Siirry suoraan sisältöön.

Viestijä löysi aikuiskoulutustuesta stressittömän tavan edistää urakehitystään

Viestintäpäällikkö Kati Kuoksa on pystynyt aikuiskoulutustuen ansiosta keskittymään opintoihin täysillä ja varaamaan aikaa myös palautumiseen. Vauhdilla etenevät YAMK-opinnot tuovat uusia mahdollisuuksia niin Katille itselleen kuin hänen työnantajalleen. 

– Viestinnän ammattilaisen työ on koko ajan vahvemmin toiminnan uudistamista, ei vain tiedottamista. Opintojeni ansiosta pystyn olemaan entistä paremmin johdon ja koko konsernin tukena, rakennusyhtiö Hartelassa viestintäpäällikkönä työskentelevä Kati sanoo. 

Atk-merkonomiksi ja markkinoinnin tradenomiksi aikaisemmin opiskellut Kati on päätynyt nykyisiin tehtäviinsä monien vaiheiden kautta. Hän on suorittanut muun muassa Viestintäpäällikön koulutusohjelman sekä tehnyt viestinnän töitä Hartelassa jo aiemmissa työnkuvissaan markkinointipäällikkönä ja johdon assistenttina.  

Haastatteluhetkellä hän on yhden lukuvuoden ajan opintovapaalla ja suorittaa YAMK-opintojaan liiketoiminnan kehittämisestä. 

– Omakin motivaatio pysyy huipussaan, kun pyrkii jatkuvasti kehittymään oman alan ja työpaikan mukana. Omaehtoinen opintovapaalla opiskelu on yksi keino tähän – työnantajan tarjoamien mahdollisuuksien sekä alan verkostoissa toimimisen lisäksi. 

 

Aikuiskoulutustuki auttaa voimaan hyvin opintojen aikana 

Opiskelu oli kytenyt Katin mielessä jo kauan, mutta aloittaminen ei ollut tuntunut ajankohtaiselta kiireisinä työvuosina. Lopulta aikuiskoulutustuki auttoi edistämään suunnitelmia toden teolla. 

– Olin harkinnut osa-aikaista opiskelua työn ohessa, kunnes kuulin, että aikuiskoulutustuella voi rahoittaa myös polkuopintoja, jollaisiin olin hakeutunut.  

Kati laski, että aikuiskoulutustuen ansiosta kokoaikainen opintovapaa olisi hänen tilanteessaan taloudellisesti käytännössä yhtä kannattava ratkaisu kuin osa-aikainen työskentely ja opiskelu. Valinta ei ollut vaikea: hän päätti keskittää energiansa kouluttautumiseen ja käyttää vapaa-ajan palautumiseen sen sijaan, että yrittäisi hoitaa sekä päivätöitä että kurssisuorituksia. 

Palvelupäällikkö Johanna Rahunen Työllisyysrahastosta sanoo, että aikuiskoulutustuen yksi tavoite on tukea opiskelijoiden hyvinvointia. 

– Opiskelun motivaatiota ja hyvinvointia lisäävä vaikutus toteutuu kunnolla silloin, kun voi itse valita, keskittyykö opintoihin täysillä vai yhdistääkö arkeen myös työntekoa. 

Katille aikuiskoulutustuen mahdollistaman kokoaikaisen opintovapaan hyödyt ovat ilmeiset. Tutkinto näyttää valmistuvan opetussuunnitelmiin merkityn kahden vuoden sijaan reilussa vuodessa. Ennen kaikkea Kati on oppinut valtavasti uutta, jota hän pystyy hyödyntämään työssään. 

– Lyhytaikainen poissaolo on pientä verrattuna hyötyihin, joita koko työyhteisö voi saada yksittäisen asiantuntijan kouluttautumisesta pitkällä aikavälillä, hän pohtii. 

 

Suunnitelmallisuus lisää motivaatiota 

Katin opiskelutahti on kiihtynyt kuin vaivihkaa ja innostus pysynyt yllä, kun opiskelu on ollut tavoitteellista. Hän esimerkiksi tiesi jo kauan etukäteen, mistä hän haluaa tehdä opinnäytetyönsä. 

Merkityksellisiltä tuntuvat opinnot löytyivät huolellisella perehtymisellä eri opintokokonaisuuksiin. 

– Valitsin koulutuksen, jossa olisi mahdollisimman paljon minua itseäni ja työtäni hyödyttäviä kursseja. Perehdyn esimerkiksi strategiseen johtamiseen, palvelumuotoiluun sekä vastuullisuuteen ja kestävyyteen yritystoiminnassa.  

– Aikuiskoulutustuen hyödyntäjien kokemukset osoittavat, että opiskeluaika on sitä mielekkäämpää mitä aikaisemmin omia tavoitteita pohtii – niin yksin kuin työantajan kanssa, Johanna Rahunen toteaa. 

Myös Kati sai suunnitelmiinsa tukea kehittymään kannustavalta esihenkilöltä.  

– Olen kiitollinen siitä, että kokoaikainen opintovapaa järjestyi. Tulevaisuudessa pystyn auttamaan työyhteisöäni paitsi markkinoinnin ja viestinnän myös esimerkiksi strategia- ja vastuullisuustyön näkökulmista, hän summaa. 

 

Viestinnän ammattilainen Kati Kuoksa, jota aikuiskoulutustuki on auttanut, ja hänen koiransa. Aikuiskoulutustuki on auttanut Katia järjestämään opintonsa niin, että aikaa jää myös palautumiseen, kuten Narnia-koiran kanssa ulkoiluun.
Sivu päivitetty: 17.3.2022