Gå till innehållet.

Aktuellt

Aktuellt

Vad behöver man veta just nu om ansökan om vuxenutbildningsstöd? Se aktuella nyheter och tips, så håller du dig uppdaterad och dina ärenden sköts smidigt.

Aktuellt nu:
  • Kom ihåg att bifoga ett eventuellt ändringsskattekort för förmån till dina profiluppgifter redan innan du skickar in betalningsansökan.

  • Vänligen observera att inkomsterna du fått under stödperioden beaktas enligt betalningstidpunkten, oberoende av när du har intjänat dem. Om du till exempel arbetar i november 1.11. - 14.11., men lönen utbetalas den 15.12., beaktas lönen som inkomst till december och påverkar stödbeloppet för december.

  • Bekanta dig med biinkomster och förmåner som påverkar vuxenutbildningsstödet.
Uppskattade handläggningstider

beräknade från ansökans ankomstdag

Inledande ansökan 21 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 14.1.

Fortsatt ansökan om inledande stöd 18 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 17.1.

Betalningsansökan 3 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 1.2.

Fullständigt vuxenutbildningsstöd 19 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 16.1.

Jämkat vuxenutbildningsstöd 8 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 27.1.

Vuxenutbildningsstöd för företagare 20 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 15.1.

Förhandsansökningar för företagare 4 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 31.1.

Yrkesexamensstipendium 15 dagar
För tillfället handlägger vi ansökningar som har kommit fram den 20.1.

Uppdaterad 3.2.2023

Sidan uppdaterad: 7-4-2022