Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

21.3.2024 järjestetyn Aikuiskoulutustuki - mikä, kenelle, miten? -webinaarin kysymykset ja vastaukset

UUTINEN 22.3.2024 0.00

Miten minun käy tässä tapauksessa: Minulle on myönnetty aikuiskoulutustukea 1.6 eteenpäin. Jäisin ainakin osittaisopintovapaalle heti kesäkuussa -24. Heinäkuun ja elokuun aikana tekisin kuitenkin töitä, koska minulle ei silloin juurikaan opintoja. Syyskuussa -24 jatkaisin kuitenkin sitten opintovapaani, jos vain mahdollista. Vai kannattaako minun olla jossain määrin opintovapaalla myös heinä-elokuun aikana? jotta voin hyödyntää etua myös syykuusta eteenpäin?

 • Jos opiskelet samoja opintoja kuin tälläkin hetkellä, voit hakea tukea myös syksystä 2024 eteenpäin eikä sinun tarvitse olla opintovapaalla heinäkuun tai elokuun aikana. Koska sinulle on myönnetty tukea 1.6. eteenpäin, on tukioikeutesi alkanut ennen 31.7., jolloin olet oikeutettu aikuiskoulutustukeen myös siirtymäajalla kun opiskelet samoja opintoja kuin nytkin.

Opiskeluni ovat alkaneet 8/22. Voinko hakea opintovapaata 1.-31.8.24 väliselle ajalle, vai pitääkö tukikuukauden alkaa 31.7.2024? En ole aiemmin hakenut aikuiskoulutustukea opintoihin liittyen.

 • Hallituksen esityksen mukaan sekä opintojen että tukikauden on pitänyt alkaa ennen 31.7.2024, jotta aikuiskoulutustukea voitaisiin myöntää myös siirtymäajalla. Sinun tulisi siis hakea aikuiskoulutustukea jollekin jaksolle ennen 1.8.2024, jotta voisit saada tukea myöhemmin.

Ymmärsinkö oikein, koska minulle on myönnetty aikuiskoulutustukea 1.6 alkaen, olisiko minun hyvä myös käyttää tukea, siis hakea opintovapaata ja maksua niistä teiltä, ennen 31.7, jotta voin jatkaa tuella syksyllä 24?

 • Hallituksen esitysluonnoksessa ei ole vaatimusta siitä, että tukea tulisi hakea maksuun, jotta oikeus säilyy myös 01.08. jälkeen. Eli maksuun hakeminen ei tämän hetken tiedon mukaan ole pakollista

Mitä tapahtuu tuelle jos jää tukiaikana työttömäksi?

 • Mikäli irtisanoutuu itse siitä työsuhteesta, jonka perusteella aikuiskoulutustuki on myönnetty, päättyy tukioikeus työsuhteen päättymispäivään. Mikäli työsuhde päättyy itsestä riippumattomista tuotannollis-taloudellisista syistä, jatkuu tukioikeus jo myönnetyn tukikauden loppuun asti.

Olen päätoimisessa virassa, mutta olen nyt keväällä 3 kk osasairauspäivärahalla ja töissä vain 3 päivää viikossa. Varsinainen palkka on siis normaalia selvästi matalampi tuon 3 kk. Palkan lisäksi saan siis osasairauspäivärahaa. Ymmärsinkö oikein, että tämä ajanjakso ei vaikuta saamaani aikuiskoulutustuen määrään alentavasti eli sitä ei oteta huomioon? Palaan kokopäiväiseksi osasairauspäivärahajakson jälkeen, jolloin palkkani palaa normaaliksi.

 • Jos olet työskennellyt osa-aikaisesti sairausloman takia, katsomme 12 kuukauden palkkatietojasi pidemmältä ajalta taaksepäin, jotta saamme palkkatietosi 365 normaalipalkalliselta päivältä. Osa-aikainen sairausloma ei siis vaikuttaisi vähentävästi tuen määrään.

Aloitin opiskelun nyt tammikuussa avoimessa amk polkuopiskelijana tradenomiksi. Olen saanut myönteisen päätöksen aikuiskoulutustuesta 74op (33op+41op). Haaga-Helian polkuopinnot toteutetaan A ja B kursseilla. Opiskelen nyt A osaa ja syksyllä jatkuu B osa. Nyt toukokuussa jatkavat polkuopiskelijat ilmoittautuvat tähän B osaan. Onko niin että saan vielä B osasta aikuiskoulutustuen vai loppuuko tuki elokuussa?

 • Jos polkuopintokokonaisuus (A ja B osa) ovat yhteensä tuo 74 opintopistettä mikä päätöksellä on mainittu, voit hakea tukioikeudelle jatkoa syksylle.

Jos minulla on opinto-oikeus maisterintutkintoon, pitääkö minun silti hakemuksessani luetella kaikki mahdolliset kurssit, joita saattaisin suorittaa opintovapaan aikana? Esimerkiksi mahdolliset sivuaineet, opinnot avoimessa tms.

 • Mikäli sinulla on tutkinto-opintoihin oikeus, ei sinun tarvitse listata kursseja, joita aiot tukiajalla suorittaa. Riittää, että toimitat hakemukselle opinto-oikeustodistuksen tutkinto-opinnoista.

Jos työnantaja on myöntänyt opintovapaan ajalle 26.7.2024-31.7.2025 ja tästä ajasta minulla on vuosiloma 5.8.2024-30.8.2024. Voinko lähettää kuitenkin yhden tukihakemuksen tälle ajalle? Olen ymmärtänyt, että tukiajan voisi vuosiloman ajalta perua, ja tällöin yksi tukihakemus kuitenkin riittäisi. Onko tämä oikea tapa toimia? Miten tukiaika vuosiloman ajalta käytännössä perutaan?

 • Voit ilmoittaa tukioikeushakemuksellasi, että olet lomalla tuon pätkän, jolloin aikuiskoulutustukea alun perinkään ei myönnetä kyseiselle jaksolle ja tämä hoituu yhdellä hakemuksella. Huomioithan kuitenkin, että aikuiskoulutustukea voidaan myöntää aikaisintaan neljä kuukautta etukäteen eli lomasi jälkeiselle tukijaksolle 1.9.2024 alkaen aikuiskoulutustukea voidaan myöntää vasta 1.5 alkaen.

Ymmärsinkö oikein, että avoimen yliopiston itse koostamat kokonaisuudet (esim. 15 tai 30op) katsotaan opintokokonaisuudeksi ja tällöin riittää, että on ilmoittautunut yhdelle kokonaisuuden kursseista ennen 1.8.? Täytyykö hakemuksella jo tietää mitkä kokonaisuuden kursseista suorittaa vai voiko opintojen aikana vielä muuttaa kokonaisuuden sisällä suoritettavia kursseja?

 • Olet ymmärtänyt oikein, jos teet opintokokonaisuutta, niin vähintään yhden kurssin tulee alkaa ennen elokuuta. Myös tukioikeuden ja opintovapaan tulee alkaa ennen elokuuta. Kokonaisuus tulee tietää tukioikeushakemuksella ja missä laajuudessa sen suorittaa, mutta ei haittaa jos esim. valinnaiset kurssit kokonaisuuksien sisällä vaihtuvat.

Ymmärsinkö oikein, että tukioikeuden ei tarvitse alkaa ennen heinäkuun loppua siinä tapauksessa, jos olen samoihin opintoihin liittyen nyt keväällä opintovapaalla ja saanut tukea, mutta kesän ajaksi palaan töihin, ja hakisin tukioikeutta taas samoihin opintoihin esim. syyskuun 2024 alusta alkaen?

 • Olet ymmärtänyt oikein: jos siis olet jo keväälle saanut tukioikeuden ja jatkat samoja opintoja 01.08.2024 jälkeen, voit normaalisti jättää jatkohakemuksen tuesta syksylle. Ja voit hakea lisää tukea aina vuoden 2025 loppuun saakka vaikka useammassa jaksossa.

Kun opinnot on alkaneet 1/2023, enkä ole aiemmin hakenut aikuiskoulutustukea töiden vuoksi. Olen opintovapaalla virastani 31.5 asti ja teen toista työtä. Miten käytännössä voin hakea aikuiskoulutustukea keväälle 2025? Haenko yksittäiselle päivälle aikuiskoulutustukea ennen virallisen opintovapaani päättymistä ja haen jatkoa opintovapaalle 1/2025 alkaen.

 • Jos hallituksen esitys menee sellaisenaan läpi, tukea voitaisiin myöntää vain, jos sekä opinnot että ensimmäinen tukijakso alkavat viimeistään 31.7.2024. Molempien ehtojen tulee täyttyä - ei siis riitä, että opinnot ovat alkaneet jo aiemmin, vaan myös tukijakson tulee alkaa viimeistään 31.7.2024. Hallituksen esityksen mukaan tukea ei voitaisi missään tapauksessa myöntää vuodelle 2025 opintoihin, joihin et ole saanut ennen tätä tukea. Et voisi siis hakea tukea pelkästään vuodelle 2025, vaan sinun tulisi olla saanut tukea jollakin jaksolla ennen elokuuta 2024, jotta voisit hakea tukea myös vuodelle 2025.

Voiko aikuisopintotukea saada, jos saa omaishoidon palkkiota lähiomaisen hoitamisesta? Entä vaikuttaako osallisuus jakamattomaan kuolinpesään, josta on tullut puunmyyntituloja?

 • Omaishoidon tuki ei vaikuta aikuiskoulutustuen saamiseen, eikä se vähennä saamaasi aikuiskoulutustukea. Jos puunmyyntitulot ovat sinulle pääomatuloa, niin ne eivät vaikuta tuen määrään. Tulojen vaikutus tukeen tutkitaan lopullisesti sitten maksuhakemusten käsittelyn yhteydessä.

Puolisoni on oikeutettu aikuiskoulutustukeen vasta 1.10 alkaen. Hän pystyisi hakemaan tukea tämänhetkisen lain mukaan 4kk etukäteen eli 1.7, mutta onko näin että häneltä tuki voisi kieltää jos hän ei pysty käyttämään aikuiskoulutustukea kun vasta 1.10? Hän opiskelee toki nyt jo samoja opintoja työn ohella

 • Lakkautustilanteessa kaikkien saamisedellytysten tulee täyttyä viimeistään 31.7.2024 mennessä. Huolimatta siitä, että voimme ennen lakkauttavan lain voimaantuloa myöntää tukea syksylle 2024 nykyisen lain perusteella, hallituksen esityksen mukaan oikeus saada tukea kuitenkin poistuisi lakkautuksen tultua voimaan. Lakimuutoksella olisi siis takautuvia vaikutuksia syksyä 2024 koskeviin päätöksiin, jotka on annettu ennen lakkautusta. Vaikka puolisosi hakisi ja saisi myönteisen päätöksen nykyisen lain perusteella, emme voi taata että päätös jäisi voimaan.

Opintovapaani on tälle keväälle ja kesälle. Yksi osa opintokokonaisuutta on vasta sen jälkeen. Voinko hakea tukea koko opintokokonaisuuden pohjalta, vai täytyykö minun hakea tukea erillisten kurssien perusteella? Ja jos jälkimmäinen, voinko vielä esim. ensi syksynä hakea uudelleen tukioikeutta, kun olen ottanut lisää opintovapaata, tätä puuttuvaa osiota varten?

 • Vastaus riippuu vähän siitä, mitkä opinnot ovat tarkalleen ottaen kyseessä. Jos tarkoituksenasi on suorittaa jokin opintokokonaisuus (esim. perus-, aine tai syventävät opinnot) kokonaan, voit hakea tukioikeutta kokonaisuuden suorittamiseen. Tällöin riittää, että olet ilmoittautunut vähintään yhdelle kurssille kokonaisuudesta ja lopuista kursseista voit toimittaa hakemuksen liitteeksi oman opintosuunnitelmasi, josta ilmenee mitkä kurssit kokonaisuudesta suoritat tukiajalla.

Ymmärsinkö siis oikein, että kun opinnot alkaa 4/24 ja meinasin olla opintovapaalla syksyllä 2024, minun tulee olla opintovapaalla ainakin yksi päivä ennen 31.7.24?

 • Juuri näin. Jotta tukea voidaan myöntää siirtymäajalla 2025 loppuun, tukioikeuden on pitänyt alkaa ennen 31.7.2024 jollakin ajanjaksolla.

Kun opinnot ovat alkaneet 1.1.2024 on haettava ensimmäinen tukijakso toteutuvaksi 31.7.2024 mennessä, mutta se voi kestää vaikka vain 1 päivän. Jatkossa sitten voi hakea jatkoa aina 2025 asti.

 • Juuri näin, eli ensimmäisen tukijakson on pitänyt alkaa ennen 31.7.2024.

Onko tukikuukausi aina kokonainen kalenterikuukausi?

 • Voit hakea tukea myös lyhyemmälle ajalle kuin kokonaiselle kalenterikuukaudelle, eikä tukikauden tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta. Voit täysin vapaasti päättää mille ajalle haet tukea opintovapaasi ja opinto-oikeutesi puitteissa. Tukikuukaudella tarkoitetaan neuvonnassamme yhden kalenterikuukauden tukea, joka vastaa 21,5 tukipäivää.

Olin opintovapaalla ja aikuiskoulutuksen piirissä syksyn 23. Vuoden vaihteessa tuli työpaikan vaihto, jonka vuoksi ei enään aikuiskoulutustukea ollut enään mahdollista saada. Onko mahdollista enään 25 tammikuussa hakea tukea? Opinnot pysyneet samana

 • Mikäli samat opinnot, joihin olet jo saanut tukea vuonna -23, jatkuu vuonna -25, voisit tukea saada (kun myös muut tuen saamisedellytykset täyttyy). Jos siis olet vuoden vaihteessa ollut vähintään vuoden nykyisellä työnantajalla työssä ja sinulle myönnetään opintovapaata, voit hakea tukea samoihin opintoihin

Ymmärsinkö oikein, jos lähtee opiskelemaan ihan eri alaa, joka ei tue edellisiä opiskeltuja opintoja, niin silloinko ei voi saada tukea? Vaikka työnantaja myöntäisi opintovapaata.

 • Jos opiskelet joko tutkinnon osaa tai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, ei opintojen tarvitse liittyä nykyiseen ammattiisi tai aiempiin opintoihisi. Jos taas koulutus ei johda tutkintoon tai tutkinnon osan suorittamiseen, tulee koulutuksen olla sinulle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta, jotta aikuiskoulutustukea voidaan myöntää.

 

Jos opintovapaa on alkanut ja aikuiskoulutustuki myönnetty. Pidän vuosiloman heinäkuussa, jolloin opintovapaa on keskeytetty mutta jatkuu loman jälkeen 1.8.2024. Vaikuttaako tuleva laki tähän kielteisesti vai jatkuuko aikuiskoulutustuki 1.8 jälkeen?

 • Jos opiskelet myös loman jälkeen samoja opintoja kuin tälläkin hetkellä, ei aikuiskoulutustuen lakkautuksella ole vaikutusta tilanteeseesi. Voit hakea tuelle jatkoa samoihin opintoihin siirtymäajalla vuoden 2025 loppuun asti joko yhdessä tai useammassa jaksossa, kun olet saanut aikuiskoulutustukea ennen 31.7.2024.

Mitä tuloja huomioidaan, kun päätöksestä puuttuu yli 10000e? Ne on tulleet ylitöistä ja vuorolisistä, eikö niitä lasketa? Kyse vuorotyöstä, ja  huomioidut tulot on ilmeisesti laskettu vain peruspalkasta.

 • Tuen perusteeksi olevaan keskimääräiseen kuukausipalkkaan huomioidaan mukaan myös ylityö- ja vuorolisät. Lomarahaa ja -korvausta puolestaan ei huomioida mukaan. Suosittelen laittamaan asiointipalvelussamme hakemuksellesi viestiä, niin pystymme katsomaan tarkemmin.

Meidän tieteenalan pääaineessa voi valmistua kahdella eri tutkintonimikkeellä. Jos haen lisää tukioikeutta syksyksi toisella tutkintonimikkeellä, kuin mitä tähän asti tukioikeutta on minulle myönnetty, ja palaan tosiaan välissä kesäksi töihin, katsotaanhan ne samoiksi opinnoiksi?

 • Mikäli tutkinto ja opinto-oikeus on sama, katsomme opinnot lähtökohtaisesti samoiksi opinnoiksi. Tätä pystymme katsomaan tarkemmin toimittaessasi meille uuden opiskelutodistuksen.

Jos hakee samalla hakemuksella tukea useisiin opintoihin ja vain osa niistä katsotaan tukikelpoisiksi, mitä tapahtuu? Joutuuko tekemään uuden hakemuksen tukikelpoisten opintojen osalta?

 • Ei tarvitse tehdä uutta hakemusta tällaisessa tilanteessa: tukioikeus myönnetään vain niiden opintojen perusteella, jotka katsotaan tuen perusteeksi kelpaaviksi ja ne mainitaan päätöksellä. Muut jätettäisi tässä tapauksessa pois päätökseltä.

Opiskeluni alkaa ammatillisessa opinto-ohjaajakoulutuksessa 7.5.2024. Voinko hakea aikuiskoulutustukea 29.7. 2024 alkaen. Työnantaja myöntää opintovapaan ajalle 29.7-31.12.2024.  Lomat olen pitänyt sitä ennen.

 • Voit hakea tukea vasta 29.07. alkaen.

Ymmärsinkö oikein, että jos haen tukea avoimen yksittäisille kursseille. Saanko tuen vain ennen heinäkuuta alkaneille kursseille, vaikka merkitsisin opintosuunnitelmaan kursseja joita alkavat 1.8 vasta? Myöskin osa kursseista ei ole vielä julkaistu, voinko näitä lisätä opintosuunnitelmaan myöhemmin?

 • Jotta voisit saada tukea myös 01.08.2024 ja sen jälkeen, tulee sinun hakea tukea kaikkiin opintoihin viimeistään heinäkuussa. Yksittäisten kurssien osalta tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien kurssien, joihin haluaisit saada tukea, tulisi alkaa viimeistään heinäkuussa. Eli enää elokuussa tai siitä eteenpäin ei enää voi lisätä uusia kursseja tuen perusteeksi.

Jos on saanut tukioikeuspäätöksen teiltä 21.8.2023-24.5.2025 väliseksi ajaksi, ja vaatimus on 4 op/tukikuukausi, ja saa riittävästi opintopisteitä kasaan jo maaliskuun loppuun mennessä, opintovapaa jatkuu toukokuun loppuun, niin voiko huhti- ja toukokuulta edelleen nostaa tuen vaikka uusia suorituksia ei enää kirjautuisi huhti-/toukokuulta?

 • Tuen voi hakea maksuun sellaisilta kuukausilta, kun opinnot etenee. Tässä esimerkin tapauksessa et olisi oikeutettu hakemaan tukea maksuun huhti- ja toukokuussa, koska opinnot ei etenisi. Vaikka opintopisteitä olisi keskimäärin riittävästi koko tukiajalle kasassa.

Suoritan avoimen yliopiston perusopinnot 04-12/2024 ja olen hakenut tukea tälle ajalle. Jos haluaisin suorittaa saman alan aineopintoja 2025 aikana (esim. alkaen 03/25), niin voinko hakea aineopintoihin jatkohakemuksella tukea vielä 2025 aikana?

 • Kyllä, saman alan perus- ja aineopinnot katsotaan samoiksi opinnoiksi ja voit hakea aineopintoihin tukea vielä 2025 aikana.

Jos teen osa-aikaisesti työtä opintojen ohessa ja pidän esim. joulun aikaan viikon verran vuosilomaa, niin tuleeko tuo loma-aika tietää jo tukea hakiessa ja ilmoittaa jotenkin hakemuksessa? Osa-aikaisen työn / opintovapaan on siis tarkoitus kestää noin vuoden verran?

 • Kyllä, sinun tulisi tietää etukäteen millä ajalla olet opintovapaalla ennen kuin lähetät hakemuksen. Jos jälkikäteen sovit työnantajan kanssa vuosiloman ajankohdasta ja opintovapaa keskeytyy vuosiloman takia, niin tästä tulee ilmoittaa asiakaspalveluun ja perua tuki vuosiloman ajalta.

Jos haen toukokuussa yhden tai kaksi päivää opintovapaata, mutta en hae aikuisopintotukea, koska saan vielä myös osasairauspäivärahaa, voinko hakea aikuisopintotukea vasta elokuussa? Eli voinko jättää hakematta tukea toukokuun päiville ja silti olen oikeutettu tukeen syksyllä? Opinto-oikeus on alkanut jo helmikuussa ja olen opiskellut vähän työn ohella ja varsinaista opintovapaata olisi vain toukokuussa?

 • Vaatimusta tuen maksuun hakemisesta ei tosiaan ole. Eli voisit hakea tukioikeuden toukokuulle jollekin jaksolle ja sitten syksyllä uudelleen. Toukokuussa tukijaksolla sinun tulee olla opintovapaalla sekä myös edistää opintoja.

Väännän nyt rautalangasta. Ei riitä, että opinnot ovat alkaneet ennen 31.7., vaan myös itse aikuiskoulutustukipäätös on saatava ennen tätä, ja vapaata on pitänyt jo käyttää opiskeluun vähintään 1 päivä ennen 31.7.? Hahmotinko oikein? Täten tukipäätös on tosiasiallisesti haettava sille ajalle keväälle/kesälle, jolloin opintoja on mahdollista suorittaa, jotta esityksen muoto täyttyy. Minulla on yliopistotutkinto kesken työn ohessa.

 • Juuri näin, sinulle tulee olla myönnetty aikuiskoulutustukioikeutta edes päivän ajan ennen 31.7., jotta voit saada tukea siirtymäajalla samoihin opintoihin.

Luen maisteriopinnoissa pääaineen lisäksi sivuaineen, ja minulle on myönnetty yleisesti terveystieteiden maisteri -tutkinnon opintoihin aikuiskoulutustuki nyt kevääksi. Sivuaine siis kuuluu tuohon maisteriopintojen kokonaisuuteen, eli kokonaisopintopistemäärään. Jos saan pääaineen syventävät opinnot suoritettua keväällä 2024, ja syksyllä jatkan sivuaineen opintoja sekä viimeistelen gradun, katsotaanko ne samoiksi opinnoiksi, joihin olen nyt keväällä saanut tukea?

 • Jos sivuaineopinnot luetaan tutkinto-opintoihin, niin ne katsotaan samoiksi opinnoiksi tuen kannalta ja huomioidaan opintopisteiden jälkiseurannassa. Voit tarkistaa halutessasi oppilaitokseltasi asian.

Olenko oikeutettu tukeen syksyllä 2024, jos kevään opintovapaa pätkältä laskurin mukaan en tule saamaan aikuiskoulutustukea?

 • Hallituksen esityksessä ei vaadita, että tukea olisi pitänyt saada maksuun vaan ainoastaan tukioikeus on pitänyt myöntää. Näillä tiedoin siis olet oikeutettu tukeen myös syksyllä 2024.

Oliko niin, että voi tienata per kk. 250€, jolloin se ei vaikuta aikuiskoulutustukeen?

 • Nyt voimassa olevassa aikuiskoulutustukilaissa ei ole enää voimassa varsinaista sivutulorajaa (tämä on ollut käytössä vain hakijoilla, jotka ovat hakeneet tukea ennen elokuuta 2020). Voit tienata tukiajalla vapaasti. Kaikki tukiajalla maksuun saamasi ansiot sovitellaan sitten tuen määrään.

Eli tukea ei voi saada syksyllä, jos sitä ei ole saanut keväällä, vaikka olisi ollut opintovapaalla hakematta tukea samoissa opinnoissa? Ja vaikka tekisi yhden päivän, opintoja on kerryttävä 2 op?

 • Juuri näin, jotta voisit saada tukea syksyllä niin sekä opintojen, opintovapaan että tukioikeuden tulee olla alkanut viimeistään 31.7.2024. Jos saat tukea yhdelle päivälle ja nostat yhden päivän tuen, niin opintopisteitä tulee kertyä vähintään 2 op tältä ajalta. Opintopisteitä seurataan jälkikäteen ja katsomme keskimääräistä kertymää tukiajalla.

Jos olen toukokuussa yhden viikon opintovapaalla ja teen ko. opintoihin ensimmäisen tukihakemuksen, ja seuraava opintovapaa ja tukikausi alkaisi 2.9.2024 samoihin opintoihin, niin tuleeko tässä tapauksessa tehdä jatkohakemus vai kaksi erillistä hakemusta?

 • Tässä tapauksessa voit tehdä jatkohakemuksen.