Gå till innehållet.

Mål som förverkligas med vuxenutbildningsstöd

Med hjälp av vuxenutbildningsstöd kan man utöka sin yrkeskompetens eller börja en helt ny karriär.  Även du kan förverkliga dina mål med det. 

En arbetstagare med en arbetskarriär på över åtta år kan få vuxenutbildningsstöd, oavsett utbildningsbakgrund. Den åttaåriga arbetshistoria som krävs vid ansökan om stöd kan omfatta till exempel värnplikt eller mammaledighet i högst två år. Enligt Tuulikki Saari, direktör för kundrelationer på Sysselsättningsfonden, används stöd av många olika typer av människor i mycket olika livssituationer.  

– Det är särskilt användbart för dem som arbetar i små och medelstora företag. I dem vill många arbetsgivare stödja sina anställdas utveckling, men de saknar praktiska verktyg. 

Vuxenutbildningsstöd ger en färdig och en enkel framgångsväg till hur man ansöker om ekonomiskt stöd för studier. Dessutom finns det olika studiemöjligheter från sektor till sektor.

 

Tillsammans mot målet  

Vuxenutbildningsstöd beviljas direkt till arbetstagaren som ansöker om det, och utgångsläget är den sökandes egna karriärplaner och mål. Beviljandet av stödet berör dock alltid arbetsgivaren också, eftersom det kräver övergång till studieledighet på deltid eller heltid. 

– Som bäst är utbildning en gemensam sak för både arbetstagaren och arbetsgivaren, och den gynnar alla. Johanna Rahunen och Satu Valtonen, servicechefer på Sysselsättningsfonden, uppmuntrar att i god tid före ansökan prata med chefen om utbildningsönskemål samt vuxenutbildningsstöd och studieledighet. 

Det är bra att diskutera till exempel mål för utbildningen, lämpligt innehåll och varaktighet samt den bästa tidpunkten för utbildning. Ju tidigare man för det på tal, desto bättre och mer positivt kan båda parter förbereda sig för den nya situationen.  

Konkreta frågor att fundera på tillsammans är bland annat om man har som mål en hel examen eller att utveckla en viss kompetens. Och är det nödvändigt att fokusera helt på studier under en kortare tid eller kan man studera långsammare vid sidan av arbetet? Om arbetstiden förkortas, minskar arbetsuppgifterna i samma utsträckning?  

Dessutom ska man fundera på hur övergången till vuxenutbildningsstöd påverkar inkomstnivån. Hjälp med detta får man till exempel av räknaren för vuxenutbildningsstöd. 

 

Flexibelt vid sidan av arbetet 

Vuxenutbildningsstödet omfattar ett enormt utbud av studier, från kortare fortbildning till fullständiga examina och från grundläggande yrkesutbildning till specialiseringsutbildning exempelvis inom robotik eller artificiell intelligens.  

Stöd kan beviljas för studier som anordnas vid läroanstalter under offentlig tillsyn i Finland. Sådana är exempelvis universitet, yrkeshögskolor och läroanstalter för yrkesutbildning. Studier vid privata läroanstalter omfattas i regel inte av stöd. 

En bra nyhet för många sökande är att en allt större andel av studierna kan anpassas till arbetet precis som vuxenutbildningsstödet. Om man inte studerar alls vissa månader, behöver man inte heller slösa stödmånader i onödan. 

– Detta möjliggör samordning av arbete och studier och en mycket noggrann planering. Många använder vuxenutbildningsstöd och arbetar samtidigt, säger Rahunen och Valtonen. 

Sidan uppdaterad: 7-4-2022