakkauttaa, tulisi lain muuttua. Lakimuutokset eivät voi vaikuttaa ennen muutosta myönnettyihin tukiin.  

Milloin tuki lakkautetaan?

  • Hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautettaisiin elokuussa 2024.  Muutos tulisi voimaan elokuussa 2024, mutta tarkempaa tietoa esimerkiksi siirtymäajoista ei tällä hetkellä ole. Lakkauttaminen edellyttää lakimuutosta, jonka eduskunta on hyväksynyt. Sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut säädöshankkeen aikuiskoulutusetuuslain kumoamisesta, ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle helmikuussa. Niin kauan kuin lakiin aikuiskoulutusetuuksista ei ole tullut muutoksia, myönnämme ja maksamme tukea nykyisen lain mukaisesti. 

Maksetaanko aikuiskoulutustukea enää elokuun 2024 jälkeen?

  • Aikuiskoulutustuen myöntämisessä ja maksamisessa noudatetaan aina voimassa olevaa lainsäädäntöä. Jotta tuki voidaan lakkauttaa, tulee lain aikuiskoulutusetuuksista muuttua. Lakimuutokset eivät voi vaikuttaa ennen muutosta myönnettyihin tukiin. Jos sinulle on myönnetty tukioikeus ennen mahdollista lakimuutosta, sinulle maksetaan aikuiskoulutustukea myös elokuun 2024 jälkeen päätöksesi voimassaolon mukaan. 

Jos olen saanut aikuiskoulutustukipäätöksen ennen ensi elokuuta, mutta teen samalla töitä enkä hae maksua kaikilta tukikuukausilta. Siirtyvätkö nämä jäljelle jääneet tukikuukaudet automaattisesti käyttööni vielä myöhemmin vai menetänkö ne lakkautuksessa kokonaan?

  • Tukikuukaudet eivät siirry käyttöösi automaattisesti, mutta voit hakea ne käyttöösi lähettämällä meille uuden tukioikeushakemuksen. Tukioikeushakemuksen voi lähettää aikaisintaan 4 kuukautta ennen haetun tukijakson alkua. Tämän hetkisen tiedon mukaan aikuiskoulutustuen lakkautus tulisi voimaan 1.8.2024 eli voit hakea aikuiskoulutustukea aivan normaalisti ainakin 31.7.2024 asti. Jos siis haluat hakea lisää tukioikeutta, voit tehdä sen esimerkiksi vielä kesän 2024 aikana, jos nykyinen laki on vielä silloin voimassa. 

Kannattaako minun hakea tukea ennen kuin hallituksen esitys annetaan eduskunnalle helmikuussa 2024?

  • Emme valitettavasti osaa tässä kohtaa sanoa, milloin mahdollinen lakimuutos tulisi voimaan. Aikuiskoulutustukea myönnetään olemassa olevan lainsäädännön mukaan niin kauan kuin siihen ei ole hyväksytty muutosta. Pelkästään se, että hallituksen esitys siirtyy mahdollisesti eduskunnan käsittelyyn helmikuussa, ei tarkoita, että lainsäädäntö on muuttunut, vaan eduskunnan tulee edellä kuvatusti hyväksyä lakimuutos. Jos haluaa varmistaa, että saa tukea olemassa olevan lainsäädännön mukaan, tukea on suositeltavaa hakea hyvissä ajoin ennen kuin lainsäädäntöä mahdollisesti muutetaan.

Voinko enää hakea ammattitutkintostipendiä? 

  • Me myönnämme ammattitutkintostipendejä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, aivan kuten olemme tehneet tähänkin asti. Voit hakea stipendiä toistaiseksi aivan normaalisti. 
Sivu päivitetty: 11.9.2023