Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Torstaina 7.3. järjestetyn Aikuiskoulutustuki - mikä, kenelle, miten? -webinaarin kysymykset ja vastaukset

UUTINEN 8.3.2024 0.00

Voiko tukea hakea jos työskentelee osasairauseläkeellä 50%?

 • Osatyökyvyttömyyseläke ei ole este tuen saamiselle, mutta se vaikuttaa maksettavan tuen määrään maksupäivän mukaisesti. 

Vaikuttaako omaishoidon tuki maksettavan aikuiskoulutuksen määrään?

 • Omaishoidontuki ei vaikuta aikuiskoulutustuen määrään.

Onko aikuiskoulutustukea mahdollista saada yksittäisistä päivistä, kun työntekijä tekee 80% työaikaa ja saa samalla Kelalta osittaista hoitorahaa? Nämä koulupäivät ovat palkattomia, talkoovapaapäiviä. 

 • Aikuiskoulutustukea on mahdollista saada, kunhan 80 % työaika on sovittu opintojen vuoksi ja koulupäivien poissaolot tapahtuvat nimenomaan sen vuoksi. Osittainen hoitoraha vaikuttaa aikuiskoulutustukeen, mutta ei estä sen saamista. 

Pitääkö eläkevakuutettua työhistoriaa olla 8 täyden vuoden ajalta eli 96 kuukaudelta? Esim. jos olen vuonna 2017 ollut 2kk töissä, lasketaanko tämä siten, että vuonna 2017 on ollut eläkevakuutettua historiaa (1 vuosi kuittaantuu tällä) vai tuleeko tuolta vuodelta vain 2kk mukaan laskuihin?

 • Aikuiskoulutustuki edellyttää kahdeksan vuoden työhistoria-aikaa. Vuodesta 2007 alkaen työhistoria lasketaan vuosiansioiden perusteella kalenterivuosittain. Vuosiansiojakaja vaihtuu aina vuosittain. Vuonna 2017 saadut ansiotulot vaikuttavat sinulle laskettavan työhistorian määrään. Suosittelen laskemaan työhistorian nettisivujemme työhistorialaskurilla.

Mitä opintopisteet tarkoittavat osaamispisteinä? 2-4 opintopistettä-->paljonko on osaamispisteinä?

 • Osaamispisteet ja opintopisteet lasketaan samoiksi.

Mistä näkee onko saanut työeläkettä 8vuotta?

Yliopistossa opintojen valuttaa on OPINTOPISTE, Ammattiopistossa OSAAMISPISTE. Ovatko nämä valuutat samanarvoisia?

 • Osaamispisteet ja opintopisteet katsotaan tosiaan samoiksi.

Varmistaisin, että voiko tukea saada vaikka opiskelisi täysin uuden ammatin? (Opiskelut alkaisi viim 31.7)

Riittääkö, jos opinnot ja tukioikeus ovat alkaneet ennen 31.7. vai pitääkö tukea olla myös nostettu ennen 31.7.?

 • Tukea ei nykyisen lain tai lakiesityksen mukaan ole pakko nostaa maksuun, eli mikään ei velvoita sinua tekemään maksuhakemusta esimerkiksi heinäkuulta vaikka tukioikeus olisikin myönnetty 1.7.2024 alkaen. Lakiesityksessä ei ole erikseen kommentoitu sitä, onko tukea pitänyt maksaa, jotta tukioikeus säilyy siirtymäajalla. Lakiesitykseen voi kuitenkin tulla vielä muutoksia ja tarkennuksia asian suhteen.

Voiko lakivalmistelun aikana päivämäärät vielä muuttua, eli laki tulla aikaisemmin voimaan tai määräaika 31.7. vielä aikaistua?

 • Meidän on mahdotonta sanoa varmaksi, millaisia muutoksia lakiesityksen sisältöön voisi tulla. Seuraamme lakiesityksen käsittelyä tarkasti ja tiedotamme asiakkaillemme kaikista muutoksista. 

Vaikuttaako tulospalkkio ja lomaraha tuen perusteena olevaan kuukausipalkkaan?

 • Tuen perusteena olevaan palkkaan lasketaan mukaan tulospalkkio. Lomarahaa tai lomakorvausta ei lasketa mukaan.

Mitä opintojen alkaminen tarkoittaa? Riittääkö, että nettikurssiin ilmoittauduttu ja se alkanut?

 • Opinnot katsotaan tuen näkökulmasta alkaneeksi, kun opinto-oikeus on voimassa ja olet tosiasiallisesti aloittanut opinnot.

Olen alustavasti sopinut työnantajan kanssa, että olen opintovapaalla 1.4-31.12. Olen tästä lomalla 4 viikkoa heinäkuussa. Tarvitseeko minun tuon takia hakea kahdella eri tukioikeushakemuksella opintovapaa vai riittääkö se, että en vain nosta tukea heinäkuulta.

 • Mikäli työnantaja on myöntänyt sinulle opintovapaan yhtäjaksoiselle ajalle 01.04. - 31.12., voit hakea tukea kyseiselle ajalle ja se voidaan myös muiden saamisedellytysten täyttyessä kyseiselle ajalle myöntää. Vuosiloman ajalla opintovapaan ei voida katsoa olevan voimassa, joten jos sitten esimerkiksi heinäkuussa olet vuosilomalla, tulee tästä ilmoittaa, kun asia selviää, jotta tukioikeus voidaan vuosiloman ajalta perua. Muutoin päätös voidaan pitää normaalisti voimassa.

Vaikuttaako kotihoidontuki aikuiskoulutustuen saamiseen? 

Aloitan opettajan opinnot kesäkuussa 2024. Haluan olla töissä vuoden 2024 loppuun ja jatkan päätoimisia opintoja vuoden 2025. Miten minun tulee toimia? Saanko tukea? Onko jo vuonna 2024 ilmoitettava työnantajalle?

 • Mikäli haluat saada aikuiskoulutustukea kyseisiin opintoihin, tukikauden on alettava viimeistään 31.7.2024. Tämä edellyttää, että myös opintovapaasi alkaisi viimeistään 31.7.2024. Lisäksi muiden esityksessä käytyjen saamisehtojen tulee täyttyä. 

Mitä jos opintopisteet tulevat "könttänä" vasta kun opinnot suoritettu loppuun esim Pro Gradu 30 opintopistettä?

 • Suoritusmerkinnät eivät useinkaan kirjaudu varsinaiselle tukikuukaudelle ja niiden kirjautumisessa voi olla viivettä - tämä ei ole tuen saamisen kannalta ongelma. Jos oppilaitokselta saadun opintorekisteriotteen perusteella suorituksia ei ole riittävästi, pyydämme sinulta tarvittaessa myöhemmin selvitystä opintojesi etenemisestä. Esimerkiksi gradun opintopisteet kirjautuvat vasta, kun työ on palautettu ja arvioitu. Tällöin on mahdollista toimittaa gradun ohjaajan selvitys edistymisestä. 

Jos löydän useita omaan alaan liittyviä yksittäisiä kursseja (5op) kappale, voinko saada tukea, jos aloitan yhden nyt, vaikka osa kursseista alkaisi vasta ensi syksynä?

 • Yksittäisiin kursseihin tukea hakiessa tulee hallituksen esityksen perusteella kaikkien kurssien alkaa viimeistään 31.07.2024. 

Voiko tienata x määrän kuussa, jos tekee esim. keikkavuoroja satunnaisesti? Onko tälle jokin tuloraja per kuukausi tai vuosi? Vaikka saa aikuiskoulutustukea täysimääräisenä

 • Voit työskennellä vapaasti opintovapaalla, mutta kaikki tukikauden aikana maksetut palkat vaikuttavat vähentävästi tuen määrään. Pääsääntöisesti tukikauden aikana puolet sinulle maksetuista tuloista vähentävät suoraan täyden tuen määrää. Suosittelen käyttämään verkkosivuiltamme löytyvää aikuiskoulutustuen määrän laskuria, jolla voit arvioida tulojen vaikutusta tukeen: aikuiskoulutustuki.fi/hakeminen/aikuiskoulutustuen-maaran-laskuri/

Lasketaanko yliopisto-opinnoissa  kandidaatin ja maisterin tutkinnot eri tutkinnoiksi ja riittääkö siinä tapauksessa että kummatkin tutkinnot mainitaan hakemuksessa?

 • Jos saat opinto-oikeuden kerralla sekä kandiin että maisteriin, nämä katsotaan samoiksi opinnoiksi. Jos tarkoituksenasi on hakea tukea molempiin, mainitse molemmat hakemuksella. 

Jos hakee väitöskirjan kirjoittamiseen tukea, mutta opintopisteet väitöskirjasta tulevat vasta myöhemmin, kun väitöskirja on valmis. Onnistuuko tämä?

 • Onnistuu kyllä. Tarkastelemme opintopistesuorituksia lukuvuosittain ja saamme tiedot suoraan oppilaitoksilta. Mikäli tässä jälkitarkastelussa väitöskirjan pisteet ei olisi edelleenkään kirjautunut, pyytäisimme sinulta selvityksen asiasta. Selvitykseksi riittäisi esimerkiksi työtä ohjanneen opettajan lausunto siitä, että työ on edennyt sovitusti.

Opintoni ovat alkaneet jo tammikuussa 2023. En ole hakenut vielä tukea, vaan olen opiskellut töiden ohella. Haluaisin kuitenkin pitää opintovapaata talvella 2024-2025. Pitääkö minun siis hakea ja pitää jo jotain opintovapaata 31.7.2024 mennessä, jotta tuo vapaa onnistuu ensi talvena?

 • Jos opinnot että tukioikeus ovat alkaneet viimeistään 31.7.2024, tuen maksamista jatketaan päätöksesi voimassaolon mukaan. Siirtymäaika oli hallituksen esityksessä ilmoitettuna vuoden 2025 loppuun. Huomioithan kuitenkin, että lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi tulla vielä muutoksia. Tiedotamme nettisivuillamme ajankohtaisen tiedon aikuiskoulutustuen lakkauttamisen osalta.

Mitkä Kelan tuet vaikuttaa, vaikuttaako kuntoutustuki?

 • Kuntoutustukea voi tietyissä tilanteissa saada samaan aikaan aikuiskoulutustuen kanssa. Täysi kuntoutustuki estää aikuiskoulutustuen saamisen. Kelan tuista, jotka estävät aikuiskoulutustuen saamisen, löydät seuraavalta sivulta, siniselle pohjalle kirjoitetun otsikon "Et saa toista tukea tai päivärahaa, joka estää aikuiskoulutustuen saamisen" alta listauksen https://www.aikuiskoulutustuki.fi/hakeminen/nain-ennakoit-etta-aikuiskoulutustuki-jarjestyy/

Jos maisterintutkinto alkaa 1.8.24, voiko tukea saada, mikäli tekee tutkintoon sisältyviä opintoja erillisoikeudella kevään ja kesän aikana?

 • Olennaista on opinto-oikeuden ajankohta. Opintojen ja opinto-oikeuden tulisi alkaa viimeistään 31.7.2024, jotta voisit saada tukea lakkautustilanteesta huolimatta. 

Jos saan polkuopinnot  toukokuussa 60op kasaan niin teen kesällä ihan amk opiskelijana opintoja niin jatkuuko automaattisesti tuet?

 • Polkuopinnot ja tutkintoon johtava koulutus katsotaan eri opinnoiksi. Jos haet tukea polkuopintoihin ja siirryt myöhemmin suorittamaan tutkintoa, tutkinto-opintoja varten sinun tulee lähettää kokonaan uusi hakemus, tuki ei siis jatku automaattisesti. Lakkautustilanteesta johtuen tutkinto-opintojen tulee alkaa viimeistään 31.7.2024, jotta voisit hakea niihin tukea. 

Julkisuudessa on ollut puhetta myös aikuiskoulutustuen korvaavasta mallista esim. niiden alojen osalta, joilla on työvoimapulaa. Onko tästä ns. korvaavasta mallista mitään uutta tietoa?

 • Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työuran aikaista jatkuvaa oppimista kehittävän työryhmän ja tämän työryhmän työskentely päättyy maaliskuun lopussa. Silloin voidaan odottaa lisätietoja mahdollisista uusista suunnitelmista koskien osaamisen kehittämistä.  

Olen opiskellut Helsingin yliopiston polkuopintoja syksystä 2023 alkaen. Miten jos pääsen syksyllä eri opintoja lukemaan yliopistoon ja ilmoittaudun poissaolevaksi syksyn ajaksi ja tällä ajalla käyn avoimen yliopiston kurssit loppuun, niin saanko tällöin aikuiskoulutustuen?

 • Jos jatkat syksyllä samoja opintoja, joihin olet saanut päätöksen ennen 1.8.2024, niin voit saada tukea syksyllä muiden saamisehtojen täyttyessä. Pääasia on, että tukijakso, opinnot ja opintovapaa alkavat viimeistään 31.7.2024 tai haet näihin opintoihin tukea jo esimerkiksi nyt keväälle 2024. Kurssien joita teet, tulee myös kuulua polkuopintokokonaisuuteen.

Kevään yhteishaussa on valintakokeena yksi opintoihin sisällytettävä moduuli. Tämä moduuli tehdään huhti-toukokuun aikana. Jos pääsee opintoihin niin voidaanko katsoa että opinnot ovat alkaaneet tuon moduulin tekemisestä vaikka muuten opinnot alkavat vasta 1.8. jälkeen?

 • Koska opinnot voidaan katsoa alkaneeksi, määritetään siitä, milloin opinto-oikeus alkaa. Jos siis saat opinto-oikeuden kyseisiin opintoihin vasta syksyllä (01.08. tai sen jälkeen), ei tukea enää voitaisi myöntää.

Vaikuttaako 1/2 osuus maatalousyhtymässä (verotusyhtymä) ja sen saama eu-tuki aikuiskoulutustukeen?

 • Maatalousyhtymän ja eu-tukien asioita tulisi tutkia tarkemmin. Pyytäisin laittamaan vielä asiakasviestiä asiointipalvelun kautta, niin vastaillaan sinulle asiakaspalvelussa mahdollisimman piakkoin kysymyksesi osalta.

Minulle on myönnetty tukea avoimen yliopiston väyläopintoihin. Tarkoittaako lakimuutos sitä että tukeni maksaminen loppuu 1.6? 

 • Jos saat tällä hetkellä aikuiskoulutustukea, hallituksen esityksen sisältämät lakimuutokset eivät vaikuttaisi sinun tilanteeseesi niin kauan kuin opiskelet samoja opintoja kuin tähänkin asti. Esityksen mukaan voisit hakea lisää tukioikeutta vuoden 2025 loppuun samoihin opintoihin, joita myös nyt opiskelet. Voisit hakea tukioikeutta lisää yhdessä tai useammassa osassa. Jos taas vaihtaisit opintojasi 1.8.2024 jälkeen, ei aikuiskoulutustukea enää missään tilanteessa myönnettäisi uusiin opintoihisi.

Lasketaanhan yrittäjän ammattitutkinto aikuiskoulutustuen piiriin kuuluvaksi?

 • Lähtökohtaisesti tutkintoon johtavat koulutukset kuuluvat kyllä tuen piiriin, jos koulutuksen järjestää julkisen valvonnan alainen oppilaitos (esimerkiksi ammattikoulut, yliopistot ja ammattikorkeakoulut). 

Miten tulkitsette opintopistemäärää, jos pisteitä saa eri opinnoista, mihin aikuiskoulutustuki on myönnetty: Esim. jos on saanut aikuiskoulutustuen perusteena olevista opinnoista 9 opintopistettä ja muista opinnoista 5 opintopistettä: riittävätkö nämä kolmelle aikuiskoulutustukikuukaudelle (vaatimus 12 op.)?

 • Aikuiskoulutustuki edellyttää 4 tai 2 opintopistettä, riippuen tukikauden aikana saamistasi tuloista, kuten etuudet, yritystoiminnan tulot ja palkkatulot. Jos sinulla ei ole aikuiskoulutustuen aikana esimerkiksi ansiotuloja, niin opintopisteitä edellytetään kokonaiselta kuukaudelta 4 opintopistettä jokaista tukikuukautta kohden. Päätös annetaan aina hakemukseen liitetyn opinto-oikeuksien perusteella. Tukea voit hakea useampien opintojen tai kurssien perusteella ja tukipäätöksellä mainittujen koulutuksien perusteella tarkistamme opintopisteet jälkeenpäin.

Kerroitte, että aikuiskoulutustukea voidaan hakea esim vain parille päivälle. Miten tällöin seuraatte opintopistekertymää? Kerroitte, että opintosuoritukset tulisi saada nopeasti tukiajan päätyttyä. Miten tämä suhteutuu muutaman päivän tai viikon tukiaikaan?

 • Seuraamme siinäkin tapauksessa opintopisteiden kertymistä lukuvuosittain jälkikäteen. On tärkeää, että opintopisteet kirjautuvat rekisteriin mahdollisimman pian niiden suorittamisen jälkeen.

Lähihoitajan tutkinto sisältää yhden osaamisalan - voiko myönnettyjen kuukausien sisällä tehdä toisenkin osaamisalan, jos ei ole vielä valmistunut? Eli voiko samalla hakemuksella opiskella yli 180 osaamispistettä? 

 • Jos sinun on mahdollista suorittaa samalla tutkinto-opintoihin myönnetyllä opinto-oikeudella toinenkin osaamisala niin tämä on tuen kannalta mahdollista. Ilmoita hakemuksella, minkä laajuisena aiot suorittaa tutkinnon

Olen tehnyt osa-aikaista työtä omasta pyynnöstä jo 7 vuotta. Sitä ennen olin töissä EU:n ulkopuolella. Mistä silloin 12 kk tulot lasketaan?

 • Jos työajanvähennys on tehty puhtaasti työntekijän omasta pyynnöstä, ei tätä poissaoloa ohiteta tuen perusteena olevaa palkkaa määritettäessä. Eli kertomasi perusteella palkkatulot huomioitaisi normaalilta palkanmäärittelyjaksolta, joka on hakemuksen jättämiskuukautta edeltävät 12 kk

YAMK-opinnot alkaneet 2023, teen osittaista työaikaa perustuen osittaiseen hoitovapaaseen (päättyy 6/2024). Haluaisin loppuvuodesta aikuiskoulutustuen n. 2 kk ajaksi opinnäytteen tekemiseen. Kannattaako hakea aikuiskoulutustuki ja osittainen opintovapaa 31.7. alkaen (koska haluan tehdä osittaista työaikaa ennen loppuvuoden opintovapaata).

 • Voit itse valita miltä ajalta haet aikuiskoulutustukea. Jos opintosi ja tukioikeutesi ovat alkaneet viimeistään 31.7.2024, tuen maksamista jatketaan päätöksesi voimassaolon mukaisesti.

Jos aloittaa jonkun alan perusopintojen opinnot ennen 31.7.-24 ja jatkaa niitä 1.8.-24 jälkeen niin onko mahdollista tukea saada. Kaikille perusopinnoille ei voi ilmoittautua ennen 31.7. Ja joutuu ilmoittautumaan sinne vasta myöhemmin syksyllä.

 • Jos aiot hakea aikuiskoulutustukea ennen aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain voimaantuloa perusopintojen opintoihin, jotka alkavat viimeistään 31.7.2024, ei hallituksen esityksellä olisi tilanteeseesi vaikutusta niin kauan kuin jatkat samojen opintojen opiskelua. Voisit hakea lisää tukioikeutta vuoden 2025 loppuun samoihin perusopintojen opintoihin.

Mitä jos 8 vuoden työkokemus tulee täyteen vasta elokuussa? Opinnot ovat alkaneet jo 2023 ja opintovapaalla olen.

Kaikkien saamisedellytysten eli myös kahdeksan vuoden työhistorian tulee täyttyä viimeistään 31.7.2024 mennessä, jotta voisit saada tukea. Jos työhistoria täyttyy vasta elokuussa 2024, lakkautustilanteesta johtuen tukea ei voitaisi välttämättä myöntää.  

Jos opintovapaani alkaa 31.7., voinko hakea tukea vasta 31.3. eli 4 kk etukäteen?  Pitääkö tukihakemukseen saada hyväksyntä ennen 31.7., jotta tuki toteutuu?

 • Jos opintovapaasi alkaa 31.7.2024, voit lähettää tukihakemuksen aikaisintaan 31.3.2024. Tukihakemuksen ei tarvitse välttämättä saada hyväksyntää ennen 31.7.2024, koska tukea on mahdollista hakea takautuvasti viimeiseltä kuudelta kuukaudelta.

 Olen hakenut tukea kandi-maisteriopintoihin jotka alkaneet alunperin 2021. Saan tukea tällä hetkellä toukokuun loppuun asti. Valmistun kandiksi kesällä. Tarkoitus olisi jatkaa näitä samoja opintoja syksyllä (maisteriseminaari). Onnistuuko?

 • Kun samat opinnot jatkuvat, niin tukea on hallituksen esityksen perusteella mahdollista saada vuoden 2025 loppuun asti, eli myös ensi syksylle olisi mahdollista saada aikuiskoulutustukea.

Suoritan opintokokonaisuuden (avoin yo), jossa tapahtuu kevään aikana jotain muutoksia ohjelman sisällä oleviin kursseihin. Onko ok että ohjelman sisällä olevat suoritettavat kurssit olisivat joltain osin erit kuin hakemukseen ilmoittamani kurssit?

 • Jos muutokset opintokokonaisuuden sisällössä johtuvat oppilaitoksen tekemistä muutoksista, tämä ei lähtökohtaisesti vaikuta tukeen. Tästä (kurssimuutoksesta) tulee kuitenkin toimittaa tieto hakemukselle kun muutos on ajankohtainen.

Onko todellakin niin, että jos 2v opintovapaasuunnitelmiin on kuulunut tutkintonimikkeen vaihto (kurssit jatkuvat 1:1 samoina samassa yliopistossa ja samalla alalla, mutta FM vaihtuu vain DI:ksi), niin tuo tutkintonimikkeen vaihto käytännössä tyrmää ensi lukuvuoden aikuiskoulutustuen? Mitenhän hallitus on mahtanut ajatella näitä tilanteita, kun täälläkin minulla on palkattu jo sijainen kahdelle vuodelle, mutta minua ollaan tiputtamassa työttömäksi, jolla kuitenkin on näennäisesti vakituinen työpaikka, ensi syksystä?

 • Mikäli olet saanut aikuiskoulutustukea jo FM-opintoihin, ei pelkkä tutkintonimikkeen vaihtuminen välttämättä estä ensi vuoden aikuiskoulutustuen saamista. Suosittelen laittamaan meille hakemuksen tai tarkemman viestin asiointipalvelussamme tilanteestasi, niin voimme katsoa tilannettasi tarkemmin.

Onko niin, että jos opiskelen täysipäiväisesti (en ole töissä) 5kk, opintopisteitä yliopistossa pitää kertyä 20opintopistettä?

 • Palkansaajan aikuiskoulutustuki edellyttää kokonaiselta kuukaudelta 4 opintopistettä jokaista tukikuukautta kohden. Opintopisteitä tulisi tällöin kertyä 20 opintopistettä yhteensä 5 kuukauden ajalta. Seuraamme jälkeenpäin opintopisteiden kertymistä.

Jos opinnot alkavat toukokuussa 2024, ja haen opintovapaata ja aikuiskoulutustukea, mutta minun ei tarvitse nostaa sitä kuin vasta 2025 keväällä niin meneekö tämä lain muuttuessakin oikein / on mahdollista? 

 • Tämänhetkisen tiedon perusteella voisit saada yhä syksyllä 2024 tukea samoihin opintoihin kuvailemassasi tilanteessa, edellyttäen toki että saisit myönteisen tukioikeuspäätöksen nyt keväällä. Tukea ei ole pakko nostaa, vaikka tukioikeus olisikin myönnetty. Lakiesitykseen voi kuitenkin tulla muutoksia tai tarkennuksia vielä sen edetessä eduskuntakäsittelyssä.

Jos haluan mahdollisimman pian hakea heinäkuussa alkavien opintojen osalta aikuisopintotukea sekä myös opintovapaata avoimen yliopiston kursseihin, mutta ilmoittautuminen niihin tapahtuu vasta heinäkuussa, niin  Saanko päätöksen asiasta teiltä kuitenkin ennen ilmoittautumista?

 • Emme voi antaa myönteistä päätöstä ennen opiskelutodistuksia eli ennen ilmoittautumista. Tukioikeushakemus tulee tehdä vasta sitten, kun on päässyt ilmoittautumaan opintoihin.

 Oliko tämän lain käsittelyn aikataulusta jotain uutta tietoa?  

 • Lakimuutos on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Voit seurata lakimuutoksen etenemistä myös sosiaali- ja terveysministeriön säädöshankesivustolta. Asian eduskuntakäsittely alkoi lähetekeskustelulla, ja tällä hetkellä esitys käsittelyssä on useammassa valiokunnassa mietinnön laatimista varten. Lakimuutos käsitellään eduskunnassa valiokuntamietintöjen pohjalta kahdessa erillisessä istunnossa. Jos eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen, se toimitetaan presidentille vahvistusta varten.

Vaikuttaako opintolaina tukeen?

 • Opintolaina ei vaikuta ollenkaan sinulle maksettavan tuen määrään.

Olen opiskellut polkuopintojen kautta insinööriksi ja haen tutkinto opiskelijaksi nyt keväällä. Onko mitään järkeä laittaa uutta hakemusta, jos hallituksen päätös muuttuukin ja olisikin jotenkin ihmeen kaupalla oikeutettu tukeen? Toisena kysymyksenä: Onko minun mahdollista hakea tukea kesäkuukausilta, jos otan kursseja kesälle?

 • Tässä tapauksessa suosittelen seurailemaan tilannetta verkkosivuillamme lähiaikoina sen suhteen, tuleeko hallituksen esitysluonnokseen muutoksia ja millaisena lakimuutos menee lopulta läpi. Voisit toki jättää hakemuksen, mutta vaikka voisimme myöntää nykylain mukaisesti tuen mahdollisesti vielä keväällä syksylle alkaviin opintoihin, tultaisi päätös lopulta kumoamaan, mikäli esitys menee tällaisenaan läpi.

Riittääkö yksi päivä opintovapaata ennen elokuuta?

 • Jos olet yhden päivän opintovapaalla ennen 1.8. ja saat opintovapaapäivälle myönteisen tukioikeuspäätöksen, niin voit hakea samoihin opintoihin lisää tukea elokuussa tai sen jälkeen. Huomaathan, että myös opintojen on tullut tosiasiallisesti alkaa jo ennen elokuuta. Lakiesitykseen voi myös tulla muutoksia vielä ehtojen suhteen.

Voinko saada tukea jos otan eri avoimista yksittäisiä kursseja sekä Työterveyslaitoksen kurssin, ja tämä tukee nykyistä työtäni HR asiantuntijana?

 • Yksittäisten kurssien kohdalla tuen myöntäminen edellyttää tosiaan, että valitsemasi kurssit ovat sinulle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta nykyisiin työtehtäviin tai aiempaan koulutukseen liittyen. Etukäteen emme voi arvioida ammatillisuutta, vaan tämä tutkitaan hakemuksen perusteella - perustele hakemuksella vapaamuotoisesti, miten kurssit liittyvät työhösi. Työterveyslaitoksen kurssi kuuluu tuen piiriin lähtökohtaisesti samalla ammatillisuuden edellytyksellä.

Kun tukioikeus, 15 kk loppuu 31.3.2025, ja nyt jo tiedän, että en kesällä sitä hae 3kk ajalta. Kuinka saan "siirrettyä" ne kesältä jääneet 3 kk tuonne 1.4.2025 eteenpäin? Mitä pitää konkreettisesti minun tehdä asialle?

 • Jos jätät tuen nostamatta joltain tukikuukausilta, voit ilmoittaa niiden perumisesta asiointipalvelun perumislomakkeella. Tällöin tukikuukaudet vapautuvat takaisin käyttöösi. Voit hakea nykyiselle päätökselle sitten jatkoa uudella hakemuksella aikaisintaan neljä kuukautta ennen uuden tukijakson alkamista.

Teenkö siis nyt kaksi hakemusta, kun työnantaja on myöntänyt opintovapaan kahdessa osassa sen heinäkuun kesäloman takia. Olen siis lomalla sen 4 viikkoa heinäkuussa. Pakko vääntää itselle tämä rautalangasta.

 • Kyllä juuri näin eli voit hakea tukea kahdessa osassa kahdella hakemuksella (ensin ensimmäinen jakso kesäkuun loppuun ja toinen hakemus elokuusta eteenpäin).

Eli aikuiskoulutustukea ei saa, jos tekee 100% työaikaa ja on yksittäisiä talkoovapaa, palkattomia päiviä töistä koulupäivien vuoksi? 

 • Valitettavasti aikuiskoulutustukea ei voida myöntää. Voit saada tukea, jos jäät omasta työstäsi opintovapaalle, tai sovit työnantajan kanssa palkattomista päivistä ja työnantaja vahvistaa, että poissaolo on myönnetty opintojen vuoksi.

Minulla on jo myönteinen tukipäätös ja opinnot jatkuvat vielä kolme vuotta...työnantajan kanssa opintovapaasta olen sopinut, että pidän yksittäisinä päivinä opintovapaan ja siitä syystä, kun olen toistaiseksi ollut vielä töissä niin paljon, etten ole hakenut  vielä tukea lainkaan maksuun, koska en olisi sitä tulojen vuoksi saanut. Niin onko tällä merkitystä, jos en hae tukea siis maksuun ennen  1.8.-24 lainkaan niin voinko saada tukea maksuun silti ensi vuoden keväälle työharjoittelun ajalle, jolloin olisi tulot nolla?

 • Hallituksen esityksessä ei ole suoraan mainittu, että tukea olisi tullut saada myös maksuun. Epävarmasta tilanteesta johtuen esitys ja siirtymäajan ehdot voivat vielä muuttua. Lähtökohtaisesti jos olet saanut jo myönteisen tukioikeuspäätöksen, voit hakea tukioikeudelle jatkoa samoihin opintoihin syksylle. 

Eli jos on saanut opinto-oikeuden sekä kandin että maisterin tutkintoon, niin tuen kannalta maisteriopinnot ovat samoja opintoja kuin kandiopinnot, eikä maisterintutkinnon opintoja katsota uusiksi opinnoiksi?

 • Juuri näin, nämä katsotaan samoiksi opinnoiksi.

Sain vastauksen aiempaan kysymykseen (kandi & maisteri sama opinto), mutta en ymmärtänyt mainita aikoinaan ekassa hakemuksessa, että haen tukea molempiin. Voiko tästä tulla ongelma? Olen siis hakemassa lisää tukea syksyllä.

 • Yliopistossa suoritettava alempi ja ylempi korkeakoulututkinto tulkitaan samaksi koulutuskokonaisuudeksi. On kyse samoista opinnoista, jos olet saanut opinto-oikeuden suoraan myös maisteritutkinnon suorittamiseen.

Eli erillisoikeudella suoritettuja opintoja ei katsota tutkintoon kuuluviksi? 

 • Erilliset opinnot katsotaan lähtökohtaisesti eri opinnoiksi tutkintoon johtaviin opintoihin nähden, joten tutkinto-opintoihin ei tällä tietoa olisi tukioikeutta, jos opinnot alkavat vasta 1.8.2024 tai sen jälkeen. Erilliset opinnot katsotaan kuitenkin tutkinnon osiksi, joten muiden saamisedellytysten täyttyessä niihin on oikeus saada tukea, kun opinnot alkavat viimeistään 31.7.2024. Voit myös lähettää meille opiskelutodistuksen viestillä asiointipalvelussamme, jotta voimme tarkemmin neuvoa sinua. Tukioikeuden voimme tutkia kuitenkin vasta hakemuksen perusteella. 

Eli jos opinnot alkavat ennen 31.7 - riittääkö esim. yhden viikon aikuiskoulutustuki/ opintovapaa, ennen elokuuta, että oikeus vuoden 25 loppuun säilyy? 

 • Kyllä, tämän hetken tiedon mukaan riittää. Eli oleellista on se, että opinnot sekä opintovapaa ja haettu tukioikeus alkaa heinäkuun aikana.

Voiko olla yhtä aikaa lomalla ja opintovapaalla?

 • Opintovapaseen liittyvät asiat eivät kuulu neuvontamme piiriin. Lomalla ja opintovapaalla oleminen samaan aikaan ei käsittääkseni ole mahdollista. Suosittelen kääntymään kysymyksen kanssa työnantajan puoleen.

Asun Suomessa tilapäisenä. Onko minulla sama oikeus aikuskoulutustukeen? Lähihoitajakoulu alkaa 18.03.

 • Voit hakea aikuiskoulutustukea, jos asut vakituisesti Suomessa ja olet oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan.

Mikä on minimiaikavaade opintovapaalle ennen 31.7?

 • Opintovapaan pituudelle ei ole minimiaikaa eli riittää että opintovapaa/tukijakso ja opinnot alkavat viimeistään 31.7.2024.

Onko sillä merkitystä miten paljon osa-aikaisuuden aikana opiskelee?  

 • Opintoja tulee suorittaa lähtökohtaisesti 4 opintopistettä per tukikuukausi. Jos kuitenkin saat tukikauden aikana ansioita yli puolet normaalista kuukausipalkastasi tai mikäli kyseisen kuukauden aikainen tukikautesi on yhteensä enintään 10 arkipäivän pituinen, sinulta edellytetään 2 opintopistettä kyseiseltä kuukaudelta. Vaadittu opintopistemäärä on sidottu tukikauden aikana saamiisi ansioihin (etuudet, yritystoiminnan tulot ja palkkatulot). 

Jos olen saanut päätöksen 11/24 asti, mutta en käytä tänä aikana kaikkia 15 tukikuukautta töiden vuoksi niin tarviiko minun tehdä uusi päätös jäljelle jääneitä kuukausia varten, jos on aikomus on opiskella niiden kanssa vielä kevääseen 25?

 • Juuri näin, eli mikäli et käytä nyt myönnetyllä tukiajalla kaikkia myönnettyjä kuukausia, tulee sinun tehdä myöhemmin uusi hakemus, jotta saat säästyneet kuukaudet uudelleen käyttöösi.

Eli jos saan opinto-oikeuden vaikka 31.7. 24, niin voiko osittainen opintovapaa alkaa vaikka 1.8.tai 1.9. alkaen vai milloin viimeistään osittaisen opintovapaan tulee alkaa?

 • Sekä opintojen että tukijakson (eli myös osittaisen opintovapaan) tulee alkaa viimeistään 31.7.2024. 

Oon ollut opintovapaalla ja saanut aikuiskoulutustukea kasvatustieteen perusopintoihin avoimessa yliopistossa. Mulla on tarkoitus hakea tutkinto-opiskelijaksi nyt yhteishaussa. Onko siis mahdollista, että saisin tukea syksyllä kasvatustieteen aineopintoihin avoimessa vaikka samanaikaisesti olisin tutkinto-opiskelija? Entä tarviiko aineopinnot suorittaa samaan yliopistoon kuin perusopinnot?

 • Perusopinnot ja tutkinto-opinnot katsotaan eri opinnoiksi. Päätökselle ei ole mahdollista jälkikäteen lisätä opintoja. Jos tutkinto-opinnot alkavat elokuussa 2024 tai sen jälkeen, tukea ei voitaisi lakkautustilanteesta johtuen myöntää enää uusiin tutkinto-opintoihin. Halutessasi voit toki suorittaa ohessa tutkintoa, mutta tutkinnosta saatuja pisteitä ei voida laskea mukaan opintopistekertymään jos tutkinto ei ole päätöksellä tuen perusteena. Aineopintoja ei ole pakko suorittaa samassa yliopistossa kuin perusopintoja. 

Saako nämä diat sähköpostiin?

Jos opiskelee avoimessa yliopistossa kesällä 2024 (alku ennen 31.7.), mutta saatavilla olevien kurssien (psykologian perusopinnot) aikatauluja ei ole vielä julkaistu. Niin voiko laittaa jo ensihakemuksen, vaikka ei pysty kertomaan kurssien tarkkoja ajankohtia hakemuksella, mutta tietää opintovapaan tarkan ajankohdan?

 • Voit laittaa meille psykologian perusopinnoista hakemuksen sitten, kun olet ilmoittautunut vähintään yhdelle, vähintään 4 opintopisteen laajuiselle kurssille ja pystyt toimittamaan siitä opiskelutodistuksen. Lisäksi tarvitsemme opintosuunnitelman, jossa kerrot, mitkä perusopintoihin kuuluvat kurssit aiot suorittaa haetulla tukiajalla. Mikäli ei ole varmuutta, mitkä kurssit järjestetään, kannattaa hakemus lähettää meille vasta kun se selviää.

Miten voi olla vaatimus, että kaikkien opintovapaan kurssien pitää alkaa ennen 31.7., jotta saa tukea? Jos on usean kurssin kokonaisuus, eikö riitä, että opintokokonaisuuden ensimmäinen kurssi alkaa 31.7. mennessä? Pitääkö kaikkien opiskeltavien kurssien kuulua samaan opintokokonaisuuteen, vai voiko olla eri opintokokonaisuudesta räätälöity kokonaisuus, jos se tukee ammatillisuutta?

 • Jos haet tukea opintokokonaisuuteen, niin silloin kaikkien kurssien ei ole tarvinnut alkaa 31.7.2024 mennessä. Tällöin riittää, että olet voinut aloittaa vähintään yhden kokonaisuuteen kuuluvan kurssin. Kokonaisuuksien tulee olla avoimen amkin tai yliopiston valmiiksi laatimia paketteja, joita he esimerkiksi mainostavat nettisivuillaan. Jos taas haet tukea yksittäisille itse avoimen puolelta valitsemillesi kursseille, niin niiden tulee kaikkien alkaa viimeistään 31.7.2024. Tämä perustuu siihen, että lakiesityksessä sanotaan, että 1.8. tai sen jälkeen alkaviin opintoihin ei voi saada tukea. Jokainen yksittäinen kurssi katsotaan uudeksi opinnoksi. Yksittäisten kurssien tulee olla sinulle myös ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta, joka tutkitaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Jos aloittaa psykologian perusopinnot ennen 31.7.2024 ja kyseessä on ensihakemus, niin riittääkö että siihen listaa perusopinnot kokonaisuutena, vaikka jatkossa haluaa opiskella myös aineopinnot ja hakea tukea myöhemmin myös niihin? Aineopintoja ei pysty tässä kohtaa listaamaan ensihakemukselle, koska silloin pitäisi pystyä myös ilmoittautumaan jo yhdelle aineopintojen kurssille.

 • Saman aineen perus- ja aineopinnot katsotaan samoiksi opinnoiksi eli vaikka olisit maininnut ensimmäisellä tukioikeushakemuksellasi ainoastaan perusopinnot, voit saada vuoden 2025 loppuun tukea myös saman alan aineopintoihin.

https://stm.fi/-/stm-asettaa-tyoryhman-kehittamaan-tyouran-aikaista-jatkuvaa-oppimista Onko teidän korviinne kantautunut jo mitään konkreettisia ehdotuksia tähän liittyen? Esimerkiksi sitä, mikä taho alanvaihtoon liittyvistä opinnoista päättäisi jatkossa? Ainakin tiedotteessa annetaan ymmärtää, että jatkossa alanvaihtoon liittyvät opinnot olisivat (mahdollisesti jonkun virkamiehen) harkinnan varassa.

 • Meilläkään ei ole tässä kohtaa tarkempaa tietoa siitä, mitä työryhmä päätyy esittämään. Kyseisen työryhmän työskentely päättyy maaliskuun lopussa, joten silloin on varmasti luvassa lisätietoja aiheesta!

Voisinko siis saada tukea avoimen yliopiston opintoihin jotka alkavat ennen 31.7. vaikka opiskelisin syksyllä tutkinto-opiskelijana?

 • Jos suoritat myös avoimen yliopiston opintoja, jotka alkavat ennen 31.7. ja joihin olet myös saanut tukea ennen 31.7., voit saada näihin samoihin opintoihin tukea vuoden 2025 loppuun asti. Tärkeää kuitenkin on, että sinun tulee suorittaa juuri niitä opintoja, joihin olet saanut tukipäätöksen, jotta oikeus aikuiskoulutustukeen säilyy. Sillä ei ole aikuiskoulutustuen kannalta merkitystä opiskeletko samaan aikaan myös tutkintoon johtavia muita opintoja.

Jos olen osa-sairauspäivärahalla töissä 60 %, voinko keskeyttää sen pariksi päiväksi keväällä ja saada niille päiville tukipäätöksen? Jos tämä sopii työnantajalle.

 • Jotta voisit saada aikuiskoulutustukea, sinun tulisi olla opintovapaalla. Jos työnantajasi myöntää sinulle opintovapaan mainitsemallesi parille päivälle, voit saada aikuiskoulutustukea kaikkien saamisehtojen täyttyessä. Huomioithan, että opintojen ja tukioikeuden on täytynyt alkaa ennen 1.8.2024, jotta tukea voidaan myöntää vielä siirtymäajalla vuoden 2025 loppuun.

Eli koska toimin opettajana ja olen kesä-heinäkuun lomalla ja voin silloin suorittaa opintoja, jos aloitan opintovapaan 30.7., niin asia on ok?

 • Jos lomasi on muutettu opintovapaaksi, opintosi sekä tukioikeutesi alkavat ennen 1.8.2024 ja muut saamisehdot täyttyvät, aikuiskoulutukea voidaan myöntää siirtymäajan loppuun eli vuoden 2025 loppuun asti yhdessä tai useammassa osassa.

Miten yrittäjyys vaikuttaa tuen saamiseen?

Miten voi hakea tukea nyt jo vuoden -25 loppuun, kun sitä ei voi ohjeen mukaan hakea kuin vasta neljä kk ennen ajankohtaa?

 • Voit hakea tukioikeutta neljä kuukautta etukäteen ja maksimissaan 15 kuukauden ajalle. Jos sinulle on myönnetty opintovapaa sekä sinulla on opinto-oikeus opintoihisi, voit hakea nyt tukea myös 2025 vuoden puolelle. Jos hakisit tukea nyt neljä kuukautta etukäteen 15 kuukauden ajalle, voisit hakea tukioikeutta heinäkuusta 2024 lokakuuhun 2025.

Olen palkansaaja, samalla "harrastan" yrittäjyyttä eli vuodessa n.300€ lisää normiopettajanpalkan päälle. Estääkö tuo sivutoiminen yrittäjyys tuen saamista? Kiitos jo etukäteen vastauksesta.

 • Sivutoiminen yrittäjyys ei estä aikuiskoulutustuen saamista vaan yrittäjyydestä saamasi tulot vaikuttavat sinulle kuukausittain maksettavan aikuiskoulutustuen määrään.

Olen polkuopiskelija ja saan jo aikuiskoulutustukea, mutta tavoitteenani on saada YAMK-tutkinto-oikeus toukokuussa. Tiedän, että pitää tehdä tästä uusi hakemus. Saanko tukea, jos suoritan kesällä 2024 tutkintooni liittyviä vapaa- valinnaisia opintoja?

 • Jos opinto-oikeutesi tutkintoon johtaviin opintoihin alkaisi ennen 1.8., voisit saada aikuiskoulutustukea myös siirtymäajalla. Tärkeää on tosiaan se, että opintosi ovat alkaneet ennen 31.7., jotta tukea voidaan myöntää.