Gå till innehållet.

Kommunikatören hittade ett stressfritt sätt att främja sin karriär med vuxenutbildningsstöd

Tack vare vuxenutbildningsstödet har kommunikationschef Kati Kuoksa kunnat fokusera helt på sina studier och även ta tid för återhämtning. De högre YH-studierna som framskrider snabbt ger nya möjligheter för både Kati och hennes arbetsgivare.  

– Arbetet för en yrkesutbildad inom kommunikation är allt mer ett förnyande av verksamheten, inte bara information. Tack vare mina studier kan jag vara ett bättre stöd för ledningen och hela koncernen, säger Kati, som jobbar som kommunikationschef på byggföretaget Hartela. 

Kati, som tidigare studerat till ADB-merkonom och tradenom i marknadsföring, har hamnat i sina nuvarande uppgifter via många skeden. Hon har bland annat gått ett utbildningsprogram till kommunikationschef samt arbetat inom kommunikation på Hartela redan i sitt tidigare jobb som marknadschef och ledningsassistent.  

Vid tidpunkten för intervjun är hon studieledig ett läsår och utför högre YH-studier i utveckling av näringsverksamhet. 

– Även den egna motivationen håller sig på topp när man hela tiden strävar efter att utvecklas med den egna branschen och arbetsplatsen. Frivilliga studier med studieledighet är ett sätt att göra detta – utöver de möjligheter som arbetsgivaren erbjuder och arbete i nätverk på fältet. 

 

Vuxenutbildningsstödet hjälper välbefinnandet under studierna 

Kati hade funderat på studier länge, men det kändes inte lägligt att börja under hektiska år av arbete. Slutligen hjälpte vuxenutbildningsstödet att börja planera ordentligt. 

– Jag hade funderat på deltidsstudier vid sidan av mitt arbete tills jag fick höra att vuxenutbildningsstöd också kunde finansiera de studievägar jag sökt.  

Kati räknade ut att tack vare vuxenutbildningsstöd skulle studieledighet på heltid vara en praktiskt taget lika lönsam lösning i hennes situation som deltidsarbete och studier. Valet var inte svårt: hon bestämde sig för att fokusera sin energi på utbildning och ägna sin fritid åt att återhämta sig istället för att försöka klara av både arbete dagtid och kursprestationer. 

Servicechef Johanna Rahunen från Sysselsättningsfonden säger att ett av målen med vuxenutbildningsstödet är att stödja de studerandes välmående. 

– Inverkan som ökar motivationen och välmående i studierna realiseras ordentligt när man kan välja om man vill fokusera helt på studierna eller kombinera vardagen med arbete också. 

För Kati är fördelarna med studieledighet på heltid tack vare vuxenutbildningsstöd uppenbara. Examen ser ut att bli klar på drygt ett år istället för de två år som anges i läroplanen. Framför allt har Kati lärt sig väldigt mycket nytt som hon kan använda i sitt arbete. 

– Den korta frånvaron har liten betydelse jämfört med de fördelar som hela arbetsgemenskapen kan få på lång sikt av att en enskild expert utbildar sig, säger hon. 

 

Planmässighet ökar motivationen 

Katis studietakt har ökat som i smyg, och hon har bevarat entusiasmen när studierna har varit målinriktade. Hon visste till exempel långt i förväg vad hon ville göra som sitt examensarbete. 

Studier som verkade betydelsefulla hittade hon genom att noggrant granska olika studiehelheter. 

– Jag valde en utbildning med så många kurser som möjligt som skulle gynna mig själv och mitt arbete. Jag bekantar mig till exempel med strategisk ledning, tjänstedesign samt ansvar och hållbarhet i företagsverksamheten.  

– Erfarenheterna från användarna av vuxenutbildningsstöd visar att ju tidigare man funderar över sina mål – både ensam och tillsammans med arbetsgivaren – desto mer meningsfull är studietiden, säger Johanna Rahunen. 

Även Kati fick stöd för sina planer från en chef som uppmuntrade till utveckling.  

– Jag är tacksam för att studieledighet på heltid kunde ordnas. I framtiden kommer jag att kunna hjälpa min arbetsgemenskap både ur marknads- och kommunikationsperspektiv och ur strategi- och ansvarsarbetets perspektiv, sammanfattar hon. 

Vuxenutbildningsstödet har hjälpt Kati att organisera sina studier så att det också finns tid att återhämta sig, som att gå på promenad med Narnia-hunden. Vuxenutbildningsstödet har hjälpt Kati att organisera sina studier så att det också finns tid att återhämta sig, som att gå på promenad med Narnia-hunden.
Sidan uppdaterad: 7-4-2022