Huomio!

Hallituksen esitys aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta on annettu eduskunnalle ja olemme päivittäneet Ajankohtaista-sivua esimerkiksi syksyn 2024 alkavien opintojen osalta.

Siirry suoraan sisältöön.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautetaan vuonna 2024. Myöhemmin myös ammattitutkintostipendi ilmoitettiin lakkautettavaksi.  Hallituksen esitys aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta on annettu eduskunnalle torstaina 15.2.2024. Hallituksen esityksessä esitetään, että aikuiskoulutustukea ei voi saada missään tilanteessa syksyllä 2024 alkaviin opintoihin. Hallituksen esityksen mukaan aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttava laki tulisi voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.6.2024. 

On tärkeää huomioida, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä. 

Mistä aikuiskoulutustuessa on kyse? 

Aikuiskoulutustuki on rahallinen tuki, jota myönnetään työntekijälle tai yrittäjälle ammatillista kehittymistä tukeviin opintoihin. Työntekijät ja yrittäjät voivat hyödyntää aikuiskoulutustukea uransa aikana yksiin tai useampiin opintoihin yhteensä 15 tukikuukauden ajan, yhdessä tai useammassa erässä. Tuen avulla voit opiskella kokonaisia tutkintoja tai lyhyempiä koulutuksia lukuisissa oppilaitoksissa ympäri Suomen.

 

Saatko aikuiskoulutustukea tällä hetkellä?

  • Hallituksen esittämällä aikuiskoulutustuen lakkauttamisella ei ole kohdallasi vaikutuksia, jos saat tällä hetkellä aikuiskoulutustukea ja jatkat samojen opintojen opiskelua vuoden 2025 loppuun asti
  • Samoiksi opinnoiksi katsotaan esimerkiksi saman tutkinnon jatkaminen tai saman aineen perusopinnoista aineopintoihin siirtyminen
  • Voit hakea lisää tukioikeutta samoihin opintoihin joko yhdessä tai useammassa osassa vuoden 2025 loppuun asti
  • Voit hakea tukioikeutta ja tuen maksua vuoden 2025 loppuun asti. Viimeinen maksuhakemus tulee lähettää 31.3.2026 mennessä
  • Jos taas vaihtaisit opintojasi 1.8.2024 jälkeen, ei aikuiskoulutustukea enää missään tilanteessa myönnettäisi uusiin opintoihisi

Lue lisää lakkauttamisen vaikutuksista Ajankohtaista-sivultamme

Saatko aikuiskoulutustukea tällä hetkellä?

Suunnitteletko hakevasi aikuiskoulutustukea?

  • Hallituksen esityksen mukaan sinulle voidaan myöntää aikuiskoulutustukea, jos sekä opintosi että tukikautesi alkavat viimeistään 31.7.2024
  • Jos sinulla on tällä hetkellä jo opinto-oikeus opintohin, joihin haluaisit hakea aikuiskoulutustukea, huolehdithan, että tukikautesi alkaa viimeistään 31.7.2024, jotta voit saada aikuiskoulutustukea myös siirtymäajalla
  • Tukikausi tarkoittaa sitä aikaa, jolta olet saanut myönteisen tukioikeuspäätöksen. Jos olet saanut myönteisen päätöksen aikavälille 1.4.-1.9.2024, on tämä aikaväli tukikautesi
  • Jotta voisit saada aikuiskoulutustukea myös siirtymäajalla vuoden 2025 loppuun, tulee tukikautesi alkaa viimeistään 31.7.2024
  • Hallituksen esityksen mukaan aikuiskoulutustukea ei myönnetä missään tilanteessa 1.8.2024 tai sen jälkeen alkaviin uusiin opintoihin

Lue lisää lakkauttamisen vaikutuksista Ajankohtaista-sivultamme

Suunnitteletko hakevasi aikuiskoulutustukea?