Gå till innehållet.

Stöd och idéer för utbildning

Stöd och idéer för utbildning

Vuxenutbildningsstöd hjälper att täcka utgifter i vardagen när du vill utbilda dig under dina år i arbetslivet. Det passar för såväl företagare som arbetstagare som börjar studieledighet på heltid eller deltid. Vuxenutbildningsstöd är också ett bra komplement till arbetsgivares verktygslåda för kompetensutveckling.

Vuxenutbildningsstöd kan användas för olika långa utbildningar och fokusera på specifika färdigheter eller utöka det yrkesmässiga kunnandet mer allmänt.  

Läs vilka möjligheter till vuxenutbildningsstöd det finns för företagare, arbetstagare och arbetsgivare. 

Erfarenheter från studerande med vuxenutbildningsstöd 

Vuxenutbildningsstöd har hjälpt många arbetstagare och företagare att framgångsrikt skaffa sig nya färdigheter och att anpassa studierna till den egna vardagen. Läs om erfarenheter från användare av vuxenutbildningsstöd! 

Kommunikatören hittade ett stressfritt sätt att främja sin karriär med vuxenutbildningsstöd

Tack vare vuxenutbildningsstödet har kommunikationschef Kati Kuoksa kunnat fokusera helt på sina studier och även ta tid för återhämtning. De högre YH-studierna som framskrider snabbt ger nya möjligheter för både Kati och hennes arbetsgivare.

Läs Katis berättelse
Kommunikatören hittade ett stressfritt sätt att främja sin karriär med vuxenutbildningsstöd

Hitta din lösning – guide till hjälp 

Hur säkerställer man på förhand att utbildning med vuxenutbildningsstöd passar den egna situationen? Guide för vuxenutbildningstöd hjälper dig att planera din egen utbildningstid. Guiden är avsedd för personer i arbetslivet och deras arbetsgivare. Ni lyckas genom samarbete! 

Sidan uppdaterad: 7-4-2022